Home ข้อคิด ให้กำลังใจ การไม่มั่นใจในตัวเองปล่อยไว้นานๆไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

การไม่มั่นใจในตัวเองปล่อยไว้นานๆไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

2 second read
ปิดความเห็น บน การไม่มั่นใจในตัวเองปล่อยไว้นานๆไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
0

หลายครั้งที่บางคนมักส่องกระจกบ่อยๆ อยู่เสมอ และนั่นไม่ใช่แค่การเช็กความเรียบร้อยบนใบหน้าเท่านั้น แต่เป็นการมองหา

จุดบกพร่องของตัวเองโดยไม่รู้ตัวอยู่ต่างหาก นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเริ่มที่จะมีความไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอก

ของตัวเองลดลง

ไม่มั่นใจหน้าตาตัวเองแก้อย่ างไรได้บ้าง

การไม่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองดูผิวเผินอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่โต แต่ถ้าปล่อยไว้นานๆ ก็ไม่ดีเหมือนกัน

หากมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ก็อาจจะเข้าข่ายอาการป่วยทางจิตที่เรียกว่า Body Dysmorphic Disorder หรือโรค

ไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ซึ่งเป็นอาการป่วยทางจิตที่มักจะพบในผู้หญิงมากว่าผู้ชายจากงานวิจัยของ โดฟ ในข้อหัว

“ทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับความสวยความงามและความมั่นใจ” ได้ข้อสรุปว่า สิ่งที่ทำลายความมั่นใจในเรื่องรูปลักษณ์ภาย

นอกของผู้หญิงมากที่สุดคือ คำวิจารณ์ของตัวเองอิทธิพลจากสื่อก็มีส่วนที่นำเสนอค่านิยมที่เป็นสิ่งตอกย้ำว่า คนเราไม่ว่าจะเป็น

ผู้หญิงหรือผู้ชาย จะต้องหน้าตาดี สวยหล่อ ถึงจะประสบความสำเร็จในความรัก หน้าที่การงาน และเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

ยิ่งทำให้คนที่มีพื้นฐานจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านค่านิยมในสังคมที่บีบให้เราโหยหาความสมบูรณ์แบบ จนทำให้บางคน

ไม่มีความมั่นใจในความเป็นตัวเองหลงเหลืออยู่เลยมาถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจถึงปัญหาที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นตามมาได้อีกใน

ภายหลัง บางคนก็อาจกำลังคิดว่า ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยดีไหม พึ่งมีดหมอโดยการศัลยกรรมให้จบๆ ไปความคิดแบบนี้ก็ไม่ผิด

เ พ ร า ะมันเป็นร่างกายของคุณและเงินของคุณ แต่อย ากให้คุณลองคิดทบทวนและไตร่ตรองให้ดีๆ อีกครั้ง เ พ ร า ะถ้าทำไป

แล้วไม่ได้อย่ างที่หวัง ก็อาจต้องเสียเงินแก้ไขอีกหลายครั้งเลยก็ได้ และคนที่เคยทำศัลยกรรมไปครั้งนึงแล้ว ก็มีแนวโน้มที่จะ

ติดการศัลยกรรมได้อีกด้วย

ดังนั้น อย่ ารีบใจร้อนไป ลองอ่านบทความนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สาย คุณเคยได้ยินวลีนี้ไหม “แค่เปลี่ยนความคิดชีวิต

ก็เปลี่ยน” อย่ า ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับรู้สึกแบบนี้เลย จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถมีความมั่นใจได้โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องรูปร่าง

หน้าตาของตัวเอง ลองมาดู 5 วิธีแก้ปํญหาการไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองกันดีว่า

5 วิธีแก้ปัญหาไม่มั่นใจในหน้าตาของตัวเอง

1 : ต้องสลัดความคิดแง่ลบของตัวเองทิ้งไปให้ได้

โดยทั่วไปสมองของคนเรามักจะโฟกัสไปที่ประสบการณ์ที่ไม่ดีก่อนเสมอ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมักจะมีแนวโน้มที่จะหลงเชื่อคำพูด

หรือเสียงในหัวของตัวเองที่บอกว่า “ฉันยังสวยไม่พอ” หรือ “ทำไมหน้าตาฉันถึงไม่หล่อแบบดารานั้น” และเราก็ดันเชื่อว่าเสียง

ที่บอกเราในหัวนั้น หลงคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว คนทั่วไปก็ไม่ได้มองว่าเรานั้นหน้าตาไม่สวยไม่หล่อหรือมีข้อ

บกพร่องเหมือนที่เราคิดไปเอง แต่กลับมีแค่ตัวเราคนเดียวที่เชื่อสมองของตัวเองที่กำลังมองข้ามสิ่งดีๆ ต่างๆ มากมายของตัวเอง

เพียงเ พ ร า ะว่ากำลังพุ่งเป้าโฟกัสไปที่สิ่งไม่ดีบางอย่ าง ซึ่งไม่มีใครสังเกตเห็นหรือให้ความสนใจกับมันด้วยซ้ำดังนั้น ขั้นแรก

เราควรจะสลัดความคิดแง่ลบในหัวเราทั้งหมดออกไปให้ได้ก่อน แล้วเราจะไม่จมอยู่กับมัน รู้สึกแย่ๆ นั้นก็จะค่อยๆลดลงเอง เมื่อ

เราคิดได้ ก็จะเข้าใจได้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นมาจากความคิดของตนเองทั้งนั้น

2 : จงเลิกฟังเสียงคนรอบข้าง และอยู่ให้ห่างจากคนที่ทำให้คุณมองตัวเองในแง่ลบ

วิธีนี้ก็คล้ายกับวิธีแรก แตกต่างกันแค่แหล่งที่มาของสาเหตุเท่านั้น นอกจากจะเลิกฟังเสียงในหัวของตัวเองที่คอยบั่นทอนแล้ว

ก็ควรเลิกฟังเสียงของคนรอบข้างที่ทำให้คุณมองตัวเองในแง่ลบด้วยเช่นกัน ซึ่งหลายครั้งที่ความมั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอก

ของตัวเองนั้นมักจะถูกทำลายด้วยคำวิจารณ์ของคนอื่นๆ ทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถทำลายหรือบั่นทอนความมั่นใจ

ของตัวเองได้ทั้งนั้นบางครั้งคำวิจารณ์แย่ๆ เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคุณ ที่ออกมาจากปากของคนเหล่านั้น ส่วนใหญ่ถ้าไม่มา

จากความอิจฉาริษย า ก็อาจเป็นเ พ ร า ะอีกฝ่ายเองก็ไม่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองเช่นกัน และคำวิจารณ์ใน

ลักษณะนั้นจึงแสดงถึงสิ่งที่อีกฝ่ายรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองมากกว่าจะเป็นความรู้สึกที่พวกเขามีต่อคุณ ดังนั้น เราจึงไม่ควรไปใส่ใจ

กับคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์และไม่ได้สาระอะไรจากพวกคนเหล่านี้เลย และการหลีกเลี่ยงไม่ไปข้องเกี่ยวกับคนเหล่านี้ก็เป็น

วิธีที่ดีกว่าการปะทะคารมณ์กันซึ่งหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท นำไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม

3 : จงเห็นคุณค่าของตัวเองและรู้จักรักตัวเองให้เป็น

การที่เราวิจารณ์ตัวเองในทางที่ไม่ดี คอยหาแต่ข้อด้อยข้อเสีย หรือ  ข้อบกพร่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็มีแต่จะทำให้ตัวเอง

เห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลง และนอกจากนี้การวิจารณ์ข้อบกพร่องของตัวเองยังอาจจะทำให้คุณเกิดภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า

ได้ เ พ ร า ะฉะนั้นเราควรจะต้องเรียนรู้การรู้จักรักตัวเองให้เป็นเริ่มต้นง่ายๆ โดยคุณต้องใจดีกับตัวเองให้มากกว่านี้ ยอมรับและ

คอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ามาตรฐานที่บ่งบอกว่าแบบไหนถึงเรียกว่า ความสมบูรณ์แบบ มันไม่มีอยู่จริง และความไม่สมบูรณ์

แบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ดังนั้น คุณจึงไม่ควรใจดำกับตนเอง และควรที่จะรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเองมากกว่านี้ เริ่ม

จากการมองหาข้อดีในตัวเองแทนที่การมองหาข้อเสียของตัวเอง พร้อมกับยอมรับและทำความเข้าใจในส่วนที่เราคิดว่าเป็นจุด

ด้อยของตัวเอง แล้วค่อย ๆ พัฒนาสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น จนมันกลายมาเป็นจุดแข็งของเราได้ในที่สุดซึ่งการที่เราเห็นคุณค่าของ

ตัวเองและรู้จักการรักตัวเองให้เป็น ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรูปร่างหน้าตา

แถมยังมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครในแบบของตัวเองอีกด้วย

4 : การสร้างคำนิย ามของความงามในแบบของตัวเอง

ในหลายๆ ประเทศต่างวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ก็มักจะให้นิย ามของความงามเอาไว้ค่อนข้างแคบเหลือเกิน บ่อยครั้งที่เรามักได้ยิน

คนบอกว่าคนหล่อคนสวย คนที่หน้าตาดี จะต้องมีหน้าตาแบบนี้หรือแบบนั้น แต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมรับ

ให้กับนิย ามของความงามที่ถูกกำหนดด้วยทัศนคติแคบๆ ไว้แค่นั้นความงามนั้นเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคน ซึ่งทุกคนก็

มีนิย ามของความงามในมุมมองของตัวเอง และไม่มีกฎเกณฑ์หรือมาตราฐานสากลอะไรที่มากำหนดไว้ว่าทุกคนจะต้องยอมรับ

นิย ามของความงามในแบบเดียวกันทั้งหมดเ พ ร า ะฉะนั้นจงกล้าที่จะก้าวออกมาจากแรงกดดันทางสังคมที่จะคอยบีบให้คุณ

ต้องมีนิย ามของความงามในแบบอุดมคติที่สังคมอย ากให้เป็น และจงกล้าที่จะสร้างนิย ามของความงามในแบบของตัวเอง

คุณก็จะมีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองมากขึ้น และมีความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเอง

 5 : การเลิกให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากจนเกินไป

จริงอยู่ที่การให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ดี เ พ ร า ะจะเป็นการสร้างความประทับใจแรกแก่บุคคลภายนอก

หรือคู่สนทนา รวมถึงบ่งบอกบุคลิกภาพภายนอก ขอ งตัวเองด้วยซึ่งการเลิกให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกในที่นี้ ไม่ได้

หมายความว่าให้คุณเลิกดูแลเอาใจใส่ในบุคลิกภาพของตัวเอง แต่เป็นการที่ทำให้เรารู้จักการปล่อยวางกับบางอย่ างที่มันเป็น

สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือบางสิ่งที่เราไม่ควรจะต้องไปใส่ใจด้วยซ้ำสมมติว่าคุณเกิดมีความรู้สึกไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตา

ของตนเอง อย่ างน้อยเบื้องต้นการแปลงโฉมตัวเองด้วยการแต่งหน้า จัดแต่งทรงผม หรือการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับตัวเอง

ก็ดูจะเพียงพอแล้ว นอกเหนือจากนี้อย ากให้คุณปล่อยวางและโฟกัสไปที่เรื่องอื่นแทนซึ่งคุณอาจมีข้อดีหลายอย่ างที่ตัวคุณ

เองอาจคาดไม่ถึงก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษของตัวเองที่คนอื่นไม่มี หรือหน้าที่การงานของตัวเองที่ประสบความ

สำเร็จกว่าใครหลายๆ คน ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของ

ตัวเองที่อย ากจะมีความสมบูรณ์แบบตามค่านิยมของสังคม

ยกตัวอย่ างคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่ างสตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้หล่อเหลาแบบดารา

ฮอลลีวู้ด หรือแม้แต่นักวิทย าศาสตร์อย่ างสตีเฟน ฮอว์กิง ที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ แต่ด้วยความสามารถของพวก

เขาเหล่านี้ก็ทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับที่คนทั้งโลกให้การยอมรับ และมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกไปเลยเห็น

ไหมว่าการที่เราให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกมากเกินไป มีแต่จะทำให้เกิดความกังวลไม่มีความมั่นใจ ทั้งยังทำให้เสีย

เวลาไปอย่ างเปล่าประโยชน์อีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่ างเดียว แต่ยังมีเรื่อง

อื่นๆ อีกมากมาย ที่สามารถนำมาเป็นจุดเด่น เพื่อทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจและสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบของ

ตัวเองไม่แปลกที่เรามักจะนำคุณค่าหรือความภาคภูมิใจของตัวเองมาผูกไว้กับความงามจากรูปลักษณ์ภายนอก แต่ท้ายที่สุด

มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน ซึ่งแตกต่างกัน รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณเป็นดีหรือไม่ แต่มันขึ้นอยู่กับสิ่ง

ที่คุณคิดกับสิ่งที่คุณทำต่างหาก ซึ่งพอคิดดูดีๆ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญของชีวิตเลยเ พ ร า ะฉะนั้นอย่ าปล่อยให้ความรู้สึก

อคติที่มีต่อตัวเองมาทำให้คุณต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้เลย จงมีความสุขกับการที่เป็นตัวเองดีที่สุด เ พ ร า ะทุกคนล้วนมีคุณค่า

ที่ซ่อนอยู่ภายใน ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกจะมองหาและยอมรับมันได้หรือไม่ดีไม่ดีสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือไม่มั่นใจบนใบหน้าของคุณ

อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นอย ากจะมีบ้างก็เป็นได้ อ่านมาจนถึงตอนนี้คุณเริ่มที่จะมีความรู้สึกภูมิใจกับรูปร่างหน้าตาที่มีแค่คุณเท่านั้น

ที่มีบ้างแล้วหรือยัง แต่ผมก็ยังเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนมีทัศนคติต่อตัวเองที่เปิดกว้างมากขึ้น และมีความมั่นใจในการเป็นตัวของ

ตัวเองไม่มากก็น้อย

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …