Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย..ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี

การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย..ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี

4 second read
ปิดความเห็น บน การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย..ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี
0

คนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่อารมณ์ความรู้สึก

นักจิตวิทย าเผยว่า สาเหตุของการเป็นคนอ่อนไหวง่ายนั้น มีผลมาจากพันธุกรรม 15-20% Elain Aron

นักจิตวิทย าที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความอ่อนไหวในจิตใจมนุษย์ เขาได้ใช้เครื่อง MRI ทำการสแกนสมองของ

ผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย แล้วพบว่าคนกลุ่มนี้มักจะรับรู้ความรู้สึกได้มากกว่าคนทั่วไป

ความอ่อนไหวง่าย และ ความฉลาดทางอารมณ์

ค วามฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือความสามารถที่จะรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น รวมถึง

คว ามสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมของตัวเอง จากการวิจัยของ Aron พบว่า คนที่อ่อนไหวง่าย

นั้ นไม่ได้มี EQ แตกต่างไปจากคนทั่วไปคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าคนอื่นแม้

แต่อารมณ์ความรู้สึกและนี่ก็ช่วยทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เป็นอย่ างดีเนื่องจากพวก

เขาสามารถรับรู้รายละเอียดต่างๆ จากสีหน้าท่าทางและโทนเสียงของผู้พูดได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป

คนที่มีจิตใจอ่อนไหวมาก

หากคุณกำลังสงสัยว่า คุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีจิตใจอ่อนไหวได้ง่ายมากรึเปล่า? สังเกตุจาก 9 ข้อ

ด้านล่างนี้!

1 : คุณเป็นคนคิดลึก

เมื่อไรก็ตามที่มีปัญหาเข้ามาในชีวิตคุณ คุณจะชอบเก็บตัวและพย าย ามคิดทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ

อย่ างละเอียดก่อนจะลงมือทำอะไรสักอย่ างเสมอ ทั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะในชีวิตคุณเองหรือ

ชีวิตคนอื่น ก็สามารถมีผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อคุณได้

2 : คุณจะใช้เวลาในการตัดสินใจนานกว่าคนทั่วไป

เนื่องจากคุณเป็นคนที่มองทุกอย่ างในเชิงลึก มันจึงเป็นเรื่องย ากในการจะด่วนตัดสินใจอะไรบาง

อย่ าง พูดง่ายๆว่าเป็นคนคิดเยอะนั้นแหละ ซึ่งบ่อยครั้งจึงทำให้คุณใช้เวลาอยู่กับเรื่องๆ หนึ่งนาน

มากเลยทีเดียว

3 : คุณมักจะคิดมากกับคำวิพากษ์วิจารณ์

ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ที่ค่อนข้างจริงจังนั้น ทำให้คุณไม่ค่อย

ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์สักเท่าไหร่ แม้ว่าจะมองข้ามมันไปในตอนแรก แต่สุดท้ายก็จะเก็บมัน

ไปคิดในตอนหลังตามเคย

4 : คุณเป็นคนชอบเข้าใจสิ่งต่างๆ

อ ย่ า งละเอียด คุณเป็นคนที่อ่อนไหวต่อรายละเอียดพอ ๆ กับที่คุณอ่อนไหวต่อความรู้สึก คุณจะ

มองเห็นรายละเอียดยิบย่อยที่คนอื่นมักจะมองไม่เห็น และคุณจะไม่พอใจกับมันจนกว่าคุณจะคิด

ได้และเข้าใจสิ่งนั้นอย่ างถ่องแท้ แต่อย่ างไรก็ดี นี่ถือเป็นจุดแข็งที่บางสาขาอาชีพควรมี

5 : การตัดสินใจพลาดจะทำให้คุณรู้สึกแย่สุดๆ

เมื่อคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วเกิดผิดพลาด คุณจะผิดหวังและรู้สึกแย่เอามากๆ ซึ่งยิ่งทำให้กระบวน

การตัดสินใจของคุณช้าลงไปอีก เ พ ร า ะคุณกลัวจะตัดสินใจพลาดเหมือนครั้งก่อน

6 : คุณมักจะมีการโต้ตอบโดยใช้อารมณ์ร่วม

เมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตาม คุณมักจะตอบสนองต่อความรู้สึกของตัวเองโดยอัตโนมัติ และมีอารมณ์ร่วม

อย่ างมากด้วย (หรือเรียกภาษาชาวบ้านว่า อินเนอร์มาเต็ม!)

7 : คุณทำงานเป็นทีมได้ดี

ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น การมีความคิดหลายแง่มุม รวมถึงการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ

น้อยๆ ทำให้คุณมีประโยชน์มากในทีม แต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเอง มันก็

ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับคุณนัก เ พ ร า ะคุณเหมาะที่จะเป็นคนเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า

จะเป็นคนที่ตัดสินใจเอง

8 : คุณมีมารย าทที่ดี

คุ ณ มั ก จะ กังวลกับความรู้สึก ของผู้อื่น ส่งผลให้คุณแสดงออกในทางที่ดี คุณจะใส่ใจกับการ

แ ส ด ง อ อ กของตัวเองเ พ ร า ะเกรงว่าจะไปกระทบกับความรู้สึกของใคร ซึ่งนี่แหละที่ทำให้

คุณเป็นคนมีมารย าทไปโดยปริย าย และคุณก็จะรู้สึกไม่พอใจมากเมื่อเห็นคนแสดงพฤติกรรม

ที่ไร้มารย าทด้วยเช่นกัน

9 : คุณเกลียดออฟฟิศแบบเปิด

การที่มีเสียงดังโวกเวกและมีสิ่งกระตุ้นอื่นๆ เข้ามา ล้วนทำให้คุณทำงานอยู่ในออฟฟิศลำบาก

และไร้ประสิทธิภาพคุณชอบทำงานอยู่ในห้องแบบปิดหรือที่บ้านมากกว่า

กล่าวโดยสรุป

การเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่าย ล้วนส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดี เหมือนกับสิ่งต่างๆ ในชีวิตคนเรา

ที่มักจะมีทั้งสองด้านเสมอซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ างนี้จะขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง ดังนั้น จงใช้และควบคุม

มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุด!

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …