Home สาระน่ารู้ ความสุขในชีวิตจะหายไป เมื่อคุณคิดจะ “เป็นหัวหน้าคน”

ความสุขในชีวิตจะหายไป เมื่อคุณคิดจะ “เป็นหัวหน้าคน”

4 second read
ปิดความเห็น บน ความสุขในชีวิตจะหายไป เมื่อคุณคิดจะ “เป็นหัวหน้าคน”
0

แจ๊ค หม่า มหาเศรษฐีระดับโลกคนหนึ่ง เชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเขามาบ้าง

ครั้งหนึ่งเขาถูกเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ “ การเป็นผู้นำ ” ได้เผยแนวคิดของตนเองที่ว่า…

“อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า หากอย ากมีความสุข ” ซึ่งในหัวข้อนี้ได้สอนถึงแนวทางการเป็นผู้นำ

หรือการเป็นหัวหน้าว่าการเป็นผู้นำและการเป็นหัวหน้านั้นแท้จริงแล้วควรมีบุคลิก ทัศนะคติ

และการวางตัวในบทบาทหน้าที่อย่ างไร ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่ มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

1. คุณต้องคอยผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหาที่มีความย ากลำบาก แจ๊ค หม่า

มีคำแนะนำคำให้กำลังใจที่ติดหูว่า ” แม้วันนี้มันจะแ ย่ และ

พรุ่งนี้จะยิ่งแ ย่ลงไปอีก แต่วันข้างหน้ามันจะกลายเป็นสิ่งที่

สวยงาม  การเป็นผู้นำคนนั้นคุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้

กับลูกทีมเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่แ ย่ๆไปได้ โดยการไม่ยึด

ติดกับอดีต ทำให้รู้ว่าพรุ่งนี้ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดีสำหรับ

เราได้ การเป็นหัวหน้าคนไม่ได้ง่ายอย่ างที่คิด ไม่ใช่แค่การ

เดินชี้นิ้วสั่งลูกน้องไปวันๆ แต่คุณต้องมีความรู้ และ ความสา

มารถ มีความใส่ใจกับลูกทีมของคุณทุกคน เพื่อที่จะให้งาน

ของคุณนั้นทำงานให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด

2. การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่ างที่คิด

แจ๊ค หม่า มีพนักงานในบริษัทอยู่มากมายนับหมื่นๆ รายเลย

แม้ว่าเขาจะมีการบริหารที่ดูเหมือนง่ายในสายตาคนทั่วๆ ไป

แต่ชีวิตของเขาไม่ได้เรียบง่ายอย่ างที่คิด เพราะชีวิตเต็มไป

ด้วยความก ดดัน หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาคุณจะต้องแสดง

ออกถึงความเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขโดยทันที อย่ า

โยนความผิดให้ลูกน้องเด็ ดขาด

3. คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกันประกอบด้วย IQ EQ และ LQ

เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ คือ ความฉลาดทางปัญญา ส่วน EQ คือ

ความฉลาดทางอารมณ์ และ LQ นั้นคือ “ความรัก” การที่เราเป็น

หัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรักให้กับลูกทีม ให้กับพนักงาน

ของคุณ พร้อมที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิด

ผลประโยชน์มากที่สุด เพราะพวกเขาเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของตัวคุณเอง เพราะฉะนั้น การที่มีความรักเป็นสิ่งที่

สำคัญ ในหลายๆครั้งหัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากคนภาย

ในทีม เนื่องจากข าดความรักความใส่ใจและความเข้าใจ จึงทำ

ให้การทำงานเป็นไปอย่ างย ากลำบาก ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ

และความราบรื่นก็เป็นไปได้ย าก

การเป็นหัวหน้า หรือ ความเป็นผู้นำนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ได้รับ หากแต่ขึ้นอยู่กับ

ความน่าเคารพน่านับถือของลูกทีมที่มีให้ต่อคนๆนั้นจะเป็นผู้นำได้อย่างไร หากไม่มีใคร

เดินตาม คุณจะเป็นผู้นำได้ก็ต่อเมื่ออยากมีคนเดินตามคุณ

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …