Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คุณเคยอย ากมีเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิตมั้ยวิธีนี้อาจช่วยได้

คุณเคยอย ากมีเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิตมั้ยวิธีนี้อาจช่วยได้

1 second read
ปิดความเห็น บน คุณเคยอย ากมีเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิตมั้ยวิธีนี้อาจช่วยได้
0

4 เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิต

1 : เส้นทางรู้จักหาเงิน

ในช่วงต้น ๆ ของการทำงาน เรายังมีเรี่ยวแรงเหลือเฟือ สามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ฝันไว้ และนอกจากแรงกายแล้ว

ยังมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ จึงสามารถหารายได้จากการทำงาน หรือธุรกิจต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้

2 : เส้นทางรู้จักเก็บเงิน

เมื่อรู้วิธีหาแล้ว ต่อมาคือต้องรู้จักเก็บ เก็บออมเพื่อวัยเกษียณ เ พ ร า ะหากไม่ได้เตรียมตัวแน่เนิ่น ๆ หรือออมไว้

น้อยเกินไป อาจทำให้ชีวิตในวัยเกษียณไม่เป็นไปอย่ างที่ต้องการเท่าไรนัก แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึง

วัยเกษียณจะไม่ต้องรู้เก็บอีกแล้ว เ พ ร า ะต้องไม่ลืมว่า ชีวิตนี้ยังอีกย าวไกล หลายคนมีอายุยืนไปได้ถึง

70-80 ปี ขณะที่บางคนย่ างเข้าเลข 9 แล้วก็ยังแข็งแรง ฉะนั้นเก็บก่อนใช้ดีที่สุด

3 : เส้นทางรู้จักใช้เงิน

ในแต่ละวัน เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ “รู้จักใช้” มากขึ้น โดยวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ละปี

อย่ างชัดเจนว่า จะมีค่าใช้จ่ายอะไร เป็นเงินเท่าไร และต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ด้วย รวมทั้งการ

เตรียมเงินสดเสริมสภาพคล่องไว้ในเวลาฉุกเฉินอย่ างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนวิธีควบคุมรายจ่าย

ให้เป็นไปตามแผนได้ดีที่สุด คือ การจดบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือที่รู้จักกันดี (แต่ไม่ค่อยทำกัน) คือ

บัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเอง

4 : เส้นทางรู้จักขย ายดอกผล

ถ้ารู้วิธีการขย ายดอกผลที่เหมาะสม เงินก้อนนี้จะสามารถออกดอกออกผลมาเป็นรายได้ ทดแทนรายได้ประจำ

ที่หายไปเมื่อวัยเกษียณ หรือเมื่อถึงวันที่ไม่มีแรงหารายได้ได้อีก ลำพังแค่การฝากธนาคาร หรือลงทุนตราสาร

หนี้เพียงอย่ างเดียวจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำมาก ๆ ฉะนั้นจำเป็นต้องกล้าเสี่ยงบ้าง แต่ให้อยู่ในสัดส่วนที่

เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยผสมผสานทั้งการลงทุนตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์

ซึ่งจะลงทุนด้วยตัวเองก็ทำได้ หรือลงทุนผ่านกองทุนรวมก็สะดวกดี

เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้น และมีระยะเวลาช่วงหนึ่ง ที่คุณยังไม่สามารถนำเงินนั้น

ออกมาใช้ได้ ดังนั้นจำนวนเงินที่สามารถนำไปลงทุนได้ คือ เงินก้อนที่มีอยู่ ตัดด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็น ภาระ

ผูกพัน และเงินสำรองเผื่อไว้ใช้ในย ามฉุกเฉิน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ ทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามา ให้แบ่ง

เงินนั้นออกเป็นส่วน ๆ ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยแบ่งส่วนหนึ่งมาเลือกออมหรือลงทุนอย่ างสม่ำเสมอ

ตามความเหมาะสม​

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …