Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ข้าวของทุกอย่ างแพงขึ้นแต่เงินกลับหาย ากถ้าวันนี้ไม่ระวังวันหน้าต้องเสียใจ

ข้าวของทุกอย่ างแพงขึ้นแต่เงินกลับหาย ากถ้าวันนี้ไม่ระวังวันหน้าต้องเสียใจ

0 second read
ปิดความเห็น บน ข้าวของทุกอย่ างแพงขึ้นแต่เงินกลับหาย ากถ้าวันนี้ไม่ระวังวันหน้าต้องเสียใจ
1

เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไปจะมีอะไร

เปลี่ยนแปลง

1 : ครอบครัวมีปัญหามากขึ้น

สมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว ผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้านและเลี้ยงลูก

ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอด แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านและยิ่งยุคที่เงินหาย ากยิ่งต้อง

ทำงานมากขึ้นไปอีกเ พ ร า ะหาเงินมาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

2  : คอรั ปชั่ น และการโ กงจะมากขึ้น

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การไม่มีเงินจะทำให้คนไม่มีจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำ

ทุกอย่ างเพื่อเงิน

3 : เงินจะหาย ากขึ้น

ลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหน นี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้นจนส่งผล

กระทบในวงกว้างและหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ดอกเ บี้ยเงินฝาก 0%เท่ากับคนที่ฝากเงินในธนาคาร

จะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

4 : ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีก

ข้าวของทุกอย่ างแ พ งขึ้นแต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวั ง วันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

5 : คำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้น

เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกันมากขึ้น การที่มีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายแบบที่เราไม่ต้อง

ทำงาน เป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเอง ซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอา ด อ กเบี้ ย แต่ถ้ามองดู

ยุคปัจจุบัน เราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วและยิ่งลงทุนผิ ดที่ กลายเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิต

6 : เงินจะอยู่เหนือคนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเงินหาย ากมากขึ้นก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใครจะลำบาก

หรือเดื อดร้ อน

7 : หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0% ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีก

นั่นเป็นเ พ ร า ะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงินมีมากสำหรับทุกคนหรอกนะ เมื่อเงินล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนรวย

ซึ่งคนรวยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วย และเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะส่ง

ผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้อ ของก็จะขายไม่ได้ ตลาด ห้ างส ร ร พสิ นค้าไม่มีคนเดินคนส่วน

มากไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้จ่าย ให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจและพอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

8 : ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีดอกเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้นคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่

กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งรวยขึ้นในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

9 : ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน

ป ก ติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณ เพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษี ยณได้มากเพียงพอ

ที่จะสามารถฝ าก ธน าค าร และหวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้างแต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยก็จะทำให้เงินก้อน

ค่อยๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …