Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การพร่ำบ่นกับเรื่องแย่ ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลย

การพร่ำบ่นกับเรื่องแย่ ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลย

0 second read
ปิดความเห็น บน การพร่ำบ่นกับเรื่องแย่ ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลย
1

6 เรื่องส่วนตัว อย่ าเอาไปเล่าให้ใครฟัง

1 : ปัญหาครอบครัว

ยิ่งคนอื่นรู้ความลับในครอบครัวเราน้อยเท่าไหร่ ครอบครัวของเราก็ยิ่งเข้มแข็ง

ขึ้ น ม า ก เ ท่ านั้น การจะแก้ไขปัญหาในครอบครัวได้ต้องอาศัยความรักและ

ค ว า ม เข้าใจ ยิ่งคุณนำเรื่องราวในครอบครัวไปบ่นกับผู้อื่น ก็จะยิ่งทำให้แก้

ปัญหาได้ย ากขึ้น

2 : ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ของคุณ

ไม่ จำ เป็นเลยที่จะต้องโอ้อวดไลฟ์สไตล์ส่วนตัว มันไม่ใช่เรื่องที่น่าคุยโว ว่า

ต อ น นี้ น้ำหนักฉันลงไปแล้วกี่กิโลกรัมหรือเอาชนะการตื่นสายได้แล้ว หรือ

คุณสามารถเลิกอบายมุขได้แล้วเ พ ร า ะถ้าคุณละแล้วซึ่งความสุขทางโลก

ก็ ไม่ เห็นจำเป็นต้องมาพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้อีก ไม่มีประโยชน์ที่จะแสดง

ตัวตนหรืออัตตาใด ๆ เ พ ร า ะถ้าคุณพึงพอใจในตัวเอง ก็จะไม่ต้องการคำ

ป้อยอสรรเสริญจากใครอีก

3 : เรื่องราวที่ทำให้คุณไม่พอใจ

ก า รพร่ำบ่นกับเรื่องแย่ ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลย เช่นเดียวกับ

ที่ ค น อื่นทำเสื้อผ้าคุณเลอะ แล้วคุณไม่พอใจแถมยังพร่ำบ่นซ้ำ ๆ นั่นแปลว่า

ใ จ คุ ณ ก็ เ ล อ ะไปด้วยคนที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่ างที่ขุ่นข้องหมองใจไว้กับตัว

ก็ไม่ต่างกับคนที่ใส่รองเท้าย่ำเข้าบ้าน บ้านสกปรกเช่นไร ใจก็สกปรกเช่นนั้น

ชีวิตคนเรามันสั้นนัก จะมาเสียเวลาหงุดหงิดพร่ำบ่นกันไปอีกทำไม

4 : แผนการอันยิ่งใหญ่ที่คุณต้องทำ เพื่อก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิต

จงเก็บมันไว้เป็นความลับ จนกว่าคุณจะจัดการมันสำเร็จเรียบร้อย เ พ ร า ะใน

ทุ ก ๆ แ ผ นการ มักมีจุดอ่อนซ่อนอยู่ (ซึ่งคุณอาจไม่รู้)หากมีคนเห็นจุดบอด

นั้น และหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น อาจทำให้คุณท้อแท้กับอุปสรรคตรงหน้า

ก็เป็นได้

5 : ความดีที่เคยทำ

การทำดีไม่จำเป็นต้องพูดเอาหน้า ไม่ต้องทวงบุญคุณ การโอ้อวดคุณงาม

ค ว า ม ดี ที่ ตนทำ จะทำให้คุณเป็นคนเย่อหยิ่งหากคุณยังรู้สึกว่าต้องพูด

ก็ควรกลับมาทบทวนดูว่า คุณทำความดีเพื่ออะไรกันแน่ คุณทำด้วยความ

บริสุทธิ์ใจหรือเพียงเ พ ร า ะอย ากให้คนอื่นยกย่อง

6 : เรื่องของชีวิตและจักรวาล

ไม่จำเป็นต้องพูดคุย แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับความรู้ด้านชีวิตและจักรวาล

เ พ ร า ะ นั่ น คื อ การตีความของเราเพียงคนเดียว มันยังไม่ใช่ความจริงแท้

กา ร เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ จะถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์ เกิดการเอาชนะกัน

ไม่จบสิ้น ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …