Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คำแนะนำสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกๆคน

คำแนะนำสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกๆคน

3 second read
ปิดความเห็น บน คำแนะนำสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกๆคน
0

10 เรื่องการเงิน ที่มนุษย์เงินเดือน ยิ่งทำเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี

คำแนะนำสำหรับมนุษย์เงินเดือนทุกคน เพื่อความมั่นคงของตัวเองและครอบครัว

1 : เพิ่มเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว เปิดให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมทบเพิ่มได้ (สูงสุดไม่เกิน 15%

ของเงินเดือน) โดยนายจ้างไม่ต้องเพิ่มตามบางคนอาจจะเกี่ยงงอนอย ากสมทบเท่านายจ้าง แต่นี่คือ “เงินออม” ของ

ตัวเราเอง ยิ่งออมมาก ก็ยิ่งมีความมั่นคงทางการเงินมาก เงินสมทบนี้นำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

2 : ศึกษาสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ

ทั้งสิทธิที่ได้จากกองทุนประกันสังคม และสิทธิการรักษาพย าบาล จากการประกันกลุ่มที่บริษัทมีให้ ดูว่าเราได้รับการ

คุ้มครองครบถ้วนหรือยัง หากมีส่วนใดที่ไม่มีก็ต้องรู้จักรักษาสิทธิของตัวเอง

3 : ทำประกันให้ครอบคลุม

อย่ ามัวแต่โฟกัสที่ “ประกันสุขภาพ” แล้วมองข้ามความสำคัญของ “ประกันอุบัติเหตุ” และ “ประกันชีวิต” เมื่อเราอายุน้อย

“สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุด คือตัวเราเอง” ลองคิดว่าหากเกิดอุบัติเหตุจนทุพพลภาพ เราจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่ างไร หรือหาก

เสียชีวิต ใครจะดูแลพ่อแม่และครอบครัวของเรา

4 : ออมเพิ่มผ่านกองทุน LTF/RMF

เป็นช่องทางการออมและการลงทุนระยะย าว อายุเรายังน้อย การลงทุนในหุ้นผ่าน LTF/RMF ตั้งแต่อายุยังน้อย จะช่วย

ให้เงินออมโตเร็ว และยังช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วย

5 : เตรียมเก็บเงินก้อนสำหรับการซื้อของชิ้นใหญ่

เช่น บ้าน หรือ รถ อย่ างน้อย “เงินดาวน์” ควรเป็นเงินที่เราเก็บเอง เ พ ร า ะถ้ากู้เงินมาดาวน์ด้วย เราจะเป็นหนี้ซ้ำซ้อน

ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่อีกอัน คือค่าเล่าเรียนลูก ควรเตรียมเก็บไว้เลย

6 : หาความรู้เรื่องการลงทุนติดตัว

บางคนเก็บเงินเก่งมาก แต่ “ลงทุน” ไม่เป็น เก็บได้เท่าไหร่ก็ฝากธนาคารอย่ างเดียว ดอกเบี้ยต่ำเตี้ย เงินออมโตช้ามาก

ควรหาความรู้เรื่องการลงทุนทำให้เงินออมโตเร็วในระยะย าว สำหรับคนที่มีงานประจำและไม่มีเวลา แนะนำให้ออมเงิน

ผ่าน “กองทุนรวม” ยกให้มืออาชีพบริหารเงินแทนเราดีกว่าครับ

7 : คิดให้รอบคอบก่อนจะเรียนต่อปริญญาโท

อย่ าเรียนเพียงหวังใบปริญญา แต่ควรเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ สำหรับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเรียนเพื่อสร้าง

เครือข่ายเพื่อนใหม่หากฐานะการเงินยังไม่มั่นคง ควรเลือกเรียนหลักสูตร part-time ที่ช่วยให้เราสามารถเรียนไปและ

ทำงานไปได้

8 : อย่ าเอาอย่ างเพื่อน

เห็นเพื่อนที่ออฟฟิศซื้อจักรย านราคาแพงมาก็อย ากได้บ้าง หรือเห็นเพื่อนบ้านไปเที่ยวยุโรปทุกปีก็อย ากไปบ้าง ให้เตือน

ตัวเองเสมอว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากัน และอย่ าลืมว่า เพื่อนบางคนมันก็ทำไปเ พ ร า ะอย ากอวด แต่เบื้องหลังมันก็

เป็นหนี้หัวโตเหมือนกัน

9 : ตกลงกับแฟนเรื่องเงินให้ชัดเจน ตั้งแต่ “ก่อน” แต่งงาน

โดยธรรมชาติคู่สมรสส่วนมาก จะมีรายได้หรือฐานะทางการเงินไม่เท่ากัน หากไม่ตกลงกันตั้งแต่แรก แล้วไปคาดหวังว่าทั้ง

2 ฝ่าย จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่ากัน จะทำให้เกิดทะเลาะกันได้เราจึงควรคุยกับแฟนให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าใครจะ

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอะไร ใครจะผ่อนบ้าน ใครจะผ่อนรถ แล้วควรจะมีเงินตรงกลางที่เป็นค่าใช้จ่ายร่วมกันของครอบครัว

10 : อย่ า “ทุ่ม” กับลูกคนแรกมากเกินไป

ธรรมชาติของพ่อแม่ทุกคนที่จะ “เห่อ” ลูกคนแรก อย ากดูแลอย่ างดีที่สุด อย ากซื้อเสื้อผ้า ของเล่น และของใช้ส่วนตัว

อย่ างดีให้ลูกแม้จะตั้งใจมีลูกคนเดียว แต่อย่ าลืมว่าค่าใช้จ่ายของลูกยังจะตามมาอีกมหาศาล กว่าเค้าจะเรียนจบมีงาน

ทำและมีรายได้ของตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …