Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ประสบการณ์การขอขมาเจ้ากร ร มนายเ ว รของแพทย์ผ่าตัด

ประสบการณ์การขอขมาเจ้ากร ร มนายเ ว รของแพทย์ผ่าตัด

0 second read
ปิดความเห็น บน ประสบการณ์การขอขมาเจ้ากร ร มนายเ ว รของแพทย์ผ่าตัด
0

แพทย์ ผ่ า ตั ด โ ร ค หัวใจมือหนึ่งเล่าเรื่องประสบการณ์ขอขมาเจ้าก ร ร มนายเ ว ร และบทขอขมาอโหสิก ร ร มว่าปกติเป็นคน

ที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบท “นโมตัสสะ ฯลฯ” กราบ 3 ครั้งแล้วนอนเลยแต่เมื่อก่อนปีใหม่ได้หนังสือสวดมนต์

มาก็เลยได้สวดบท ขอขมาอโหสิ ก ร ร ม เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ตอนสวดครั้งแรกก็ไม่คิดอะไรมากคิดแค่ว่า เป็นบทที่น่าสวดดีหลัง

จากสวดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธเรามาก แต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเรา

ตื่นขึ้นมา เรารู้สึกว่าอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูกคุยกับแม่ แม่ว่าคงเป็นเจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร เขามาอโหสิ ก ร ร ม ให้ก็เลยไปเล่า

ให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดบทนั้นให้ พอเพื่อนเราสวด เธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆ บอกเธอว่า เขากำลังจะไปเกิด

เธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆ ก็เลยอย า กจะให้ บทสวดมนต์ให้เพื่อนๆ เผื่อใครสนใจ อย า กจะสวดบทอธิษฐานขออโหสิก ร ร ม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม ก ร ร ม ใดๆไม่ว่าจะเป็น

กาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้

เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าอย่ าได้จองเ ว ร จองก ร ร มต่อกันอีกเลยแม้แต่

ก ร ร มใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิก ร ร มให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขา

เหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเ ว ร ก ร ร มต่อกัน ตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้

ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ย า กลำบาก เข็ญใจ ความ

ทุกข์อย่ าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่ าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เ ส นี ย ด จั ญ ไ ร และอุปัทวันตรายทั้งหลายจง เ สื่ อ ม สิ้น

หายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …