Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การเป็นคนสันโดษ จะทำให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้

การเป็นคนสันโดษ จะทำให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้

0 second read
ปิดความเห็น บน การเป็นคนสันโดษ จะทำให้คุณได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้
0

การใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาที่ได้ปลดปล่อยกายและใจให้ได้ผ่อนคลาย

ในปัจจุบัน สังคม ได้มีส่วน ทำให้คนเราต้องใช้เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น แม้แต่เวลาที่เรา

อ ยู่ คนเดียว เราก็ยังคงส่งข้อความหรือแม้แต่วิดีโอคอลหากัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการ

ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั้นมีประโยชน์และข้อดีแฝงอยู่มากมายเพียงแค่คุณยังไม่รู้เท่านั้นเอง

การปลีกตัวเองออกมาอยู่คนเดียว มักไม่ใช่สิ่งที่คนในสังคมยอมรับกันนักเ พ ร า าะหลาย

ครั้งคนใน

สั ง ค มจะมองคนเหล่านี้ว่า เป็นคนสันโดษหรืออาจมีภาวะซึมเศร้าแต่ก็มีบางคนที่รู้สึกพอใจ

กั บ ก า รใช้เวลาอยู่คนเดียวและชอบอยู่กับตัวเอง ซึ่งตามหลักจิตวิทย าแล้วมันมีประโยชน์

ต่อพวกเขาจริงๆเ พ ร า ะมันเป็นช่วงเวลาที่ได้ปลดปล่อยกายและใจให้ได้ผ่อนคลายนั้นเอง

1 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้คุณทำงานลุล่วงไปได้

หลายคนมักจดลิสต์สิ่งที่ตัวเองต้องทำอยู่บ่อย ๆ แต่น้อยคนนักที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้จริง ๆ

ในเวลาที่อยู่กับผู้อื่น แต่พอได้มีเวลาอยู่กับตัวเองสักพักแล้ว กลับทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้

อ ย่ า ง สบาย ๆ เนื่องจากไม่ถูกรบกวนจากคนรอบข้าง หรือไม่มีอะไรมาดึงดูดความสนใจ

ขอ งเราไปนั่นเอง แม้ว่าจะไม่รู้สึกสนุกกับมันมากนักที่ไม่มีคู่หูเพื่อนซี้อยู่ข้างกาย แต่คุณ

จะรู้สึกดีอย่ างแน่นอนเมื่อคุณทำงานสำเร็จ

2 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเองทำให้คุณมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ใ น ช่วงเวลาที่จำเป็นต้องตัดสินใจ คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองมักจะคอยหวังพึ่งคนอื่น

อยู่เสมอ การได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองจะช่วยให้คุณรู้จักตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตนเองและ

ช่ ว ย เ ปิดโอกาสให้คุณได้โฟกัสอยู่กับความคิดของคุณเองไม่สนใจหรือวอกแวกไปกับ

ความคิดของใคร ๆ ดังนั้น คุณจึงมีเวลาและโอกาสมากมาย ให้ได้ลองคิด ชั่งใจ และตั ด

สินใจได้ด้วยตัวของคุณเองซึ่งการกระทำเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

3 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยเพิ่มศักยภาพในตัวคุณ

เวลาที่มีผู้คนอยู่รายล้อมรอบตัวเรา เรามักเกิดอาการไขว้เขวไปต่างๆ นาๆ แต่พอเมื่อเราได้

อยู่กับตัวเองแล้ว เรากลับมีโอกาสได้นึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การงาน

ครอบครัว หรือเรื่องเงินๆ ทอง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง จะช่วยทำให้

เราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของเราได้ดีขึ้น แถมยังทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่

จะพิชิตเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นด้วย

4 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้คุณสบายใจ

ในสังคมเราเต็มไปด้วยเรื่องราวสารพัดปัญหามากมาย และบ่อยครั้งที่เรามักจะเก็บปัญหา

เหล่านี้กลับมาคิด เก็บมันมาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงาน เรื่องบนโลกโซเชียลหรือแม้

แต่เรื่องเพื่อนก็ตามซึ่งบางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางเรื่องต่างๆ ลงบ้างเพื่อหันมา

โ ฟ กั ส ชีวิตของตัวเองให้มากขึ้น ดังนั้น การปลีกตัวเองออกมาจากปัญหา และใช้ช่วง

เวลาที่มีอยู่เพื่อตัวเองสามารถช่วยให้เรารู้สึกสุขกายสบายใจขึ้นและผ่อนคลายมากขึ้น

5 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

ทุกคนล้วนมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อไหร่ที่เราถูกรายล้อม

ด้ ว ย ผู้ คน เราก็มักจะทำเลียนแบบตามคนอื่น ๆ แต่พอเราได้ใช้เวลากับตัวเองแล้ว กลับ

สามารถทำอะไรก็ได้ ตามที่ใจเราต้องการ บางคนก็สนุกกับการวาดรูปบางคนเพลิดเพลิน

กั บ ก า ร เข้ าครัว การอ่าน การเขียน หรือแม้แต่เล่นดนตรี จะเห็นได้ว่าคนเรามีวิถีชีวิตที่

แตกต่างกันไปการได้อยู่กับตัวเองนี่แหละ ที่จะทำให้เรามีโอกาสได้ค้นหาสิ่งที่สนใจและ

ได้ค้นพบความสามารถของตัวเองด้วย

6 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเองช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น

ท า ง อ อกที่ดีที่สุดมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเอง สังเกตุได้จากเวลาเรา

ทำงาน เมื่อเราทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบ ไม่มีสิ่งรบกวนใดๆ เรามักจะทำงานได้ดี

และร ว ด เร็ วกว่า ดังนั้นแล้ว การได้อยู่กับตัวเอง จึงสามารถช่วยให้เราสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

7 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเอง จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล

ใ น ทุกวันนี้ หลายคนประสบปัญหาจากความเครียด และความวิตกกังวลกันมากขึ้น ซึ่งการ

ใ ห้  เ วลากับตัวเองและปรึกษาตัวเราเองนี่แหละ ที่สามารถช่วยลดความเครียดและปล่อย

วางเรื่องต่างๆ ลงได้แถมไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งมากมายเพื่อนั่งฟังสารพัดปัญหาของคนอื่น

8 : การใช้เวลาอยู่กับตัวเองทำให้คุณเป็นตัวของตัวเอง

หนึ่งในประโยชน์หลักๆ ของการอยู่คนเดียวก็คือ การที่เราได้เป็นตัวของตัวเอง เ พ ร า ะ

ช่ ว ง เวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสนใจจริง ๆ ได้ดีที่สุด

ได้ปรึกษาตัวเองเกี่ยวกับปัญหาที่เจอ รวมไปถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข มันเป็นสิ่งที่จะ

ทำให้เราได้รู้จักตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ได้รักตัวของเราเอง และที่สำคัญก็คือ ได้ทำในสิ่ง

ที่เราต้องการจะทำ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …