Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแย่ 7 ข้อดีของการอยู่ตัวคนเดียว

การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแย่ 7 ข้อดีของการอยู่ตัวคนเดียว

0 second read
ปิดความเห็น บน การอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องแย่ 7 ข้อดีของการอยู่ตัวคนเดียว
0

ว่ากันว่าการอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆ

1 : ได้เรียนรู้ที่จะเชื่อในตัวเอง

อิสรภาพไม่ใช่แค่การได้ทำสิ่งที่อย ากทำ แต่ยังเป็นการฝึกเชื่อในตนเองและ

ก ารได้คิดโดยปราศจากความกดดันหรืออิทธิพลจากภายนอกมันช่วยให้คุณ

เห็นตัวตน ความคิด และสิ่งที่เหมาะกับตัวเองชัดขึ้นเ พ ร า ะเมื่อถูกรายล้อม

ไปด้วยผู้คน คุณมักจะต้องเฝ้าสังเกตปฏิกิริย าของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อ

เช็คดูว่าคุณทำตัวเหมาะสมหรือไม่

2 : รู้สึกดีกับคนอื่นมากกว่าเดิม

ว่ากันว่า ยิ่งห่างไกล หัวใจยิ่งผูกพัน การอยู่คนเดียวจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณจะ

ได้มองคนรู้จักในมุมใหม่ ๆ และได้เห็นคุณค่าในตัวตนและการกระทำของ

พวกเขามากขึ้นกว่าเดิม

3 : มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น

กา ร ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่ างมีความสุขเป็นตัวกระตุ้นความมั่นใจที่ดี

ที เ ดียวถ้าคุณรู้สึกเบื่อหรือกระวนกระวายใจเวลาต้องอยู่คนเดียวนั่นอาจ

ทำให้คุณทึกทักไปว่าตัวเองเป็นคนน่าเบื่อและจะสนุกได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับ

คนอื่นเท่านั้นแต่ถ้าคุณเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับการอยู่คนเดียวได้คุณ

ก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเ พ ร า ะรู้ว่าตัวเองไม่ได้น่าเบื่ออย่ างที่คิด

4 : ได้ทำอะไรที่อย ากทำ

ก า รได้ใช้เวลาร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่สนุก ซึ่งแน่นอนว่าต้องมาพร้อม

กั บ การประนีประนอมปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและความคิดเห็นของ

ค นอื่น ๆ ด้วยในขณะที่การอยู่คนเดียวจะทำให้คุณมีอิสระในการทำอะไรก็

ได้ที่ต้องการใส่เสื้อผ้าแบบที่อย ากใส่กินอะไรที่อย ากกิน และทำโปรเจ็ค

ที่มีความหมายต่อคุณจริงๆ

5 : ทำสิ่งต่างๆ สำเร็จได้มากขึ้น

ความคิดที่ว่า ยิ่งช่วยกันหลายคนงานก็ยิ่งเบาลงอาจจะใช้ได้กับงานที่ต้อง

ใช้แรงแต่ไม่สามารถนำไปใช้กับงานที่ต้องใช้ความคิดได้ แม้แต่การระดม

ส ม อ งซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันนั้น ในความจริงแล้วก็ไม่ได้ผลดีเท่าไหร่นัก

พบว่าการระดมสมองกันเป็นกลุ่มนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์เ พ ร า ะจะทำให้

เ กิด “การครอบงำทางความคิด” สมาชิกกลุ่มมักมีแนวโน้มที่จะยึดติดกับ

ไ อ เ ดี ย ข อ งคนอื่นจนทำให้คิดอะไรใหม่ ๆ ไม่ออกมากคนก็มากความ

ดัง นั้ น การอยู่คนเดียวจึงเป็นการตัดปัญหาเรื่องความคิดวอกแวกและยัง

ทำ ใ ห้ ง านสำเร็จได้ดีกว่าด้วยการอยู่คนเดียวมีประโยชน์มากกว่าที่คุณ

คิดนะเ พ ร า ะงั้นอาทิตย์นี้ลองแบ่งเวลาส่วนนึงเพื่ออยู่กับตัวเองดูบ้างสิ

6 : มีความฉลาดทางอารมณ์ สูงขึ้น

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือการตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัว

เ ร า เ อ ง และผู้คนรอบข้างจากการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่ างโดย พบว่า

90% ของกลุ่มที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุดมักเป็นคนที่มีอีคิวสูงและ

การตระหนักรู้ในตนเอง ก็เป็นพื้นฐานที่ไม่มีไม่ได้เช่นกันเ พ ร า ะคนเรา

ต้ อ งอาศัยการทบทวนตัวเองอย่ างละเอียดอยู่เสมอซึ่งมักจะทำได้ดี

ที่สุดเมื่อได้อยู่ตามลำพัง

7 : ได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูและเติมพลังให้ตัวเองเรา

ทุกคน แม้กระทั่งคนที่ชอบเข้าสังคม ล้วนแต่ต้องการเวลาฟื้นฟูและเติม

พลังให้ตัวเองบ้างและก็คงไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่าการได้อยู่เพียงลำพัง

ความเงียบสงบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยฟื้นฟูคุณจากวันที่ตึงเครียดได้

ดังนั้นการอยู่คนเดียวจึงทำให้คุณสามารถต่อยอดไอเดียต่าง ๆ ได้ด้วย

ตนเอง ไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงและได้ค้นพบความสามารถที่

แท้จริงของตัวเองโดยไม่ถูกจำกัดด้วยความคิดของผู้อื่น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …