Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คนที่ไม่คู่ควรกับคุณ ลบไปจากชีวิต จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจในภายหลัง

คนที่ไม่คู่ควรกับคุณ ลบไปจากชีวิต จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจในภายหลัง

0 second read
ปิดความเห็น บน คนที่ไม่คู่ควรกับคุณ ลบไปจากชีวิต จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจในภายหลัง
1

คนที่ไม่คู่ควรกับคุณ หากเจอจงปล่อยเขาไปตามทางของเขาเสีย

คน 5 แบบที่คุณควร ลบไปจากชีวิต ก่อนความลำบา กใจ

จะมาเยือน

1 : คนที่คุณพย าย ามอยู่ในชีวิตเขา แต่เขาไม่เคยพย าย าม

อยู่ในชีวิตคุณ

2 : คนที่คุณภูมิใจมากเมื่อพูดถึงเขา แต่เขาไม่เคยภูมิใจเมื่

อพูดถึงคุณ

3 : คนที่คุ ณมองเขา พิเศษ กว่าคนอื่นๆแต่เข ามองคนอื่นๆ

พิเศษ กว่าคุณ

4 : คนที่คุณยอมทำทุกอย่ างเพื่อเขา แต่เขาไม่เคยทำอะไร

สักอย่ างเพื่อคุณ

5 : คนที่คุณให้ความสำคัญกับเขาเป็น อันดับแรกแต่เขาให้

ความสำคัญกับคุณเป็น อันดับสุดท้าย

คน 5 แบบนี้ไม่ใช่ไม่ดี เขาแค่ไม่แคร์คุณเ พ ร า ะฉนั้น ลืม

ไปซะ..จะได้ไม่ต้องมาทุกข์ใจในภายหลัง

ความผิดหวัง ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทำให้ได้ เรียนรู้ 7 อย่ าง

1 : ทุกความผิดหวังที่เกิดขึ้น มี ข้อบกพร่อง ของเราอยู่ในนั้นเสมอ

2 : ในที่สุดเมื่อเรา ก้าวไปข้างหน้า ก็รู้ว่า เราอยู่โดยไม่มี บางสิ่งได้

3 : จะไม่มีใคร เห็นค่า เรา เท่าที่เรา เห็นค่า ตัวเอง

4 : อย่ าทนกับ ความรักที่ไม่ใช่ เพราะสุดท้ายจะ เสียเวลา

5: เราไม่มีวันได้ ครอบครอง สิ่งที่ไม่ได้ถูก กำหนด มาเพื่อเรา

6 : ไม่มีใคร รัก เรา เท่า ตัวเราเอง

7 : เราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ ต้องการเรา เท่านั้น ไม่ใช่คนที่เรา ต้องการ

เ มื่ อ มี ค นเข้ามาในชีวิต เรามักจะคิดว่าเขาจะเข้ามา เติมเต็ม เมื่อเขา

ออกไปเราจึงรู้สึกว่างเปล่าในช่วงที่อยู่คนเดียว ลองพย าย ามเติมเต็ม

ชีวิตตัวเอง ถ้าเกิดวันหนึ่ง มีใครสักคนเข้าม าในชีวิตให้ถือว่าเป็นขอ ง

แถ มชีวิตตอนนี้นก็จะดู เอ่อล้นแต่ถ้าเขาต้องจากไปมันก็แค่ไม่มีของ

แถม ชีวิตไม่ ล้นเอ่อ แต่มันก็ยัง เต็มเปี่ยม

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …