Home เรื่องของความรัก ความรัก คือ ความสุข แต่ก่อนที่จะรักใครอย่ าลืมรักตัวเองด้วยนะ

ความรัก คือ ความสุข แต่ก่อนที่จะรักใครอย่ าลืมรักตัวเองด้วยนะ

0 second read
ปิดความเห็น บน ความรัก คือ ความสุข แต่ก่อนที่จะรักใครอย่ าลืมรักตัวเองด้วยนะ
0

แต่ก่อนที่จะรักใครอย่ าลืมรักตัวเองด้วยนะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาข้อเสีย

1 : ให้อิสระกับตัวเองและคนที่เรารัก

ต่ อ ใ ห้ เร าจะรักกันมากแค่ไหน แต่ไม่ว่าใครก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้าง ให้อิสระแก่ตัวคุณ

แ ละ ค น ที่ คุ ณรักบ้างไม่ว่าจะเป็นอิสระทางความคิด อิสระในการที่จะเดินทางท่องเที่ยว

สั ง ส รรค์พบปะผู้คนอิสระในการตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบ และให้อิสระในการ

” อ ยู่ ต า ม ลำพัง ” บ้างยิ่งคุณพันธนาการคนที่คุณรักเอาไว้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการบีบ

คั้นบีบเค้นให้คนรักของคุณรู้สึกอึดอัด ทำให้การอยู่กับคุณ ไม่มีความสุขมีแต่จะยิ่งอย าก

ถ อ ย ห นีห่างจากคุณมากเข้าไปอีกความรักที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวง เคลือบแคลง

ส ง สั ยและวิตกกังวล ย่อมเป็นความรักที่ไม่มีความสุข มีแต่จะทำให้ทุกคนทุกฝ่ายรู้สึก

อึ ด อัดให้อิสระกับตัวคุณและเขาบ้าง เพื่อให้แต่ละคนมีความสุขกับอิสระของตนเอง

และมีความสุขกับการอยู่ร่วมกัน

2 : ยิ้มอยู่เสมอ

คุณเคยได้ยินไหมคะที่ว่า “ไม่ว่าใครก็ดูสวยเวลาที่ ยิ้ม”เ พ ร า ะรอยยิ้มแสดงถึงความน่ารัก

เ ป็ น เ ท ค นิคง่าย ๆ ที่ทำให้คุณ มีเสน่ห์ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ไม่ว่าใครก็ชอบคนอารมณ์ดี

อั ธ ย าศัย และมีรอยยิ้มหวานๆให้แก่กันอยู่เสมอ ลองยิ้มให้มากขึ้น ยิ้มให้กับทุกปัญหาที่

เ ข้ ามาในชีวิตยิ้มให้กับคนที่คุณรักรวมถึงลองยิ้มให้กับคนที่คุณไม่ชอบด้วยเพียงเท่านี้

คุณก็เป็นคนที่น่ารักน่าคบหา กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยเปิดบทสนทนากับคุณมากขึ้น

3 : ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น

….ก่อนที่จะรักใคร อย่ าลืม รักตัวเอง เสียก่อน….…ก่อนที่รู้จักและเข้าใจคนอื่น คนแรกที่

คุณควรทำความรู้จักทำ ค ว า ม เ ข้ า ใจ และยอมรับในตัวตนของเขาให้ได้เสียก่อนคือ

“ตั ว ข องคุณเอง”ลองสังเกตและพิจารณาต น เ อ ง อย่ างที่ตัวคุณเองเป็นจริง ๆ โดย

ป ร า ศ จากอคติ ยอมรับในข้อด้อยข้อบกพร่อง ชื่นชมตนเองในข้อดีที่ เ ร ามี ปรับปรุง

แก้ไข พัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้น เลิกพูดกับตัวเองในแง่ลบแต่หมั่นให้กำลังใจตนเองอยู่

เสมอเ พ ร า ะการพูดถึงตนเองในแง่ลบ มีแต่จะเป้นการบั่นทอนกำลังใจของเราให้ลด

น้ อ ยลงหมั่นให้กำลังตนเองให้มากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากการพร่ำบ่นว่า “เหนื่อย” เป็น

การ “ขอบคุณ” ตนเองที่อุตสาหะตั้งใจทำงานหรือนึกถึงตัวเองให้แง่ดี เช่น “เราเก่ง”

“เราขยัน” “เราตั้งใจ” “สู้ต่อไป” เพียงเท่านี้ก็ทำให้กำลังใจของคุณเพิ่มมากขึ้นได้

แล้วค่ะ

4 : ยอมรับและชื่นชมผู้อื่นอย่ างจริงใจ

ไ ม่ ว่ า ใ ครก็ชอบ คำชม โดยเฉพาะคำชมที่ชมจากใจ ชมด้วยความจริงใจเมื่อเรายอมรับ

และชื่นชมผู้อื่นอย่ างใจจริงเราก็จะได้รับคำชื่นชมและการยอมรับจากผู้อื่นกลับมาเช่นกัน

เ ว ล า ที่ รู้สึกว่าใครทำดี ใครนิสัยน่ารักอย่ าลืมที่จะเอ่ยชมบุคคลเหล่านั้นบ้างนะคะ การ

กระทำเล็กนี้จะช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจ และมีกำลังใจที่จะทำสิ่งดีๆ เหล่านั้นต่อไป แถมยัง

เป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวคุณอีกด้วย

5 : ทำในสิ่งที่ทำได้และทำต่อไปเรื่อยๆ

ขั้ น ต อ นสุดท้ายในการประสบความสำเร็จในความรัก คือการตั้งเป้าหมายกับตนเองทำ

เป้าหมายและความตั้งใจของเรานั้นให้ชัดเจนมากขึ้น แล้วทำสิ่งนั้นต่อไปอย่ างต่อเนื่อง

ใ ห้ความสำคัญกับการปฏิสัมพั น ธ์กับผู้คน หากคุณลองใช้เวลาแต่ละวันไปกับการดูแล

เ อ า ใ จใส่คนที่อยู่ตรงหน้า คุณจะพบความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ถ้าคุณเปลี่ยน

ตั ว เองให้กลายเป็นคนที่สวยงามและมีเสน่ห์ได้แล้ว คนที่เหมาะสมและเข้ากันได้ดีกับ

คุณคนใหม่ในเวลานี้ก็จะถูกนำพาเข้ามาอยู่ในวงโคจรชีวิตของคุณ ซึ่งไม่แน่ว่าคนคนนี้

อาจจะเป็นคนที่คุณกำลังแอบรักอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่ดีกว่าคนที่คุณแอบรักเสียอีก

ค่ะสิ่งที่คุณได้รับหลังจากประสบความสำเร็จในความรัก คือ ” ความสุข ” นั่นเอง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …