Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ขอบคุณความรัก ที่ทำให้รู้จัก 8 สิ่งนี้

ขอบคุณความรัก ที่ทำให้รู้จัก 8 สิ่งนี้

0 second read
ปิดความเห็น บน ขอบคุณความรัก ที่ทำให้รู้จัก 8 สิ่งนี้
0

ความเอ๋ ยความรัก เริ่มประจั กษ์ชั้นต้น ณ หนไหนคำว่า“รัก”มีอะไรมากมายซุกซ่อนอยู่ในนั้น

อาจจะหวานชื่น ขมขื่ นหรืออะไรอื่นอีกหลากหลายที่จะทำให้คนรู้จัก“รัก”ได้สัมผัสและรู้สึกถึง

1 : ความรักเริ่มจากความคิด

เพราะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก บางทีความรักอาจทำให้คนเราเปลี่ ยนแป ลงความคิดไปจากเดิม

อาจทำให้คนเราต้องปรั บปรุงในสิ่งที่เคยทำ เพียงเพื่อให้เข้ากับใครอีกคน

2 : อยากรักต้องรู้จักปลดปล่อย

ถ้าคุณรักใครจงปล่อยให้เขาเป็นอิสระบ้างเพราะคุณเองคงรู้สึกอึ ดอั ด ถ้ามีใครมาล่ ามโ ซ่คุณ ดังนั้น จงเรียนรู้ที่จะให้อภัย

และลืมอ ดีตที่ไม่ดีเรียนรู้ที่จะปล ดปล่อ ยความกลัวภายในใจเรียนรู้ที่จะยุติธร รมและล ดทิฐิ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ลงบ้าง

ลองบอกตัวเองว่า นับแต่นี้ คุณจะทิ้งคว ามกลั วทั้งหมด แล้วอดีตจะไม่มีผลอะไรต่อตัวคุณได้ นับจากวันนี้ไป

คุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เสียที

3 : ความรักทำให้เกิดความเคารพ ศรัทธา

คุณจะไม่สามารถรักใครได้ ถ้าไม่รู้สึกเชื่ อมั่นเสียก่อน และคนแรกที่คุณต้องศรัทธาเชื่อมั่นก็คือตัวเอง

4 : แก่นแท้ของความรัก คือการไว้ใจกัน

ถ้าคุณไม่เชื่ อใจกัน ใครคนหนึ่งจะรู้สึกระแวง กังวล และห วาดหวั่ น ขณะที่อีกคนรู้สึกอึดอัดใจที่สำคัญ

คุณไม่อาจรักใครจริงๆ ได้ ถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาคนนั้นอย่างแท้จริง

5 : การสัมผัส ช่วยสานต่อควา มรักให้ดีขึ้น

เคยรู้สึกดีใช่มั้ยเวลาที่มีใครโอ บไห ล่หรือกอดคุณ การสัมผัส จึงเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่มีพลัง และช่วยทลายกำแพ ง

แห่งความชิ งชั งไม่เข้าใจได้อีกด้วยน่าแปลกที่การสัมผัส สามารถเปลี่ ยนแป ลงอาร มณ์ และท่าทีที่แ ข็งกร้าวให้เบาบางลงได้

6 : ชีวิตจะเปลี่ ยนไป

เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กว้างและซื่อสั ตย์ต่อกัน รวมถึง คุยกับคนรักอย่างเปิ ดเผยและกล้าที่จะพูดถ้อยคำวิเศ ษว่า “ฉันรักเธอ”

โดยไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆ หลุดลอยไปคุณควรจะบอกรักก่อนจากกันทุกครั้งเสมอ เพราะบางที นั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะพบกัน

7 : ในความรักมีมิตรภาพซ่อนอยู่

อยากได้รักแท้ ก็ต้องหาเพื่ อนแท้ให้ได้เสียก่อน การจะรักกันได้ไม่ใช่แค่มองตา แต่อยู่ที่ว่า ต่างคนต่างมีอะไรที่ตรงกัน

หรือเปล่าหากจะรักใครอย่างจริงใจคุณควรจะรักในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ใช่แค่ภ าพที่คุณเ ห็น มิตรภ าพก็เหมือนกับปุ๋ ย

ที่ช่วยทำให้ความรักเบ่งบานเติบโตทุกๆ วันนั่นเอง

8 : ความรักคือการให้ ถ้าคุณต้องการที่จะได้ความรัก

สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการให้ ยิ่งให้ คุณก็จะยิ่งได้รับสูต รลับของความสุขและทำให้มิตรภาพยืนย าวที่คุณควรจะจำเอาไว้เสมอก็คือ

อย่าถามว่าคนอื่นให้อะไรคุณบ้าง แต่ให้ถามว่าคุณทำอะไรให้คนอื่นบ้างจะดีกว่า

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

วิธีมัดใจหนุ่มต่างแดน…ใครอย ากมีแฟนฝรั่งต้องอ่านด่วน

ใครอย ากมีแฟนฝรั่งต้องอ่านด่วน วิธีมัดใจผู้ชายต่างชาติ … …