Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คำว่าหนี้นำมาซึ่งผลเสียต่าง ๆ มากมายวิธีนี้ช่วยแก้ไขการชอบเป็นหนี้ได้

คำว่าหนี้นำมาซึ่งผลเสียต่าง ๆ มากมายวิธีนี้ช่วยแก้ไขการชอบเป็นหนี้ได้

1 second read
ปิดความเห็น บน คำว่าหนี้นำมาซึ่งผลเสียต่าง ๆ มากมายวิธีนี้ช่วยแก้ไขการชอบเป็นหนี้ได้
0

Debt Addiction “ชอบการเป็นหนี้” ..คุณจะแก้ไขโรคนี้อย่ างไร

ดังจะเห็นได้ว่า การชอบเป็นหนี้นำมาซึ่งผลเสียต่าง ๆ มากมาย เ พ ร า ะฉะนั้น เมื่อบุคคลใดเกิดภาวะติดหนี้ขึ้นมา ต้องแก้ไข

อย่ างเร่งด่วน ซึ่งอย่ างที่บอกไปแล้วว่า อาการติดหนี้นั้นมีต้นเหตุมาจาก “การยืมเงิน” ดังนั้น จึงต้องเริ่มจากการทำบัญชี

หนี้สินก่อน ว่ามีอยู่เท่าใด และคิดดอกเบี้ย และค่าปรับต่าง ๆ รวมเข้าไปด้วย

หลังจากทำบัญชีแล้ว ก็ได้เวลาเริ่มชำระหนี้ แต่อย่ าใช้วิธีการแบบเดิม ๆ คือ การยืมเงินจากที่อื่นมาใช้หนี้ก่อน เ พ ร า ะนั่น

ไม่ได้ช่วยให้หนี้ลดลงเลย แต่ยิ่งทำให้มีหนี้เพิ่มขึ้น วิธีการที่ถูกต้องก็คือ การใช้หนี้ด้วยรายได้ของตนเอง ถึงแม้จะเป็นเงิน

ที่น้อยนิด แต่ก็ช่วยให้หนี้ลดลงได้บ้าง และพย าย ามติดต่อเจ้าหนี้บ่อย ๆ ในกรณีที่มีรายได้ไม่มากนัก เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้

หาทางช่วยผ่อนปรน ดีกว่าคอยหลบลี้ หนีหนี้ไปเรื่อย ๆ เ พ ร า ะนอกจากจะทำให้หนี้ยิ่งพอกพูนแล้ว ยังทำให้เกิดความ

หมางระหว่างเจ้าหนี้ กับลูกหนี้ด้วย

เมื่อเริ่มดำเนินการใช้หนี้แล้ว สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับต่อมา ก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ก่อนอื่นเลยต้องเปลี่ยน

ทัศนคติว่า เวลาซื้อของ ต้องดูที่เงินที่เรามีก่อน แล้วจึงค่อยดูที่สินค้า ว่า “จำเป็น” หรือ “อย ากได้” ถ้าเป็นสินค้าที่

“อย ากได้” แต่ถ้าเงินที่มีอยู่นั้นจำเป็นต้องใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ก่อน ก็คงต้องตัดใจ

แ ล ะ ใ นบางครั้ง เราอาจจะต้องเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิต เช่น เรื่องของรถยนต์ ถ้าหากว่าเราอาศัยอยู่ในย่ านที่ไม่ค่อยมี

ร ถ ผ่ า น ไ ป มา เป็นชนบท รถยนต์ คือ สิ่งจำเป็น แต่ถ้าอยู่ในย่ านที่มีรถประจำทางผ่าน เราอาจจะขายรถ ไปใช้รถประจำ

ทางแทน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในหลาย ๆ เรื่อง และลดการทานข้าวนอกบ้าน เที่ยวกลางคืน รวมทั้งยกเลิกบริการหลาย ๆ

อย่ าง ที่ไม่จำเป็นต่อชีวิต เช่น สมาชิกฟิตเนส คลับเฮ้าส์ต่าง ๆ หรือแม้แต่บริการเสียงรอสายในโทรศัพท์มือถือ

อีกประการหนึ่ง คือ ค่านิยมในการใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ พึงระลึกไว้เสมอว่า บัตรเครดิตนั้นไม่ใช่

เงินของเราเอง เมื่อนำมาใช้ ก็ต้องหาไปคืนเขา แต่ถ้าเป็นเงินสดที่เราถืออยู่ในมือ นี่แหละคือเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพัก

น้ำแรงของตัวเอง เ พ ร า ะฉะนั้น ควรใช้เงินสดในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เสมอ เว้นเสียแต่ว่าเป็นสินค้าและบริการ

ที่บังคับให้ต้องซื้อเงินผ่อน จึงค่อยนำบัตรเครดิตมาใช้

การลบภาระหนี้สินภายในบ้าน อาจดูไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ย ากจนเกินไปสำหรับคนแต่ละคน สิ่งที่สำคัญที่สุด

คือ ความพย าย าม และความตั้งใจที่จะลบภาระหนี้สินออกไป อย่ างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่ าก่อหนี้ขึ้นมา

มากจนเกินความจำเป็นและพึงระลึกไว้เสมอว่า “ไม่มีสิ่งใดที่ได้มาง่าย ๆ” และ “การไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ”

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องถลำลึกไปกับภาระหนี้สินจำนวนมหาศาล และจบด้วยอาการติดหนี้ดังกล่าว

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …