Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ความเชื่อผิดๆทำให้เป็นเรื่องย ากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ความเชื่อผิดๆทำให้เป็นเรื่องย ากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

9 second read
ปิดความเห็น บน ความเชื่อผิดๆทำให้เป็นเรื่องย ากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
0

ไม่ว่าใครก็สามารถ พัฒนาตนเองและทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เ พ ร า ะมุมมองของเราต่อคนอื่น ๆ หรือความคิด

ของเราในตอนนี้อาจจะยังไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเชื่อมั่นในวันนี้ พรุ่งนี้เราอาจต่อต้านมันก็ได้เปิดใจเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

และเปิดโอกาสเพื่อมองสิ่งต่างๆ ในมุมใหม่อยู่เสมอโตขึ้นอย ากเป็นอะไร? เป็นคำถามที่หลายคนต้องเจอ ชีวิตไม่ได้หยุดนิ่ง แต่

ชีวิตคือการเติบโต คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่จุดหมายปลายทางดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องค้นหาว่าโตขึ้นเราจะทำอะไร เ พ ร า ะ

มันจะไม่จบอยู่แค่นั้น ไม่มีใครรู้จริงๆ ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ว่าใครก็อย ากมีชีวิตที่ดีและพึงพอใจ สำหรับคนที่รู้สึกพึงพอใจกับ

ชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวก็นับได้ว่าโชคดี แต่หลายคนไม่ได้โชคดีแบบนั้นหลายคนไม่พอใจและ

ไม่มีความสุขบางคนกังวลว่าตัวเองเลือกสายงานผิดกังวลว่าเรียนจบแล้วจะได้ทำงานไม่ตรงกับที่เรียนมาบางคนชอบวิชาที่เรียน

แต่ไม่ชอบงานที่ทำ ทำให้เกิดปัญหาทำงานไปวันๆ รอรับเงินเดือน ใช้ชีวิตที่ไม่มีความหมาย รู้สึกว่าทำงานที่ไม่มีคุณค่า งานที่

ไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่ดี ไม่ได้ทำเพื่อสังคม และหาทางออกจากกับดักนี้ไม่ได้หลายคนติดกับดัก คิดว่าตัวเองไม่มีทางออก

แต่ความจริงคือเราสามารถออกแบบหนทาง ออกแบบชีวิตของเราเองได้

ลบล้างความเชื่อเดิมๆ

หลายคนตกเป็นเหยื่อของหลุมพลางความเชื่อผิดๆ ทำให้เป็นเรื่องย ากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่

ทำให้เราเห็นหนทาง ทำให้เราเห็นตัวเลือกอื่นๆ ทำให้เรามองเห็นโอกาสที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนความเชื่อผิดๆ หรือแนวคิดที่

ไม่มีประโยชน์ เช่น

-เชื่อว่าปริญญากำหนดอาชีพ เราต้องทำงานตรงกับที่เรียนมา

-เชื่อว่าความสำเร็จจะทำให้มีความสุขได้

-เชื่อว่ามันสายไปแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือออกแบบชีวิตใหม่

-เชื่อว่าต้องค้นหา Passion ให้เจอ เพื่อที่จะได้ทำงานที่ชอบ

-เชื่อว่าต้องรู้แล้วว่าชีวิตนี้จะทำอะไรต่อไป

ออกแบบชีวิต คิดแบบดีไซเนอร์

ดีไซเนอร์ชอบที่จะแก้ไขปัญหาในแต่ละวัน โดยการออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เราสามารถใช้แนวคิดเดียวกันนี้เพื่อออก

แบบและสร้างสรรค์ชีวิตของเราได้ดีไซน์เนอร์มีเครื่องมือและฝึกฝนอยู่เสมอเพื่อทำให้งานออกมาดี เราก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือ

และฝึกฝนเพื่อทำให้ชีวิตของเราออกมาดีและเป็นชีวิตที่เราต้องการชีวิตที่ออกแบบอย่ างดี จะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์

มีความสุขและเติมเต็ม มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่ทำให้เรารู้สึกติดกับดัก แต่ทำให้เราเป็นอิสรภาพ อิสรภาพที่จะ

เลือกได้ว่าจะเติบโต อิสรภาพที่จะเลือกได้ว่าทำอะไรต่อไป ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสิ่งต่างๆ

ที่อยู่รอบตัวเรา มันถูกออกแบบมาอย่ างดี ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถ โต๊ะหรือเก้าอี้ที่เรานั่ง คอมพิวเตอร์ มือถือ แล้วทำไมเราจะ

ออกแบบชีวิตของเราเองไม่ได้ ชีวิตที่ออกแบบอย่ างดี จะทำให้เรารู้สึกดีกับมัน เป็นชีวิตที่ดูดี ชีวิตที่ง่ายราบรื่นมากขึ้น ชีวิตที่

น่าสนใจได้สนุกมากขึ้น ชีวิตที่ทำให้เราพอใจ

ไม่ต้องค้นหา Passion

บางคนเชื่อว่าถ้าหา Passion เจอแล้วทุกอย่ างมันก็จะลงตัว แต่ความจริงก็คือมีหลายคนที่หา Passion ไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเอง

ชอบทำอะไร บางคนเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาเพื่อค้นหา Passionงานวิจัยทำให้รู้ว่า Passion ไม่ได้เกิดขึ้นก่อน แต่มันเกิดขึ้นหลัง

จากที่คนเริ่มทำงานจนเกิดความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะมี Passion หรือไม่ เราก็สามารถออกแบบชีวิตได้ เริ่มต้นจากตอนนี้ เริ่มจาก

สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราเชื่อ และสิ่งที่เราทำ ค่อยๆ เปลี่ยน แล้วดูว่าเราชอบมันหรือเปล่า Passion ไม่ควรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรา

ลงมือทำ แต่ควรเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงมือทำ

ค้นหาสิ่งที่เราสนใจ

ค้นหาว่าอะไรที่ทำให้เราสนใจ กิจกรรมอะไรที่ทำให้เราอย ากทำ งานบางอย่ างทำให้เรารู้สึกแย่ลง งานบางอย่ างทำให้เรารู้สึก

ดีขึ้น ช่วยเติมพลังให้เรา สุดท้ายจะทำให้เรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เราพึงพอใจจดบันทึกว่าเราตั้งใจทำกิจกรรมแต่ละอย่ างมากแค่

ไหน เราใส่ใจในงานมากแค่ไหน เราทำเต็มที่มากแค่ไหน มันจะทำให้เราเลือกได้ว่าจะทำอะไรต่อไปจดบันทึกประสบการณ์ที่

เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องแย่ มันจะช่วยให้เรารู้ว่าเราสนใจเรื่องอะไร การจดบันทึกจะช่วยให้เรารู้ว่ากิจกรรมอะไรบ้าง

ที่ทำให้เราพอใจ งานอะไรที่เราชอบทำ สถานที่ที่เราชอบไป คนที่เราชอบอยู่ด้วย

ออกแบบหลายๆ ชีวิต

การออกแบบชีวิต คือ การสร้างทางเลือก บางคนมีความสนใจอย ากทำหลายๆ อย่ าง เช่น อย  ากสอนหนังสือ อ ย ากเป็นนัก

กฎหมาย อย ากทำงานเพื่อสังคม แต่ต้องเลือกเอาสักอย่ างและจะรู้สึกเสียดายที่ต้องทิ้งบางอย่ างไปเราแต่ละคนมีหลายชีวิต

ที่เป็นไปได้อยู่ในคนๆ เดียว เราออกแบบได้หลายชีวิต วิธีที่จะช่วยให้เราคิดไอเดียออกคือการนึกถึงช่วงเวลาในอีก 5 ปี ข้างหน้า

ลองจินตนาการว่าถ้างานที่เราทำอยู่ในตอนนี้ราบรื่นดี มีอะไรอีกที่เราอย ากจะทำถ้างานที่เราทำอยู่ตอนนี้มันหายไป ถูกทดแทน

ด้วย AI แล้วเราจะเปลี่ยนไปทำอะไร ถ้างานหรือเงินหรือภาพลักษ์ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แล้วเราอย ากจะทำอะไรการออกแบบ

ชีวิตคือการเลือกความสุข ความสุขในชีวิตไม่ได้เกิดจากการเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเลือกให้ดี

ภูมิต้านทานความผิดพลาด

ทุกคนต่างก็เคยทำผิดพลาดและล้มเหลวมาบ้าง แต่สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดคือการไม่ยอมรับว่าเราเคยทำพลาด จดบันทึกสิ่งที่เราทำ

พลาดแล้ววิเคราะห์เรียนรู้และไม่ทำพลาดซ้ำอีกครั้งเราอาจจะผิดพลาดล้มเหลวในวันนี้ แต่อย่ ามองว่าตัวเราเป็นคนล้มเหลว

เราอาจจะประสบความสำเร็จในวันนี้ แต่อย่ าชะล่าใจคิดว่าตัวเองเป็นคนประสบความสำเร็จไม่ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลว

ต่างก็ขัดขวางไม่ให้เราก้าวต่อไป ความสำเร็จทำให้เราหยุดอยู่กับที่ ทำให้เกิดความกลัว ไม่กล้าที่จะทำฝันที่ใหญ่กว่า เ พ ร า ะ

ความกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จคนเราชอบที่จะเป็นฝ่ายถูกต้อง ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ผิดพลาดก็จะหาคนผิด โทษความคิด โทษคนที่ตัด

สินใจ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด แต่การโทษปัจจัยภายนอกไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น ตัดสินใจและก้าวไปข้างหน้าดีกว่าความผิด

พลาดทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจ แต่ถ้าไม่ตัดสินใจเราก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ ดังนั้น เราจึงควรยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ตัดสินใจและฝึกตนเองให้ชิน ให้พร้อมรับมือความผิดพลาดจะดีกว่า

สิ่งสำคัญที่ได้จากหนังสือ

เราสามารถออกแบบชีวิตเราเองได้ โดยการรู้ตัวเอง รู้สถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน สุขภาพ การทำงาน เรื่องส่วนตัว

การเล่น ความรักและความสัมพันธ์ จากนั้นปรับลดหรือเพิ่มให้เหมาะสมรู้จักเปลี่ยนความคิดและมุมมอง แทนความเชื่อเดิมด้วย

ความคิดใหม่ๆ ที่เหมาะสมมากกว่า เช่น เริ่มต้นจากที่ที่เราอยู่ มันไม่เร็วเกินไป มันไม่สายเกินไป ที่จะออกแบบชีวิตของเราเอง

เชื่อมโยงจุดสำคัญ สิ่งที่เราเป็น สิ่งที่เราเชื่อ และสิ่งที่เราทำ เ พ ร า ะมันจะเป็นเข็มทิศนำทางเรา ช่วยให้เรารู้ตัวว่าต้องปรับ

เปลี่ยน ทำให้มั่นใจว่าเรากำลังมุ่งไปยังเป้าหมายที่ถูกต้องเอาความสงสัยในวัยเด็กกลับคืนมา เริ่มลงมือทำ ปรับเปลี่ยนมุมมอง

รู้ว่ามันคือการเดินทาง รู้จักเข้าหาและขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …