Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ข้อดีของการคิดต่างและวิธีแก้ปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ข้อดีของการคิดต่างและวิธีแก้ปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน

7 second read
ปิดความเห็น บน ข้อดีของการคิดต่างและวิธีแก้ปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน
0

ผมว่าทุกปัญหาในการเข้าสังคมของคนก็คือการที่เราไม่เข้าใจกันนั่นแหละครับซึ่งการไม่เข้าใจกันก็เกิดมาจากการที่คนคิดไม่

เหมือนกัน หรือการที่คนคิดต่างนั่นเองแต่ทำไมคนเราถึงคิดไม่เหมือนกันนะ ? และอะไรที่ทำให้คนคิดต่างจากคนอื่น?ในวันนี้

เรามาดูกันว่าทำไมคนเราคิดไม่เหมือนกัน และข้อดีของการคิดต่างคืออะไร มันต่างอะไรกับการคิดขวางโลกหรือเปล่าและเรา

จะอยู่ร่วมกับคนอื่นที่คิดต่างได้ยังไง

ทำไมคนเราถึงคิดไม่เหมือนกัน

การคิดไม่เหมือนกัน หรือการคิดต่างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ เ พ ร า ะตามหลักจิตวิทย าแล้วความแตกต่างมาจากทั้งการฟูกฟัก

จากสิ่งรอบข้าง และนิสัยที่ติดมาตั้งแต่เกิด ซึ่งความคิดที่แตกต่างคือปัจจัยที่ทำให้สังคมมีสีสันและก้าวหน้าไปได้ สิ่งที่สำคัญก็

คือเราจะสามารถอยู่กับคนที่คิดต่างและเคารพความคิดที่ไม่เหมือนกับเราได้อย่ างไรผมคิดว่าการคิดไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ

นักจิตวิทย าวิจัยว่าสิ่งที่มีผลกระทบต่อความคิดและการกระทำของมนุษย์มีอยู่ 2 อย่ าง นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และ

สิ่งที่เกิดขึ้นตามการเลี้ยงดู (nature และ nuture) สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ถ้าพูดตามภาษาคนทั่วไปก็คือการที่เราเกิดมาก็เป็น

อย่ างนี้แล้ว (born this way) หรือถ้าจะพูดตามหลักวิทย าศาสตร์ก็อาจจะอธิบายได้ว่าสมองคนเราสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข

(endorphins, dopamine and serotonin) ได้จากเหตุการณ์แต่ละอย่ างไม่เท่ากัน ยกตัวอย่ างเช่นขนาดคนในครอบครัวเดียว

กันหือแม้แต่ฝาแฝดบางคู่ยังคิดไม่เหมือนกันเลย

นักจิตวิทย ายังค้นพบได้อีกว่า ‘ความคิด’ บางอย่ างเช่นอาการซึมเศร้า (depression) หรือหวาดระแวง (anxiety) เป็นสิ่งที่สืบ

ทอดกันได้ผ่านยีนด้วยส่วนความแตกต่างที่เกิดขึ้นตามการเลี้ยงดู ก็คือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาอาจจะจากพ่อแม่ จากเพื่อน จาก

สังคม หรือจากสื่อต่างๆที่เราติดตั้งแต่เด็กจนโต บางทีคุณกับเพื่อนสนิทในกลุ่มของคุณก็คิดอะไรเหมือนๆกัน หรือสามารถคิด

แทนกันได้ด้วยซ้ำใช่ไหมครับ นั่นก็คือการที่คุณถูกฟูมฟักมาในสังคมหรือกลุ่มเพื่อนที่เหมือนกันความคิดที่ถูกปลูกฝังมาจากรุ่น

สู่รุ่น และทุกคนในสังคมคิดว่าเป็นเรื่องปกติก็ถูกเรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเองแน่นอนว่า มนุษย์ทั่วโลกมี 7000 ล้านคน เอาแค่ใน

ประเทศไทยก็มี 70 ล้านคนแล้ว จะให้ทุกคนเกิดมาเหมือนกันก็ย าก และถ้าจะให้ทุกคนถูกปลูกฝังมาด้วยความคิดหรือความ

คาดหวังเดียวกันก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่เ พ ร า ะฉะนั้นความแตกต่างพวกนี้ถึงทำให้คน คิดไม่เหมือนกัน

ข้อดีของการคิดต่าง

โดยรวมแล้วการคิดต่างเป็นเรื่องที่ดีนะครับเ พ ร า ะความคิดและความชอบที่ไม่เหมือนกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มลองทำอะไร

ใหม่ๆ ผมขอยกตัวอย่ างสังคมเป็นสนามฟุตบอลละกัน สังคมที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดก็จะมีแต่คนอย ากเล่นเป็นกองหน้าทำให้

ไม่มีใครอย ากเล่นเป็นกองหลัง กองกลาง หรือตำแหน่งผู้รักษาประตู สังคมอย่ างนี้คงไม่สามารถเล่นฟุตบอลกันได้ในเชิงเศรษฐ

กิจก็คงเช่นกัน ถ้าไม่มีใครอย ากเป็นชาวนา อย า กเป็นหมอ หรืออย ากเป็นตำรวจ เราก็คงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมที่มี

ประสิทธิภาพ เ พ ร า ะเราจะไม่มีตำแหน่งสำคัญไปหรือถ้าจะมองให้เล็กหน่อยเป็นการคิดต่างในครอบครัวหรือระหว่างคนสองคน

ในความเป็นจริงแล้วอาจจะมีการไม่เข้าใจกันอยู่บ้าง แต่เราสามารถนำความต่างนี้มาช่วยในการดูแลกันและกันในส่วนที่อีกฝ่าย

ไม่ถนัดซึ่งจุดสำคัญของการอยู่กับคนคิดต่าง ก็คือเราต้องเคารพความคิดของอีกฝ่ายนึหนึ่งด้วย

คิดต่างกับขวางโลก

การคิดต่างกับการคิดขวางโลกต่างกันยังไง? การคิดต่าง เป็นความคิดที่ไม่ได้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกแย่ นี่รู้สึกไม่ดีในทางตรงข้าม

การคิดขวางโลก ก็คือการคิด(และการกระทำ)ที่นอกจากจะต่างจากคนอื่นคิดแล้วยังทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจ หรือบางที

ก็จะทำให้ระบบสังคมที่มีอยู่ถูกกระทบในแง่ไม่ดีหลายๆครั้งการคิดต่างกับการคิดขวางโลก ไม่ได้เป็นปัญหาที่ตรงส่วนความคิด

ครับ แต่ปัญหาจะอยู่ที่วิธีการพูดกับการกระทำมากกว่าเราอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นเขา อาจจะมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่น่าจะดี

กว่าก็ได้ แต่คนคิดต่างที่ดีคือคนที่เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น และเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านจุดที่

ไม่เหมือนกันได้โดยที่ยังรักษาน้ำใจของคนอื่นไว้อยู่จะพูดว่าคิดต่างหรือคิดขวางโลก มันก็เป็นมุมมองของคนหนึ่งคนหรือคนหนึ่ง

กลุ่มกับสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง หรือจะว่าไปแล้วมันคือการที่การแปลความหมายของคนหนึ่งกลุ่ม ไม่ตรงกับความหมายของคนกลุ่มอื่น

เราต้องมีผู้ที่ต่างและผู้ที่ถูกเปรียบเทียบว่าต่างแต่คนทั้งสองกลุ่มนี้จะอยู่ด้วยกันได้ยังไง มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้อยู่กับคนที่คิดต่าง

ได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งถ้าคนที่คิดต่างเป็นคนที่สำคัญของเราและเป็นคนที่เราอย ากจะอยู่ด้วยทั้งๆที่ความคิดไม่ตรงกัน เรามา

ลองดูวิธีแก้ปัญหาเวลาความคิดไม่ตรงกันกันครับ

วิธีแก้ปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน

ขั้นตอนในการแก้ปัญหาเวลาความคิดเห็นไม่ตรงกันก็คือ

1 : หาขอบเขตก่อน – เราควรเคารพทุกคน ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่โมโหหรือความคิดไม่ตรงกันก็ตาม ถ้าเกิดมีการต่อว่า ตระโกน

หรือการด่ากัน เราควรบอกให้อีกฝ่ายหยุดโดยด่วน และถ้าหากอีกฝ่ายไม่ยอมหยุด เราก็ควรเดินออกมาก่อนและบอกอีกฝ่ายว่า

ตอนนี้ไม่อย ากทะเลาะด้วย

2 : หาปัญหาที่แท้จริง – เวลาที่เกิดการทะเลาะเ พ ร า ะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่วนมากจะเป็นเ พ ร า ะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ไม่สามารถทำตามหรือให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายอย ากได้ บางครั้งคนที่โมโหก็เป็นเ พ ร า ะว่าเค้าอย ากได้รับการสนใจ รู้สึกอึดอัดไม่

ปลอดภัย หรืออย ากได้กำลังใจ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราช่วยทำความสะอาดหรือเปล่า เ พ ร า ะปัญหาที่แท้จริงคืออีกฝ่ายรู้สึก

ว่าตัวเองทำงานเยอะอยู่คนเดียวเป็นต้น

3 : เข้าใจว่าด้องมีการทะเลาะกันบ้าง – บางครั้งวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการไม่พูดถึงมัน เ พ ร า ะเราก็ไม่สามารถเปลี่ยน

ความคิดคนได้ทุกอย่ าง เราควรโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญแทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่เราอาจจะลืมในอีกหนึ่งถึงสองปีก็ได้ ถ้าทั้งสองฝ่าย

ไม่สามารถรับความคิดหรือการทะเลาะกันได้ บางทีทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่เข้ากันตั้งแต่แรกแล้ว

4 : ประนีประนอม – ประนีประนอมเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทำย ากมาก แน่นอนว่าถ้าทำได้มันก็จะดีมากเช่นกัน หากอีกฝ่ายอย าก

กินอาหารจีนแต่เราอย ากกินอาหารไทย เราก็ควรคิดว่าอาหารที่เราอย ากกินมันสำคัญถึงขนาดต้องมาทะเลาะกันหรือเปล่าและ

มันจะมีจุดกลางอะไรที่ทั้่งสองฝ่ายจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ไหม

5 : มองให้กว้าง – ปัญหาหรือความแตกต่างนี้มันสำคัญมากแค่ไหน เราต้องเปลี่ยน ‘ความเชื่อ’ หรือ ‘มุมมองต่อคุณธรรม’ ของ

เราเลยหรือเปล่า ถ้ามันสำคัญต่อเราจริงๆเราก็ควรจะแสดงจุดยืนของเราออกมา แต่ถ้ามันไม่สำคัญผมว่าเราก็น่าจะคุยและปรบ

ตัวกันได้ หากเรามองให้กว้างเข้าไว้ ปัญหาอาจจะไม่ใช่เรื่องความคิดเห็นเล็กๆ แต่อาจจะมาจากอย่ างอื่นที่ทำให้อีกฝ่ายไม่

พอใจแทน

เรื่อง ‘การคิดต่าง’ เป็นปัญหาระหว่างคนสองคนหรือคนสองกลุ่ม และไม่ใช่ปัญหาที่เราจะแก้ได้ด้วยคนเดียว การที่บอกให้ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่ง ยอมรับ อยู่เพียงข้างเดียว ไม่ใช่คำตอบที่ดี ใน ระ ยะ ย าวเลยผมมองว่ามันง่ายที่จะบอกว่าความคิดไม่ตรงกัน ก็เลยไม่

อย ากคุยต่อ แต่สิ่งที่สำคัญคือความกล้าจะยอมรับความคิดอีกฝ่าย ทั้งๆที่ความคิดนั้นอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเชื่อแน่นอนว่าคง

ไม่มีอะไรสบายไปกว่าการอยู่กับคนที่ความคิดตรงกับเราทุกอย่ าง แต่ในโลกนี้จะมีซักกี่คนกัน ขนาดพ่อแม่หรือฝาแฝดของเรายัง

อาจจะคิดไม่เหมือนเราเลย

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …