Home ข้อคิด ให้กำลังใจ คุณไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยทำบุญกับพ่อแม่ท่านคือพระในบ้าน

คุณไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยทำบุญกับพ่อแม่ท่านคือพระในบ้าน

0 second read
ปิดความเห็น บน คุณไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยทำบุญกับพ่อแม่ท่านคือพระในบ้าน
0

หลายคนเข้าใจว่าการที่จะได้บุญ คือการเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม บริจาคให้กับวัดมากมาย การถวายสังฆทานตักบาตรจะได้

บุญซึ่งนั่นก็เป็นบุญอีกรูปแบบหนึ่งแต่เคยได้ยินไหมว่า ทำบุญตักบาตรเป็นร้อยครั้ง ก็ได้บุญไม่เท่าทำดีกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียว

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยล่ะพรศักดิ์สิทธิ์ที่ประประเสริฐคือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดาฉะนั้นถ้า

อย า กทำบุญ อย า กได้บุญ อย า กขอพรให้ชีวิตเป็นไปตามที่หวังไว้ ไม่จำเป็นต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยเริ่มจากการ

ทำบุญกับบุพการีของท่านก่อน เ พ ร า ะท่านคือผู้มีพระคุณของเรา พรของท่านย่อมศักดิ์สิทธิ์กว่าพรสิ่งใดกับบางคน…ทำบุญ

มากมาย ทั้งบริจาคเงินให้วัดเป็นเงินหลายหมื่นหลายแสนบาท ทำบุญกับคน ย า ก ไ ร้ บริจาคมู ลนิธิต่างๆ เลี้ยงเพื่อนฝูงมา

กมายแต่..ชีวิตก็ไม่เจริญ ไม่ประสบผลสำเร็จอะไรสักอย่ างเป็นเ พ ร า ะไม่เคยดูแล ปรนนิบัติอะไรพ่อแม่เลย ข้าวสักจาน

ยังไม่เคยตักให้ท่านได้ทานเลยอาหารสักอย่ างไม่เคยทำให้ท่านทาน อย่ างนั้นแล้วบุญกุศลจะเกิดขึ้นมาได้อย่ างไร

วิธีทำบุญกับพ่อและแม่ง่ายๆ ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

1 : จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อและแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่าลูกชอบกินอะไร อ ย า กได้อะไร แต่ลูกมักจะไม่ค่อยรู้ว่าพ่อแม่ชอบอะไรหรอก สิ่งที่ท่านเคยทำ

ให้เราเราก็ควรจะทำให้ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบทาน ของอะไรที่ท่านอย า กได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน ในวันพิเศษ เช่น

วันเกิด ก็ซื้อของขวัญวันเกิดมาให้ท่าน มันไม่จำเป็นต้องเป็นของที่มีมู ลค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึงท่านบ้างอย า กจะ

ให้พ่อแม่ เท่านี้ก็ดีใจมากพอแล้ว

2 : เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแลพแม่ก่อนเสมอ

การอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน ก็จะยิ่งได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่าวอุทิศมีว่า “อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา

ปิตะโร” ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขถ้าต้องการสำเร็จไม่ว่า

จะทำอะไร จงให้ขอพรจากพ่อแม่จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลดีที่สุด ฉะนั้นหากอย ากทำบุญอย ากขอพรให้ชีวิตสมหวัง

ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลย เริ่มจากการทำบุญกับบุพการีของท่านก่อนพรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ประเสริฐที่สุด

คือพรที่กล่าวออกจากปากบิดามารดา

3 : ปรนนิบัติดูแลพ่อและแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือเป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะทำ แค่เรื่องเล็กน้อยอย่ างการทำอาหารให้ท่านทาน

ไปจนถึงเรื่องใหญ่อย่ างดูแลเมื่อ เจ็บไข้ได้ ป่ ว ย หรืออย่ างการทำกับข้าวไปวัดมีหลายคนทำกับข้าวไปทำบุญที่วัดได้

แต่ไม่เคยทำกับข้าวให้พ่อแม่ทานเลย ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้พ่อแม่ทานก่อนจากนั้นค่อยแบ่งไป

ทำบุญที่วัด ถึงจะถูกนะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …