Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ก่อนคุณจะก้าวเข้าสู่วัย 50 ปี 7 สิ่งที่ควรมีให้ได้ในชีวิตนี้

ก่อนคุณจะก้าวเข้าสู่วัย 50 ปี 7 สิ่งที่ควรมีให้ได้ในชีวิตนี้

0 second read
ปิดความเห็น บน ก่อนคุณจะก้าวเข้าสู่วัย 50 ปี 7 สิ่งที่ควรมีให้ได้ในชีวิตนี้
0

1 : จงทำตัวให้กลมกลืนกับมนุษย์ทั้งหลายเสมอ.. อย่ าให้คนรอบข้างกลายเป็นศัตรู การทำตัวให้ผสมกลมกลืน

มิได้หมายความว่าทำตัวให้ตกต่ำชั่วช้าไปตามคนรอบข้าง เช่น คนโดยรอบเขาชอบดื่มเหล้า ชอบเล่นการพนัน

เราก็ปรับตัวเอากับเขาด้วย อย่ างนี้เรียกว่าชั่วตามกัน ไม่ใช่การปรับตัวให้กลมกลืนที่ถูกต้อง เราต้องทำตัวให้

ถูกต้องให้ดีท่ามกลางความชั่วทั้งหลาย สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในความดี แม้จะอยู่ท่ามกลางความชั่ว

2 : จงมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ.. คือ ปลุกความรู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอไม่ใจลอย ขยะความคิด

ก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องไม่สบายใจคิดซ้ำคิดซ้อนก็จะไม่เกิดขึ้น เหมือนแสงตะวันส่องมายังโลก ความมืดก็จะถูกขับออกไป

3 : จงมีความสงบใจอยู่เสมอ.. อย่ าเป็นคนสิ้นหวัง อย่ าโลภ อย่ าต้องการสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

อย่ าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องได้เรื่องเสียถ้าความต้องการของเรามีน้อย จิตใจก็จะมีความสุข จึงเกิดสันติสุขขึ้น

คนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล มีความต้องการน้อย ชีวิตของพวกเขาจึงมีสันติสุขและอายุยืนย าว

4 : จงมีจิตเมตตากรุณาอยู่เสมอ.. คนมีจิตใจเมตตา จะมีความสุขในการช่วยเหลือผู้อื่น

ไม่คิดและไม่ทำร้ ายผู้อื่นเมื่อเขาจะทำอะไรเขา จะคิดอยู่เสมอว่า จะเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่น

คนประเภทนี้ย่อมมีความสุข มีสุขภาพดี และอายุยืนย าว

5 : จงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เสมอ.. ไม่ว่าเราจะมีน้อยหรือมีมากได้เป็นน้อยหรือได้เป็นมาก ก็จงพอใจ

ในสิ่งที่มีที่เป็น ซึ่งได้มาโดยชอบธรรม หยัน ฟีไต นักปราชญ์โบราณของจีนกล่าวว่าถ้ามองไปข้างหน้า

จะพบว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้ามองไปข้างหลัง เราจะรู้สึก พอใจว่าเราได้สิ่งต่างๆ ในชีวิตมามากมายแล้ว

จงใช้ชีวิตอย่ างง่ายๆข้าวต้มสักชาม เสื้อผ้าเล็กน้อยพอปิดกายไม่น่าเกลียด เท่านั้นก็พอแล้ว

6 : จงมีจิตใจที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมอยู่เสมอ.. ต้องแยกความดีออกจากความชั่ว ความถูกออกจากความผิด

ได้อย่ างชัดเจน การที่คนเรามีจิตใจที่เที่ยงตรง และเที่ยงธรรมนั้น จะไม่ถูกกิเลสชักนำพาก่อให้เกิดความเดือดร้อน

และในจิตใจ เขาจะไม่มีปัญหายุ่งย ากและความวิตกกังวลเป็นเสี้ยนหนามชีวิต

7 : จงทำใจให้รื่นเริงเสมอ.. อย่ าเป็นคนอมทุกข์เก็บทุกข์ไว้ในใจ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

อยู่ในสถานการณ์ใดก็จงมีจิตใจรื่นเริงแจ่มใส แต่ไม่ใช่หน้าเป็นทะเล้นรำคาญผู้อื่น อย่ าพูดหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจไป

ถ้าเราไม่อย ากเป็นคนโ ง่ ขอให้หัวเราะและยิ้มจากหัวใจการหัวเราะและยิ้มที่ดีครั้งหนึ่ง ทำให้หนุ่มขึ้นมาก

การวิตกกังวลครั้งหนึ่งทำให้หัวหงอกไปหลายเส้น การหัวเราะทำให้สุขภาพใจ และ สุขภาพกายดีขึ้น มีกำลังใจต่อสู้กับโลกอันสับสน

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …