Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คนที่มีความมุ่งมั่นหาทางแก้ไขปัญหาได้มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

คนที่มีความมุ่งมั่นหาทางแก้ไขปัญหาได้มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

0 second read
ปิดความเห็น บน คนที่มีความมุ่งมั่นหาทางแก้ไขปัญหาได้มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง
0

การเลือก สมัครงานส่วนใหญ่เราก็มักจะเลือกองค์กรที่เราอย ากทำงานด้วยอยู่แล้วและเมื่อสมัครไปแล้วนั้นแต่ก็ต้องมาลุ้นกัน

อีกทีว่าองค์กรนั้นจะเลือกเราหรือเปล่า? เ พ ร า ะคนที่จะอยู่ในฐานะที่สามารถเลือกองค์กรได้ไปสมัครงานที่ไหนก็เป็นที่ต้อง

การของทุกองค์กรหรือ ถ้าคิดอย ากลาออกก็จะมีแต่คนดึงตัวไว้และพร้อมจะตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่าก็ต้องได้ชื่อว่า เป็นคนที่

เก่ง(จริง) แต่ถ้ามัวแต่ดูถูกตัวเองคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วไม่ยอมพัฒนาตัวเองสักทีคุณก็จะนกต่อไปเรื่อยๆ นะครับ เ พ ร า ะ

ฉะนั้น ใครอย ากสมหวัง ไม่อย ากนกอีกต่อไป ไปดูกันเลยว่าคนเก่ง (จริง) มีลักษณะอย่ างไร ?

1 : ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมี ความรอบคอบจะทำงานหรือนำเสนอผลงาน ได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง

หรือต้องให้สั่งหลายรอบเช่น หัวหน้าให้ไปดูว่ามีลูกแมวที่เพิ่งค ล อ ด ออกมากี่ตัวหากไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน

แล้วมารายงาน แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้อีกด้วย

2 : มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมาย ในการทำงานไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงานและแสดงออก

ให้เห็นถึงความพย าย ามที่จะทำให้งานประสบ ความสำเร็จถ้างานมีปัญหาก็พย าย ามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้คนประเภทนี้

เวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3 : ปรับตัวได้ดี

หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่สามารถรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดย ไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น มีความท้าทายต่ออุปสรรคและความผิดพ ล า ด ต่างๆ ซึ่งคนที่

ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ

4 : ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึงคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่

มากขึ้นได้อย่ างไม่สิ้นสุดแต่ ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

5 : มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กรเ พ ร า ะหากได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จฉะนั้นหากได้รับมอบ

หมายงานอย่ างใด อย่ างหนึ่งคุณควรรับผิดชอบตัวเอง ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

6 : มีทัศนคติที่ดี

หมายถึง คนที่มองโลก ในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอและ เข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี ส่วนใหญ่เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้

ดีกว่าคนที่มีทัศนคติด้าน ล บ เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแ ย้งกับใครและยินดีช่วยเหลือเพื่อน

ร่วมงานด้วยความเต็มใจ สามารถประสานงานต่างๆ ได้เป็นอย่ างดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

7 : ทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่ เรียนเก่งมีความสามารถ แต่ถ้าไม่มี ทักษะในการทำงานเป็นทีมไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่

จะสร้างความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้ ดังนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงบางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี ถึงแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตามแต่การ

ทำงานเป็นทีม ก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เ พ ร า ะความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับทุกคนในองค์กร หากคุณมี

คุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนจากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่

สามารถเลือกองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …