Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คุณเชื่อเรื่องเ ว ร ก ร ร มไหม ฝากไว้ให้อ่าน

คุณเชื่อเรื่องเ ว ร ก ร ร มไหม ฝากไว้ให้อ่าน

0 second read
ปิดความเห็น บน คุณเชื่อเรื่องเ ว ร ก ร ร มไหม ฝากไว้ให้อ่าน
0

1 : เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกิน นอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ก็เสื่อมลง

เป็นคนขี้ ระแวง หัวเ สียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลั วคนจะทำไม่ดีกลั วคนจะรังเกี ยจ แม้มีเงินทองมากใส่

เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

2 : เมื่อยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะส่งผลให้ ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่น แย่งชิงไป ไปรักใครเข้า

ไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอด

3 : ไรซึ่งเกียรชื่อเสี ยง และการยอมรับ คนที่นอกใจ คนอื่น เลือกคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร แต่ไส้ใน

จริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างมีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดไม่ดีให้เสี ยๆ หายๆ

ไม่สามารถทำงาน ที่มีเกียรติ ได้เ พ ร า ะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเสี ย หาย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

4 : ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

5 : บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรมที่นำแต่ความเดือดร้อนทุกใจมากให้

จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสี ย หายมาให้

6 : โ ร คเยอะ ป่ว ยง่าย คนที่ทำชู้แย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆอีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย

โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ มักมีอาการกัน แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

7 : หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนเสียชีวิต ชั่วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก รรมชั่วที่ทำการนอกใจไว้

เสียชีวิตจากความเป็นคนก็ มีแต่นรกและความเป็นเ ป ร ต ที่แสนทรมาณ เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ตามผลก รรมที่

ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก มีศิลธรรมมาก ผลของบาป ก รรมก็จะยิ่งหนา แน่นและ

ย าวนานมากขึ้นไป เท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง

กลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิดเพศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …