Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ขอให้รู้ไว้ว่าการแต่งงานจะจริงจังขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ความสุขหรือชอบกันเท่านั้น

ขอให้รู้ไว้ว่าการแต่งงานจะจริงจังขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ความสุขหรือชอบกันเท่านั้น

0 second read
ปิดความเห็น บน ขอให้รู้ไว้ว่าการแต่งงานจะจริงจังขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ความสุขหรือชอบกันเท่านั้น
0

คู่รักที่กำลังตัดสิน ใจที่จะแต่งงานกัน เ พ ร า ะมองว่าคนนี้คือคนที่ใช่อยู่กันไปแล้วมีความ สุขแน่นอน ขอให้รู้ไว้ก่อนว่า ชีวิตหลัง

แต่งงานมันจะจริงจังขึ้นมาก เ พ ร า ะฉะนั้นแค่ความ รู้สึกชอบพอกันอย่ างเดียวนั้นเห็นทีจะไม่พอ ต้องมีการตกลง กันในเรื่อง

ต่างๆ ให้ชัดเจนด้วยวันนี้จึงนำ 4 เรื่องสำคัญ ที่ต้องตกลงกันก่อนแต่งงานเ ค ลี ย ร์ กันก่อนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการ ห ย่ า ร้าง

ค่ะมาดุกันว่าต้องตกลงในเรื่องอะไรบ้ า ง

1 : ตกลงเรื่องการใช้เงิน

คุณต้องคุยกันว่า ใครจะเป็นคนรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอะไรบ้ า งค่าบ้ า น ค่ารถ ค่าน้ำ ค่าไฟ ใครเป็นคนจ่าย เมื่อมีลู กวางแผน

การใช้เงินกันยังไง เรื่องแบบนี้สำคัญมากแบ่งเป็นสัดส่วนให้เหมาะ สมกับรายได้ของแต่ละคน และพูดคุยให้ เ ค ลี ย ร์ไม่ทำให้

อีกฝ่ายต้อง เ ดื อ ด ร้ อ น ก็จะ ช่ ว ย ประคองครอบครัวให้ไปต่อได้นานขึ้น

2 : ตกลงเรื่องนิ สั ย ส่วนตัว

อย่ าคิดว่าคบกันมานาน แล้วจะรู้จักอีกฝ่ายดีพอเ พ ร า ะชีวิตหลังแต่งงาน คุณจะได้เห็นหลายด้านของแฟนมากขึ้นบางคู่เพิ่ง

จะมา เ ห็ นธาตุแท้กันก็ตอนนี้ เ พ ร า ะฉะนั้นคุณทั้งคู่จงเปิดใจถึงนิสัยในด้านแ ย่ ๆ ของตัวเองให้อีกฝ่ายรับรู้จะได้ปรับความ

เข้าใจ และหาวิธีแก้ไขให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

3 : ตกลงเรื่องเป้าหมายชีวิต

คู่รักหลายคู่ พอ แ ต่ ง ง า น กันไปแล้วก็เพิ่งรู้ว่าต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายชีวิตคนละแบบกัน จึงทำให้เกิดการ ห ย่ า ร้ า ง ในที่สุด

เ พ ร า ะฉะนั้น คุณควรที่จะนั่ง เ ค ลี ย ร์ กันตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าคุณมองอนาคตของคุณไว้ยังไงบ้ า ง หาจุดหมายที่ตรงนั้น

ให้ได้แล้วประคับประคองเดิน ไปสู่จุดนั้นพร้อมๆ กัน

4 : ตกลงเรื่องงานบ้ า น

คุณต้องแบ่งหน้าที่การทำงาน บ้ า นให้ชัดเจนเลยว่าใครทำอะไรอย่ าให้เป็นหน้าที่ ของผู้หญิงอย่ างเดียว เ พ ร า ะสมัยนี้ผู้หญิง

ก็ต้องทำงานนอกบ้ า น หาเงินใช้จ่ายในครอบครัวไม่ต่างจากผู้ชายสิ่งไหนที่แบ่งเบาภาระความ เ ห นื่ อ ย กันได้ ก็ควรจะทำ

ความรักจะได้ราบรื่น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …