Home ข้อคิด ให้กำลังใจ (ข้อคิดการใช้เงิน) อยู่แบบจนจะรวย แต่อยู่แบบรวยจะจน

(ข้อคิดการใช้เงิน) อยู่แบบจนจะรวย แต่อยู่แบบรวยจะจน

9 second read
ปิดความเห็น บน (ข้อคิดการใช้เงิน) อยู่แบบจนจะรวย แต่อยู่แบบรวยจะจน
0

ในสังคมปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต

สมัยก่อน…เมื่อมีคนพูดว่า เงินสามารถซื้อทุกอย่ างได้ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า

ไม่จริงหรอก เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่า งได้ เช่น เวลา แต่หากมองอีกมุมหนึ่งเงิน

สามารถซื้อเวลาได้นะ เช่น นาย A นั่งรถโดยสารหรือรถทัวร์จากกรุงเทพไปเชียงใหม่

กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ ไปลงที่เชียงใหม่ เห็นความแต กต่างแล้วใช่มั้ย??

แปลว่านาย B สามารถซื้อเวลาที่ต้องเสี ยไป หากมีเงินเท่านาย A นั่นเอง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน

หากใครเงินน้อยก็ลำบากมาก ใครเงินมากก็ลำบากน้อย ยิ่งสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก เกิดเหตุการณ์มากมาย

ที่ทำให้เศรษฐกิจของโลกระส่ำระสาย สลับขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่เว้นทุกวี่

ทุกวันแบบนี้ การที่จะสามารถหาเงินให้ได้เยอะ ๆ นั้น ก็ยิ่งย ากเข้า

ไปใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ธุรกิจแทบจะทุกสายต่างเริ่ม

บ่ นออกมาว่าขาดสภาพคล่อง ต้องคอยประคองตัวให้รอดกันไปก่อน

ทำให้มีการมองหาการลงทุนหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่จะ

สามารถมาแบ่งเบาภาระของเราให้ได้ไม่มากก็น้อย หรือมีการให้

ความรู้ทางด้านการเงินและมีการปรับ Mind set ให้แก่คนที่ต้อง

การรวย ซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง คือ…

” หากเราอยู่อย่ างคนจน ก็จะรวย อยู่อย่า งคนรวยก็จะจน ”

ถ้าเราพย ายาม แปลความหมายของประโยคนี้อย่ างละเอียด

จะเห็นว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงเลยทีเดียว โดยหาก

เราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เราจนลงอย่ างแน่นอน

เพราะหากเรามีร ายได้ 100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า เราใช้เงินใน

อนาคต 20 และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ด อกเบี้ ยจากการใช้

เงินในอนาคต ก็จะพอกไปเรื่อย ๆ ทำให้สุดท้ายการเงินของเราก็

จะพั ง แต่หากเราทำตาม เรามีร ายได้ 100 เราใช้ 80 เราก็จะเหลือ

เก็บ 20 พอทำไปได้เรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็นร้อย เปป็นพันได้ในที่สุด

แต่มันก็ยังมีนัยยะบางอ ย่างซ่อนอยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100%

เลยทีเดียว ที่บอกว่าไม่ถูกต้อง 100% คืออะไร ก็คือ หากเราทำตาม

คำพูดข้างต้น 100% โดยไม่มองให้ลึกลงไป เราอาจจะไม่จนก็จริงอยู่

แต่เราก็จะไม่สามารถที่จะรวยขึ้นได้ เผลอ ๆ แม้จะไม่จน แต่ก็จะค่อย ๆ

แ ย่ ลงเรื่อย ๆ เพราะหากเรามีเงินเท่าเดิมแต่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เราก็จะจน

ลงโดยอัตโนมัตินั่นเอง แต่หากเรามองให้ลึกโดยเข้าใจความหมายที่

แท้จริงที่ประโยคข้างต้นจะสื่อว่า “อยู่อย่างคนจน คิดอย่ างคนรวย

ถึงจะรวย แต่หากอยู่อย่ างคนรวย คิดอย่า งคนจน อีกไม่นานก็จะจน”

จะเห็นได้ว่า ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะการนำวิธีคิดจากคนที่ประสบความสำเร็จที่มักจะพย าย าม

หาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดร ายได้อย่ างสม่ำเสมอ การนำความคิด

แบบนี้มาใช้ จะทำให้เรารวยขึ้นได้ไม่ช้า ก็เร็วแน่นอนและถึงแม้ว่า

เราจะใช้ชีวิตอย่ างคนรวย แต่เราก็เอาความคิดของคนรวยมาใช้

ในเรื่องของการทำงาน ความพย าย ามต่าง ๆ ด้วย เราก็อาจจะรวย

ได้เช่นกัน เพียงแต่จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจน

แต่ในทางกลับกัน หากเราใช้ชีวิตอย่ างคนจน แต่ไม่เอาความคิดคนรวยมาใช้

ไม่นำหลักการณ์แนวทางการทำงานต่าง ๆมาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น เราก็จะไม่รวย

ขึ้น มีแต่จะยิ่งจนลง ๆ เพราะ พิ ษ ของเงินเฟ้อนั่นเอง การคิดอย่ างคนรวยทำยังไง?

คนรวยมักจะไม่พึ่งโชคชะตา คนรวยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้น มีอะไรบ้าง

เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาใน

ชีวิต จนเฝ้าอิ จฉ าคนอื่นว่าหากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้ง เราก็น่าจะทำได้

“ โอกาสแบบนั้นอีกครั้ง ” คนรวยจะไม่คิดแบบนี้เด็ ดข าด

คนรวยจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่งโดย

ไม่รอโอกาสก่อน แล้วถึงค่อยลงมือทำ และเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม โอกาส

ที่เข้ามาเขาจะคว้ามันเอาไว้ และด้วยความพร้อมที่เขามีอยู่ ก็จะทำให้มีโอกาส

ประสบความสำเร็จได้อย่ างรวดเร็วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่า การนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้ ก็สามารถที่จะช่วยให้

เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางไหน และมีวินัยหรือความมุมานะ

เพียงพอที่จะทำให้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่นั่นเอง และสุดท้ายสิ่งที่อย ากจะฝากไว้ก็คือการที่

เราได้เรียนรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติหรือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนั้นไม่ว่าจะเป็น

ของคนรวย คนจน คนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลว เราก็ต้องอย่ าลืมว่าคนนั้นไม่

ใช่เรา และเราไม่สามารถเป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้ 100% เพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกัน

ที่มา m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …