Home ข้อคิด ให้กำลังใจ (ขอฝากถึงลูกหนี้ทุกคน) 5 ข้อ จงจำไว้ให้ขึ้นใจ เมื่อคิดจะไปยืมเงินใคร

(ขอฝากถึงลูกหนี้ทุกคน) 5 ข้อ จงจำไว้ให้ขึ้นใจ เมื่อคิดจะไปยืมเงินใคร

0 second read
ปิดความเห็น บน (ขอฝากถึงลูกหนี้ทุกคน) 5 ข้อ จงจำไว้ให้ขึ้นใจ เมื่อคิดจะไปยืมเงินใคร
0

1. รักษาน้ำใจคนให้ยืม

สาเหตุหลัก ๆเลยที่เพื่อนทะเลาะกันเรื่องยืมเงินก็คือ

การเหนียวหนี้ ไม่ยอมคืนเงินเสี ยทีโดยอ้างว่าไม่มีเงิน

แต่กลับมีเงินไปทำอย่ างอื่น ทั้งที่ควรจะเป็นเงินที่นำ

ไปคืนเพื่อน เช่น การอัพรูปไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือ

ต่างประเทศบนโซเชียลมีเดีย แต่เมื่อเพื่อนทวงถาม

ถึงเงินที่ยืมไป กลับได้รับคำตอบว่ายังไม่มีเงิน ซึ่งถ้า

หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก อย่ างแรกที่จะตามมา

ก็คือความหมั่ น ไ ส้ หรือความอคติ และอาจจะทำให้

ผิดใจกัน เพราะการกระทำที่ไม่รักษาน้ำใจ สิ่งเหล่านี้

ไม่ดีต่อมิตรภาพ แน่ๆ สุดท้ายแม้เราจะคืนเงินเพื่อน

ทุกบาททุกสตางค์ที่ยืมมา แต่สิ่งที่เสี ยไปอาจะเป็น

มิตรภาพที่ไม่มีวันได้คืน เพราะฉะนั้น อ ย่าให้เหตุการณ์

แบบนี้มาทำ ล า ย มิตรภาพดีๆเลยดีกว่า ถ้าไม่มั่นใจ

ว่าเราจะสามารถหาเงินมาคืนเพื่อนได้ทัน ก็อย่ ายืมเสี ย

แต่แรก เพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับมิตรภาพที่ต้องเสี ยไป

2. คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนยืม

อย่ าลืมคิดไตร่ตรองให้ดีตั้งแต่แรกก่อนยืมเงินเพื่อน

เพราะหากยืมแล้วไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ ก็จะทำ

ให้มองหน้ากันไม่ติดจนอาจเสี ยเพื่อนได้ เพราะฉะนั้น

ก่อนที่จะยืมเงินใคร ควรไตร่ตรองให้ดีว่าเรามีความจำ

เป็น และมีความสามารถในการชำระหนี้แค่ไหน เพราะ

การที่ต้องแลกมิตรภาพกับเงินนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มเอา

เสี ยเลย ถ้ายืมแล้วต้องผิดใจกันจนทำให้เสี ยเพื่อน

สู้อย่ ายืมเสี ยแต่แรกดีกว่า

3. สัญญาต้องเป็นสัญญา

อย่ าลืมว่าตอนที่เราเดือดร้อนนั้นเราเร่งเอาเงินเค้า

แค่ไหน เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเงินก็ควรรีบคืนเช่นกัน

เมื่อได้สัญญาไปแล้วว่าจะคืนเงินเพื่อนเมื่อไหร่ อย่า

ผิดสัญญาเชียว อีกอย่ างที่ไม่ควรทำก็คือการผัดวัน

ประกันพรุ่ง ถึงแม้ว่าจะบอกไว้ล่วงหน้าก่อนจะถึงกำ

หนดจริงๆ แต่ถ้าทำบ่อยๆก็เหมือนการเหนียวหนี้นั่น

แหละ วันหน้าหากมีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องใช้เงินอีก

คงไม่มีใครกล้าให้ยืมเงินอีกแล้ว ดีไม่ดีจะมองหน้า

กันไม่ติดเสียเปล่าๆ ฉะนั้น จำไว้ว่าสัญญาต้องเป็น

สัญญา ยืมเงินเพื่อนก็เหมือนการกู้ยืมเงิน หรือการ

ขอสินเชื่อจากธนาคารที่เราต้องจ่ายคืนให้ตรงเวลา

เพื่อรักษาเครดิตไว้นั่นเอง

4. รักษามิตรภาพไว้ก่อนจะดีมาก

อย่ าลืมว่าเหตุผลหลักๆเราที่สามารถยืมเงินเพื่อนมาได้

ก็เพราะความไว้ใจ และมิตรภาพที่มีต่อกัน ดังนั้นหากมี

หนี้ก็ควรใช้คืนตามกำหนดอย่ าผัดวันประกันพรุ่ง ต้อง

บอกก่อนว่าการที่เราขอยืมเงินเพื่อนนั้น สิ่งที่เป็นหลัก

ประกันก็คือมิตรภาพ ซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆ นี่คือสิ่งที่มีค่า

มากกว่าเงินมากมายนัก โดยเฉพาะเมื่อมิตรภาพเป็นสิ่ง

ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงควรใช้หนี้ให้เร็ว

ที่สุด คิดถึงใจเขาใจเรา และระลึกถึงมิตรภาพที่มีร่วมกัน

ไว้เสมอ อย่ าปล่อยให้ความโลภเพียงชั่ วครั้งชั่ วคราว

มาทำ ล า ย มิตรภาพได้ อย่ างไรเสียมิตรภาพก็สำคัญ

มากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่เงิน ซื้ อ หาไม่ได้

5. อย่ าหลบและอย่ าอาย

ตอนที่ขอยืมเงินกล้าสู้หน้าเพื่อนขนาดไหน ตอนที่ยืม

มาแล้วก็ควรทำแบบเดียวกัน ข้อดีของการไม่หลบลี้หนี

หน้าก็คือ เพื่อนที่เป็นเจ้าหนี้เราจะได้ไม่เข้าใจผิดคิดว่า

เราหนีหนี้ ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถใช้เงินคืน

ได้ตามกำหนด ควรบอกกล่าวกันตรงๆ ซึ่งแบบนี้ดีกว่า

แน่ๆทั้งในแง่ของลูกหนี้และในแง่ของมิตรภาพ ซึ่งเพื่อน

ของคุณคงจะเข้าใจได้มากกว่าการหลบหน้าแล้วติดต่อ

ไม่ได้เลย ทางที่ดี ควรบอกความจำเป็นไปตามตรงดีกว่า

อย่ าปล่อยให้ค้างคา จะได้ไม่ผิดใจกับเพื่อน

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …