Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ควรปรับแนวคิดปรับแนวทางการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

ควรปรับแนวคิดปรับแนวทางการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

0 second read
ปิดความเห็น บน ควรปรับแนวคิดปรับแนวทางการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
0

ในยุคปัจจุบันนี้ ในบ้านเรานั้น มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิ ดขึ้นมาก อย่ างโ ร คที่กำลังเจอซึ่งส่งผลกระทบมากมาย หากใครที่

วางแผนชีวิตไม่ดี ก็จะยิ่งลำบ ากไปกว่าเดิมเป็นแน่ โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง เมื่อเป็นแบบนี้เราไม่ควรทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับ

ด้านการเงินของเรา เพื่อไม่ให้เราลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่และจะทำอย่ างไรให้มีเก็บได้

1 : ไม่ค้ำประกั นให้ใคร

เ พ ร า ะถ้าคนที่ขอร้ องให้ช่วย ไม่ทำต ามสัญญา ก็มีเปอร์เซ็นต์ ที่เราอาจจะต้องชดใช้ แทนเขา ไม่ว่าจะชดใช้เต็มจำนวนหรือ

บางส่วนที่อ้างในสัญญ าทางที่ดีควรปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าจะได้ไม่ต้องมารับผิดชอบแทนใครในส่วนที่เราไม่ได้ก่อเ พ ร า ะ

ฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่กำลังเกิ ดขึ้นในขณะนี้เพื่อช่วยไม่ไห้เกิ ดผลกระทบต่อการดำรง

ชีวิตในชีวิตประจำวันในครอบครัวของคุณและธุรกิจต่างๆด้วยแนวทางการปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน

2 : ไม่ลงทุ นที่ทำกำไ รสูง

แต่กลับยังมีความรู้ไม่มาก เช่น จากข่ าวที่ถูกพูดถึงกันมากช่วงที่ผ่าน มานั่นคือ ข่าว แม่ ม ณีเ พ ร า ะทุกคนต่างหวังร ว ยจาก

การฝากเงินที่ได้ ด อ กเบี้ ยมากมาย ซึ่งมากกว่า ฝากกับธนาคาร นอ กจากจะมีความรู้ไม่มากพอ และยัง ไม่มีการวิเคราะห์เหตุ

และผลด้วย นี่จึงเป็นความเสี่ ยงที่มากกว่าเรื่องเงิน คือเสี ยรู้ในทำน องเดียวกันถ้าเป็นการลงทุ นที่เชื่ อถือได้ วิเคราะห์แล้วว่า

ปลอ ดภั ย อาจจะต้องใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้ ดังนั้นอ ย่ างเพิ่งวางเงินกับการลงทุ นก่อนใหญ่ จนกว่าจะศึกษาจนเข้าใจจริงๆ

3 : ไม่นำเงินเก็บ เงินสำร อง มาใช้

เ พ ร า ะสถานการณ์ตอนนี้ ไม่ค่อยจะสู้ดีใครที่เก็บเงิน มาทั้งชีวิตไม่ควรเอาออ กมาใช้ทั้งสิ้น เก็บไว้ก่อนเรื่อยๆ ถ้ามีเรื่องจำเป็น

จริงก็อาจจะดึงมาเพียงเล็กน้อย แล้วคืนให้ได้ไวที่สุด เพื่อถึงวันที่เราจำเป็นจริงๆ ในตอนที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่จะได้ไม่เดือ ดร้อน

มากเกินไป ส่วนใครที่ยังไม่มีเงิน ส่วนนี้รี บเก็บตอนนี้เลยนะ เ พ ร า ะอะไรก็ไม่แน่นอน

4 : ไม่สร้างห นี้เพิ่ม ไม่เพิ่มภาระ

พย าย ามอย่ าเป็นหนี้สิน พย าย ามลดหนี้ที่มีอยู่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หลีกเลี่ ยงการผ่อนชำระหรือบริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็น

การใช้บัตรเ ค รดิ ตโดยไม่จำเป็น การกู้เงินจากธนาคาร เพื่อมาลงทุนเ พ ร า ะจะทำให้คุณเป็นหนี้และยังต้องเสี ย ด อ กเบี้ ย

รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก

5 : ไม่ขย ายสาข าธุรกิจเพิ่ม

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเล็กกลาง ใหญ่ เชื่อว่าคงรู้สถานการณ์ตอนนี้ดี บางคนซ บเ ซ า บางร ายก็กำลังไปได้ดีเจ้าไหนที่

คิดว่าอย ากขย ายสาข าเพิ่มในเดือนนี้ หรือเดือนหน้าเราอย ากให้ดูตลาดดีๆ ศึกษาความเสี่ยงและเตรียมแผนสำรองหากตั้งใจ

จะขย ายเพิ่มจริงๆ อย ากให้ลองเทีย บต้นทุ นระหว่างการเปิดสาข าเพิ่มกับนำเงินไปพัฒนาปรับปรุงบริการต่างๆ เพื่อให้เกิด

ความคุ้มค่าขึ้นมาอันไหนเหมาะกับช่วงนี้

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …