Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คนแบบนี้มีแค่หนึ่งในร้อย 9 นิสัยของคนมีบุญ

คนแบบนี้มีแค่หนึ่งในร้อย 9 นิสัยของคนมีบุญ

0 second read
ปิดความเห็น บน คนแบบนี้มีแค่หนึ่งในร้อย 9 นิสัยของคนมีบุญ
0

หลายคนยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะคุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน

9นิสัย ของผู้หญิงมีบุญมาก กว่าใคร

1 : ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่แบก

ทุกอ ย่ า งที่ ขวางหน้า ยึดทุกอ ย่ า งที่เกิดขึ้น

2 : ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้ไม่หวั่นไหว

ต่ออุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้นเ พ ร า ะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไร

ลงไปล้วน มีกำลังบุญมา รองรับทั้งหมด ทั้งสิ้น

3 : ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบตาม กำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดพลัง แห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่ง

ความเบิกบาน กายใจไม่คิดเบิก ความทุกข์ มาใช้ก่อน

4 : ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็น ปัญญาทำให้ยอมรับ ต่อความเป็นจริง

ของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตน และบุคคลอื่น ความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรง

ต่ออำนาจบุญ ก ร ร ม ที่ทำไว้บ่นไปก็ แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้น

มันคือผลแห่ง ก ร ร ม อันเป็นสมบัติของเราเอง

5 : รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน ตามกำลัง

ของบุญฤทธิ์เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไป ในกระแสของความโลภ

ความโกรธความหลงจิตใจ มีความอิสระเต็มที่ ทุกวันทุกเวลา ทุกนาที

6 : สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญ นั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน

กระวนกระวายสับส่ายวุ่นวายในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้น แม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ ไม่ดี

ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

7 : ไม่คิดทำ ชั่ ว

เมื่อมีบุญแล้วผ ลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดความกลัว

ความละอาย ต่อบาป ต่อ ก ร ร มความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและ ที่แจ้งเห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบ ต่อครอบครัวต่อโลก ต่อสังคม อ ย่ า งมากมายมหาศาล

8 : รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่ใจร้อนใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอดาสของชีวิต

9 : อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน

ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมี ความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จ ทุกชนิดมาจาก ความอดทน อดทน อ ย่ า งมีความสุข

 

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …