Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การที่เรายิ้มบางครั้งก็อาจทำให้รู้สึกมีความสุขเ พ ร าะมันบ่งบอกว่าเราคิดบวก

การที่เรายิ้มบางครั้งก็อาจทำให้รู้สึกมีความสุขเ พ ร าะมันบ่งบอกว่าเราคิดบวก

6 second read
ปิดความเห็น บน การที่เรายิ้มบางครั้งก็อาจทำให้รู้สึกมีความสุขเ พ ร าะมันบ่งบอกว่าเราคิดบวก
0

ในเวลาที่รู้สึกมีความสุขบางครั้งเราก็มักจะยิ้ม และการที่เรายิ้มบางครั้งก็อาจทำให้รู้สึกมีความสุขได้เช่นเดียวกัน ยิ้มเป็นนิสัย

ที่ดีเ พ ร า ะมันบ่งบอกว่าเราคิดบวกและมองโลกในแง่ดี เมื่อไหร่ที่ทำจนเป็นนิสัยแล้ว มันก็จะเป็นเรื่องง่ายมากที่จะยิ้ม และ

ทำให้รอยยิ้มเราดูเป็นธรรมชาติ

ไม่ว่าใครก็คงชอบหน้ายิ้ม หรือภาพที่ทำให้เรายิ้ม เวลาที่อยู่กับคนจริงจัง เราก็จะกลายเป็นคนจริงจังไปด้วย แต่ถ้าเราอยู่

ท่ามกลางคนที่ยิ้ม เราก็จะรู้สึกดีสบายใจ เมื่อมีคนยิ้มให้และรู้ว่าเรามีค่ามากพอที่จะทำให้คนนั้นยิ้มให้ มันจะทำให้เกิด

ความรู้สึกดี ทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้

เมื่อเรายิ้ม มันจะส่งสัญญาณทำให้คนรอบข้างรู้สึกดี รู้สึกสบายใจ

เราสามารถบอกได้หลายอย่ างเกี่ยวกับรอยยิ้ม เราสามารถจับได้ง่ายๆ ว่าคนนั้นยิ้มออกมาจากใจหรือพย าย ามยิ้ม ทำให้

เรารู้ว่าคนนั้นจริงใจหรือเปล่า หรือแค่ยิ้มเ พ ร า ะต้องการปิดบังความเจ็บปวด หรือพย าย ามยิ้มเพื่อปกปิดความเศร้า

แต่ไม่ว่ายิ้มนั้นจะจริงใจหรือไม่ การยิ้มทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ งายวิจัยพบว่ายิ้มช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้น ยิ้มจะช่วยส่งสัญญาณ

ความสุขไปยังสมอง นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และทำให้อายุยืนได้อีกด้วย

เรารู้สึกอุ่นใจเมื่อได้อยู่ใกล้คนที่ชอบยิ้มหรือเมื่อเห็นคนอื่นยิ้ม ยิ้มส่งสัญญาณบอกว่าเราปลอดภัย ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่

ในที่อันตราย เราเป็นที่ยอมรับและคนเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรู

ยิ้มไม่ใช่เรื่องซับซ้อน เพียงแค่เรารู้สึกมีความสุข ก็จะทำให้มุมปากและแก้มยกขึ้น เรายิ้มได้แทบไม่ต้องใช้ความพย าย าม

และถ้าเราพย าย ามยิ้ม เราก็มักจะขยับแต่ปากลืมขยับตา นั่นทำให้ยิ้มที่ไม่จริงใจถูกจับได้ง่ายๆ

ถ้าได้อยู่กับเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ยิ้มก็จะเป็นเรื่องง่าย แต่เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็อาจเป็นเรื่องย ากที่จะเห็น

คนยิ้มให้กัน เ พ ร า ะแต่ละคนไม่เงยหน้า ไม่รู้จักกัน ไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนยิ้มกัน ทำให้หน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ

กลายเป็นหน้าปกติของคนทั่วไป

การแสดงออกภายนอก ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในได้

งานวิจัยพบว่า ยิ้มช่วยเราจัดการกับความเครียด และยิ้มยังช่วยลดความดันในร่างกายได้อีกด้วย แต่ถึงแม้เราจะไม่รู้สึกถึง

การลดลงของความดันในร่างกายแต่ยิ้มช่วยให้หัวใจเต้นช้าลง ช่วยเราจัดการกับความเครียดในแต่ละวันได้ง่ายขึ้น

เช่นเดียวกับหาว ยิ้มก็ทำให้ติดต่อกันได้ เรายิ้มตามกันได้ มีงานวิจัยที่อธิบายว่าการเลียนแบบสีหน้าของคนอื่นนั้น ช่วย

ทำให้เข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านั้นได้ สื่อถึงความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ร่างกายเรามี Mirror neurons ที่ส่งสัญญาณเมื่อเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น มันจะทำให้เราสามารถเรียนรู้ เลียนแบบหรือสะท้อน

พฤติกรรมที่เราเห็นคนอื่นทำได้เวลาที่มีคนยิ้มให้เรา เราจะรู้สึกดี และเมื่อเรารู้สึกดีเราก็อย ากยิ้ม และทำให้ส่งต่อไปยัง

คนอื่นๆ นั่นทำให้การยิ้มติดต่อถึงกันได้

ยิ้มทำให้มีความสุข

การที่เราทำหน้านิ่ง หน้าที่ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ นั้น เป็นเ พ ร า ะในตอนนั้นสมองเราตัดสินใจไม่ได้ บางครั้งใจเราก็ไม่รู้ว่า

ควรจะรู้สึกยังไง ไม่มั่นใจว่าควรจะรู้สึกยังไง สมองจะพย าย ามหาเงื่อนงำ มองหาสัญญาณหรือที่เรียกว่า Biofeedback

สมองเราพย าย ามหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกาย พย าย ามทบทวนข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ตัดสินใจว่าเราควรจะรู้สึก

ยังไง ควรจะตอบสนองยังไง

ในเวลาที่เรามีความสุขมันจะทำให้เรายิ้ม แต่ในทางกลับกัน เมื่อเรายิ้มสมองจะตรวจจับสีหน้าที่เปลี่ยนไปได้ ฉันยิ้มนั่น

หมายความว่าฉันต้องมีความสุข ความสุขทำให้เรายิ้ม และการที่เรายิ้มมันก็ทำให้เรามีความสุขได้เช่นกัน ยิ้มไว้ก่อน

อะไรๆ มันจะดีขึ้นเอง

ในตอนที่เราทำหน้านิ่ง มันจะเกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน สมองจะไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไง แต่ถ้าเราพย าย ามยิ้ม ผลักดัน

ความเป็นไปได้ของการคิดบวก มันจะส่งสัญญาณบอกสมองและทำให้เรารู้สึกดี

ฝืนยิ้มก็ยังทำให้มีความสุขได้

ในปี 1989 นักจิตวิทย าชื่อ Robert Zajonc ได้ศึกษาผลของอารมณ์จากการพย าย ามยิ้ม โดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทำ

เสียงสระที่ทำให้แสดงสีหน้าแบบต่างๆ เช่น ทำเสียงตัว E ย าวๆ ให้ยืดมุมปากออกให้กว้าง ทำให้ยิ้ม และทำเสียงตัว U

ที่ทำให้หน้าบึ้ง

ผลคือคนที่เปลี่ยนสีหน้าพย าย ามยิ้มโดยการทำเสียงตัว E นั้นมีอารมณ์ดีขึ้น ส่วนคนที่ทำเสียงตัว U นั้นอารมณ์ไม่ดีและ

ยังมีงานวิจัยคล้ายกันที่พบหลักฐานว่าการยิ้มทำให้เกิดความรู้สึกดี สภาพจิตใจของผู้เข้าร่วมการทดลองดีขึ้นหลังจาก

ทำการทดลองยิ้ม

สีหน้าที่เปลี่ยนไปจากการยิ้ม ส่งผลโดยตรงกับกิจกรรมในสมองที่เกี่ยวข้องกับความสุข การแสดงออกทางสีหน้าไม่ใช่แค่

แ ส ด ง อ า รมณ์ความรู้สึกเท่านั้น แต่มันยังทำให้เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้อีกด้วยยิ้มที่ต้องใช้ความพย าย าม ก็ยังทำให้มี

ความสุขได้เช่นกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการฝืนยิ้มจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความทุกข์ หรือทำให้ความรู้สึกแย่หายไปได้

การยิ้มไม่ได้ทำให้ความทุกข์หายไป แต่มันจะเปลี่ยนสภาพจิตใจที่เป็นกลาง ที่ไม่รู้ว่าจะสุขหรือเป็นทุกข์ ถ้าเรายิ้ม มันจะ

ส่งสัญญาณให้สมองรู้ และทำให้เกิดความรู้สึกดีขึ้น

ยิ้มเป็นภาษาที่ทุกคนรู้

ยิ้มแล้วจะช่วยเราได้หลายอย่ าง ช่วยลดความเครียด ทำให้อารมณ์ดีขึ้น ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคทำงานดีขึ้น ช่วยลด

ความดัน ช่วยให้มองโลกในแง่ดียิ้มเปิดประตูให้คนที่ไม่รู้จักกัน หัดใส่ใจเวลาที่มีคนยิ้มให้ อย่ ามองข้าม อย่ าคิดว่า

เป็นเรื่องธรรมดา อย่ าให้จบเพียงแค่นั้น จงยิ้มกลับไปและส่งต่อยิ้มไปยังคนอื่นๆ

ฝึกยิ้มบ่อยๆ ในแต่ละวัน จะช่วยให้เราผ่านพ้นวันแย่ๆ และทำให้วันดีๆ มันยิ่งดีขึ้นไปอีก

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …