Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก

คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก

1 second read
ปิดความเห็น บน คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก
0

ประชากรวัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ด อกเบี้ยเงินฝาก 0%ซึ่งในบ้านเราใกล้

จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่ างไร และ ต้องปรับตัวอย่ างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมาก ไหน สรุป

ออกมาเป็นข้อได้ดังนี้

1 : เงินจะหาย ากขึ้น เ พ ร า ะ คนใช้จ่ายน้อยลง

ถ้าด อกเบี้ยเงินฝากก็เท่ากับว่าคนที่มีเงินฝากทั้งหมดไม่ได้ด อกเบี้ยซึ่งปกติเงินที่งอกออกมาจากในระบบด อกเบี้ย มีมาก

ถึงแสนล้านบาทต่อปี ลองคิดดูว่าเงินที่หายไปจะทำให้กำลังซื้อลดลงไปมากแค่ไหน

2 : คอรั บชั่ น และ กา รโก งจะมากขึ้น

คนจะยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ตามมา

3 : ผู้คนจะเริ่มห่างไกลคำว่า

อิสรภาพทางการเงิน เดี๋ยวนี้เรามักได้ยินคำว่า Passive Income หรือ มีรายได้ เข้ามามากกว่าค่าใช้จ่ายโดยที่เราไม่ต้อง

ทำงานซึ่งเดิมทีการฝากเงินธนาคารก็ยังพอมี ด อ กเบี้ยบ้างแต่ยุคต่อไปถ้าเราลงทุนไม่เป็นลงทุนในหุ้นผิ ดตัว ซื้อ

ทรัพย์สินที่ไม่ได้สร้างรายได้เราอาจต้องทำงานไปตลอดชีวิตไม่มีคำว่าอิสรภาพทางการเงินอีกต่อไป

4 : ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงาน

เราจะเห็นคนสูงอายุเดิมทีมีเงินเก็บเป็นก้อนที่มากพอจะเก็บกินด อกเบี้ยได้เรื่อย แต่พอเงินฝากไม่มีด อกเบี้ยก็เลยใช้จ่าย

เงินก้อนหมดไปเรื่อยจึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุอาจต้องกลับมาทำงานหาเงินให้เพียงพอ

5 : สินทรัพย์ต่างราคาจะไม่ลดลง เ พ ร า ะ

คนมีเงินไม่มีเหตุผลที่จะถือเงินสด อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เงินจะไหลออกจากธนาคารที่ไม่มีด อกเบี้ยไปอยู่ในสินทรัพย์

ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่น ลงทุนหุ้น ลงทุนในกองทุน ที่ได้เงินปันผลแทนด อกเบี้ย ลงทุนในอสังหาที่ให้ค่าเช่าและ

คนที่ถือครอบทรัพย์สินเหล่ านี้ไว้ไม่คิดจะปล่อยขายออกมา ทำให้ราคาสินทรัพย์สูงเกินเอื้อมมากขึ้นเรื่อย คิดดูง่ายๆ

สมัยก่อนทำงานไม่กี่ปีก็ซื้อบ้านได้แล้วเดี๋ยวนี้ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ไม่มี

6 : หลังจากยุคด อ กเบี้ย 0% ทุกอย่ างจะแย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะ เงินมันล้นระบบ แต่เงินที่ล้นระบบมันอยู่ในมือคนรวย ซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยที่ไม่ค่อยใช้จ่าย พอการใช้จ่ายน้อย

ของก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจก็แย่พอเศรษฐกิจแย่บริษัทก็ต้องปิดตัวคนก็ตกงาน ลูกจ้างที่กู้เงินมาก็จ่ายหนี้ไม่ไหวซึ่งระบบ

การเงินเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากถ้ามันล้ม มันก็ล้มไปทั้งระบบ

7 : ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น คนรวยจะรวยขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บ โดยที่คนระดับรากหญ้าแทบจะไม่รู้สึกตัวเลย หากวางแผนการเงินไม่ถูก

ลงทุนไม่เป็น พวกเขาอาจต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิต

8 : เงินเฟ้อแฝง หลายคนไม่ทราบว่า

เงินเฟ้อแฝงก็คือ “ค่าครองชีพ” การที่ด อกเบี้ย เงินฝากไม่มี ไม่ได้แปลว่าค่าครองชีพจะไม่เพิ่มเ พ ร า ะ จากอดีตที่ผ่ านมา

เราก็เห็นแล้วว่าค่าครองชีพเพิ่มขึ้นเสมอ เงินที่เรามีจะซื้อของได้น้อยลงเรื่อย และไม่สามา รถฝากเงินกินด อกเบี้ยแบบ

คนในยุคก่อนได้แล้ว

9 : ครอบครัวจะแ ต กแย กมากขึ้น

ยุคที่แล้วพ่อทำงานแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ยังส า ม า ร ถทำได้แต่มายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ทำงานและทำโอทีต่อจนดึก ดื่น ทำงาน

ทั้งวันก็ยังแทบไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่มีเวลาให้ครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมลูกทำให้เราได้เห็นปัญหาในสังคมที่

สูงขึ้นเรื่อยๆ

10 : เงินจะเหนือคนมากขึ้น ยุคที่เงินหาย าก

คนส่วนใหญ่จะทำทุกอย่ างเพื่อมัน ทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมา โดยไม่สนวิธีการและ ไม่แคร์ผลที่ตามมา

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …