Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ใช่เรื่องที่แย่อย ากทำะไรก็ย่อมได้

การใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ใช่เรื่องที่แย่อย ากทำะไรก็ย่อมได้

8 second read
ปิดความเห็น บน การใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ใช่เรื่องที่แย่อย ากทำะไรก็ย่อมได้
0

เป็นกันไหมเวลามีเงินติดตัวแล้วอย ากใช้ตลอ ด กล้าควักซื้ อของร า ค าแพง ๆ แบบง่ายดาย โดยเฉพาะสาวๆ ว้า แ ย่จัง

ทำอย่างไรดีละเนี่ย เอาละ สาว ๆ คนไหนที่กำลังอ่ า นบทความนี้อยู่ เลิ ก กลุ้ มเสี ยที แล้วมาดูกันดีกว่าว่าในภาวะที่ค่า

ใช้ จ่าย ยุ่ บยั่ บขนาดนี้ จะหาทางเก็บเงินอย่ างไรให้อยู่หมั ด

1 : คืออย่ าพกแหล่งเงิน

ซึ่งก็คือบัตร A T M ออ กไปไหนเยอะ เอาไปเฉพาะบัตรที่ผูกกับบัญชีสำหรับใช้จ่ ายประจำวันเท่านั้นอย่ าคิดว่าไม่สำคัญ

เ พ ร า ะมีสาว ๆ หล า ยคนที่ตบะแตก จากการพกบัตร A T M ไปเยอะแล้วสุดท้ายก็กดเพื่อเอาไปซื้ อของ S a l e จนหมด

เ พ ร า ะฉะนั้นอย่างที่บอกคือ นอกจาก A T M ของบัญชีสำหรับใช้จ่ ายแล้ว ที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านให้หมดการมีเงินเก็บ จะ

เป็นใบเบิกทางสำคัญ ที่จะทำให้ชีวิตสามารถ ผ่ า น วิ ก ฤ ติ และอุปส ร ร คต่าง ๆไปได้ หลังจากที่นำเสนอวิ ธีการเก็บเงิน

อย่างง่าย ๆ หรือเปล่า สำหรับสาว ๆ ที่ใช้เงินเก่งแล้วเชื่อว่าสาว ๆ หลายคน คงมีความคิดที่จะเก็บเงินขึ้น มาบ้าง ขอเป็น

กำลังใจให้ผู้ที่ตั้งใจจะเก็บเงินทุก ๆคน สามารถฟันฝ่าอุ ป ส ร ร ค และมีเงินเก็บก้อนใหญ่ได้ในเร็ววัน

2 : การควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ า ย เท่ากับจำนวนที่ตนกำหนดไว้

ยกตัวอย่างเช่น เธอเลือกที่จะใช้วิธีกดเงินออกมาให้ครบ 3,000 บาท แต่ไม่ได้ใช้วิธีกดให้ได้แบงค์พันออกมา 3 ใบ แบบ

ธรรมดาแต่เธอ กดครั้งละ 400 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 3,000 เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาใช้แล้วก็บังคับตัวเองให้ใช้แค่

วันละ 100 เท่านั้นขั้นตอนนี้อาจง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งและแน่วแน่ แต่จะย ากสักหน่อยสำหรับคนที่จิตใจไม่

เข้มแข็งโดยเฉพาะสาวๆ ที่แ พ้ความต้องการง่าย

3 : การแบ่งเงินเดือนออกเป็นส่วน ๆ ก่อน

การแบ่งเงินออ กเป็นส่วน ๆ นี้ จะช่วยให้สามารถจำกั ด งบได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสาว ๆ ที่ใช้เงินเก่งเธอแบ่งเงินเดือนที่เหลือ

ภายหลังจากเสียค่า ภ า ษี แล้วออ กมาบางส่วนหลังจากนั้นก็เอาส่วนที่แบ่งออ กมานั้นแหละ แบ่งอีกให้ได้เป็น 3 ส่วน

แต่ละส่วนโ อ น เข้าบัญชี 3 บัญชี แล้วกำหนดหน้าที่อ ย่ างชัดเจน ว่าบัญชีนี้สำหรับใช้ จ่ า ยอะไรบ้าง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …