Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย..ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี

การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย..ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี

4 second read
ปิดความเห็น บน การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย..ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี
0

คนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่อารมณ์ความรู้สึก

นักจิตวิทย าเผยว่า สาเหตุของการเป็นคนอ่อนไหวง่ายนั้น มีผลมาจากพันธุกรรม 15-20% Elain Aron

นักจิตวิทย าที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความอ่อนไหวในจิตใจมนุษย์ เขาได้ใช้เครื่อง MRI ทำการสแกนสมองของ

ผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย แล้วพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะรับรู้ความรู้สึกได้มากกว่าคนทั่วไป

ความอ่อนไหวง่าย และ ความฉลาดทางอารมณ์

ค วามฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น รวมถึง

คว ามสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมของตัวเอง จากการวิจัยของ Aron พบว่า คนที่อ่อนไหวง่าย

นั้ นไม่ได้มี EQ แตกต่างไปจากคนทั่วไปคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าคนอื่นแม้

แต่อารมณ์ความรู้สึกและนี่ก็ช่วยทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เป็นอย่ างดีเนื่องจากพวก

เขาสามารถรับรู้รายละเอียดต่างๆ จากสีหน้าท่าทางและโทนเสียงของผู้พูดได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป

คนที่มีจิตใจอ่อนไหวมาก

หากคุณกำลังสงสัยว่า คุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีจิตใจอ่อนไหวได้ง่ายมากรึเปล่า? สังเกตุจาก 9 ข้อ

ด้านล่างนี้!

1 : คุณเป็นคนคิดลึก

เมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณ คุณจะชอบเก็บตัวและพย าย ามคิดทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ

อย่ างละเอียดก่อนจะลงมือทำอะไรสักอย่ างเสมอ ทั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะในชีวิตคุณเองหรือ

ชีวิตคนอื่น ก็สามารถมีผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อคุณได้

2 : คุณจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานกว่าคนทั่วไป

เนื่องจากคุณเป็นคนที่มองทุกอย่ างในเชิงลึก มันจึงเป็นเรื่องย ากในการจะด่วนตัดสินใจอะไรบาง

อย่ าง พูดง่ายๆว่าเป็นคนคิดเยอะนั้นแหละ ซึ่งบ่อยครั้งจึงทำให้คุณใช้เวลาอยู่กับเรื่องๆ หนึ่งนาน

มากเลยทีเดียว

3 : คุณมักจะคิดมากกับคำวิพากษ์วิจารณ์

ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่ค่อนข้างจริงจังนั้น ทำให้คุณไม่ค่อย

ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์สักเท่าไหร่ แม้ว่าจะมองข้ามมันไปในตอนแรก แต่สุดท้ายก็จะเก็บมัน

ไปคิดในตอนหลังตามเคย

4 : คุณเป็นคนชอบเข้าใจสิ่งต่างๆ

อ ย่ า งละเอียด คุณเป็นคนที่อ่อนไหวต่อรายละเอียดพอ ๆ กับที่คุณอ่อนไหวต่อความรู้สึก คุณจะ

มองเห็นรายละเอียดยิบย่อยที่คนอื่นมักจะมองไม่เห็น และคุณจะไม่พอใจกับมันจนกว่าคุณจะคิด

ได้และเข้าใจสิ่งนั้นอย่ างถ่องแท้ แต่อย่ างไรก็ดี นี่ถือเป็นจุดแข็งที่บางสาขาอาชีพควรมี

5 : การตัดสินใจพลาดจะทำให้คุณรู้สึกแย่สุดๆ

เมื่อคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วเกิดผิดพลาด คุณจะผิดหวังและรู้สึกแย่เอามากๆ ซึ่งยิ่งทำให้กระบวน

การตัดสินใจของคุณช้าลงไปอีก เ พ ร า ะคุณกลัวจะตัดสินใจพลาดเหมือนครั้งก่อน

6 : คุณมักจะมีการโต้ตอบโดยใช้อารมณ์ร่วม

เมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คุณมักจะตอบสนองต่อความรู้สึกของตัวเองโดยอัตโนมัติ และมีอารมณ์ร่วม

อย่ างมากด้วย (หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า อินเนอร์มาเต็ม!)

7 : คุณทำงานเป็นทีมได้ดี

ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น การมีความคิดหลายแง่มุม รวมถึงการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ

น้อยๆ ทำให้คุณมีประโยชน์มากในทีม แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเอง มันก็

ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับคุณนัก เ พ ร า ะคุณเหมาะที่จะเป็นคนเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า

จะเป็นคนที่ตัดสินใจเอง

8 : คุณมีมารย าทที่ดี

คุ ณ มั ก จะ กังวลกับความรู้สึก ของผู้อื่น ส่งผลให้คุณแสดงออกในทางที่ดี คุณจะใส่ใจกับการ

แ ส ด ง อ อ กของตัวเองเ พ ร า ะเกรงว่าจะไปกระทบกับความรู้สึกของใคร ซึ่งนี่แหละที่ทำให้

คุณเป็นคนมีมารย าทไปโดยปริย าย และคุณก็จะรู้สึกไม่พอใจมากเมื่อเห็นคนแสดงพฤติกรรม

ที่ไร้มารย าทด้วยเช่นกัน

9 : คุณเกลียดออฟฟิศแบบเปิด

การที่มีเสียงดังโวกเวกและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆ เข้ามา ล้วนทำให้คุณทำงานอยู่ในออฟฟิศลำบาก

และไร้ประสิทธิภาพคุณชอบทำงานอยู่ในห้องแบบปิดหรือที่บ้านมากกว่า

กล่าวโดยสรุป

การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี เหมือนกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตคนเรา

ที่มักจะมีทั้งสองด้านเสมอซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ างนี้จะขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ดังนั้น จงใช้และควบคุม

มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด!

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

การเป็นคนสันโดษ จะทำให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้

การใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาที่ได้ปลดปล่อยกายและใจ … …