Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ขอบคุณความรัก ที่ทำให้รู้จัก 8 สิ่งนี้

ขอบคุณความรัก ที่ทำให้รู้จัก 8 สิ่งนี้

0 second read
ปิดความเห็น บน ขอบคุณความรัก ที่ทำให้รู้จัก 8 สิ่งนี้
0

ความเอ๋ ยความรัก เริ่มประจั กษ์ชั้นต้น ณ หนไหนคำว่า“รัก”มีอะไรมากมายซุกซ่อนอยู่ในนั้น

อาจจะหวานชื่น ขมขื่ นหรืออะไรอื่นอีกหลากหลายที่จะทำให้คนรู้จัก“รัก”ได้สัมผัสและรู้สึกถึง

1 : ความรักเริ่มจากความคิด

เพราะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก บางทีความรักอาจทำให้คนเราเปลี่ ยนแป ลงความคิดไปจากเดิม

อาจทำให้คนเราต้องปรั บปรุงในสิ่งที่เคยทำ เพียงเพื่อให้เข้ากับใครอีกคน

2 : อยากรักต้องรู้จักปลดปล่อย

ถ้าคุณรักใครจงปล่อยให้เขาเป็นอิสระบ้างเพราะคุณเองคงรู้สึกอึ ดอั ด ถ้ามีใครมาล่ ามโ ซ่คุณ ดังนั้น จงเรียนรู้ที่จะให้อภัย

และลืมอ ดีตที่ไม่ดีเรียนรู้ที่จะปล ดปล่อ ยความกลัวภายในใจเรียนรู้ที่จะยุติธร รมและล ดทิฐิ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ลงบ้าง

ลองบอกตัวเองว่า นับแต่นี้ คุณจะทิ้งคว ามกลั วทั้งหมด แล้วอดีตจะไม่มีผลอะไรต่อตัวคุณได้ นับจากวันนี้ไป

คุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เสียที

3 : ความรักทำให้เกิดความเคารพ ศรัทธา

คุณจะไม่สามารถรักใครได้ ถ้าไม่รู้สึกเชื่ อมั่นเสียก่อน และคนแรกที่คุณต้องศรัทธาเชื่อมั่นก็คือตัวเอง

4 : แก่นแท้ของความรัก คือการไว้ใจกัน

ถ้าคุณไม่เชื่ อใจกัน ใครคนหนึ่งจะรู้สึกระแวง กังวล และห วาดหวั่ น ขณะที่อีกคนรู้สึกอึดอัดใจที่สำคัญ

คุณไม่อาจรักใครจริงๆ ได้ ถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาคนนั้นอย่างแท้จริง

5 : การสัมผัส ช่วยสานต่อควา มรักให้ดีขึ้น

เคยรู้สึกดีใช่มั้ยเวลาที่มีใครโอ บไห ล่หรือกอดคุณ การสัมผัส จึงเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่มีพลัง และช่วยทลายกำแพ ง

แห่งความชิ งชั งไม่เข้าใจได้อีกด้วยน่าแปลกที่การสัมผัส สามารถเปลี่ ยนแป ลงอาร มณ์ และท่าทีที่แ ข็งกร้าวให้เบาบางลงได้

6 : ชีวิตจะเปลี่ ยนไป

เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเปิดใจให้กว้างและซื่อสั ตย์ต่อกัน รวมถึง คุยกับคนรักอย่างเปิ ดเผยและกล้าที่จะพูดถ้อยคำวิเศ ษว่า “ฉันรักเธอ”

โดยไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆ หลุดลอยไปคุณควรจะบอกรักก่อนจากกันทุกครั้งเสมอ เพราะบางที นั่นอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะพบกัน

7 : ในความรักมีมิตรภาพซ่อนอยู่

อยากได้รักแท้ ก็ต้องหาเพื่ อนแท้ให้ได้เสียก่อน การจะรักกันได้ไม่ใช่แค่มองตา แต่อยู่ที่ว่า ต่างคนต่างมีอะไรที่ตรงกัน

หรือเปล่าหากจะรักใครอย่างจริงใจคุณควรจะรักในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ใช่แค่ภ าพที่คุณเ ห็น มิตรภ าพก็เหมือนกับปุ๋ ย

ที่ช่วยทำให้ความรักเบ่งบานเติบโตทุกๆ วันนั่นเอง

8 : ความรักคือการให้ ถ้าคุณต้องการที่จะได้ความรัก

สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการให้ ยิ่งให้ คุณก็จะยิ่งได้รับสูต รลับของความสุขและทำให้มิตรภาพยืนย าวที่คุณควรจะจำเอาไว้เสมอก็คือ

อย่าถามว่าคนอื่นให้อะไรคุณบ้าง แต่ให้ถามว่าคุณทำอะไรให้คนอื่นบ้างจะดีกว่า

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …