Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คุณค่าของเงินเปรียบเหมือนคุณค่าของคนคุณจะรู้ว่าตัวตนของคุณนั้นมีค่าแค่ไหน

คุณค่าของเงินเปรียบเหมือนคุณค่าของคนคุณจะรู้ว่าตัวตนของคุณนั้นมีค่าแค่ไหน

0 second read
ปิดความเห็น บน คุณค่าของเงินเปรียบเหมือนคุณค่าของคนคุณจะรู้ว่าตัวตนของคุณนั้นมีค่าแค่ไหน
0

เรื่องสั้นสอนชีวิต “คุณค่าของแบงค์พัน” แล้วคุณจะรู้ว่าตัวตนของคุณนั้นมีค่าแค่ไหน……..

อาจารย์ มหาวิทย าลัยคนหนึ่ง เริ่มการสนทนาในชั้นเรียนด้วยการควักธนบัตรใบละ 1,000 บาท ออกมาให้นักศึกษา

ดูแล้วถามว่ามีใครอย ากได้บ้างนักศึกษาทุกคนในห้องเรียนยกมือขึ้นอาจารย์ขยำธนบัตรใบนั้นจนยับยู่ยี่แล้วถามอีก

ครั้งว่ามีใครยังอย ากได้ธนบัตรใบนี้อีกหรือไม่ทุกคนยังคงยกมือขึ้นเหมือนเดิมอาจารย์ถามต่ออีกว่าถ้าธนบัตรนี้ถูก

ทิ้งอยู่บนพื้นแล้วมีคนเหยียบย่ำจนสกปรกยังจะมีใครอย ากได้อีกหรือไม่นักศึกษาทุกคนตอบว่ายังอย ากได้

อาจารย์จึงกล่าวสรุปว่า

“นั่นคือสิ่งมีค่าที่พวกเธอได้เรียนรู้ในวันนี้ คือไม่ว่าเธอจะทำอะไรกับธนบัตรใบนี้มันก็ยังคงมีราคา 1,000 บาท…”

ชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันบางครั้งเราอาจจะถูกทอดทิ้งถูกใครต่อใครซ้ำเติมเหยียบย่ำถูกขยำขยี้ยับเยินเ พ ร า ะ

ความผิดพลาดในการก้าวเดินของชีวิตจนทำให้เธอเกิดความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็

ยังมีคุณค่าของความเป็นคนไม่ว่าเธอจะสะอาดเอี่ยมหรือยับยู่ยี่เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนตมสกปรกเธอก็ยังเป็น

คนคนเดิมที่มีคุณค่าอย่ างยิ่ง…โดยเฉพาะสำหรับคนที่ “รักเธอ”

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …