Home ข้อคิด ให้กำลังใจ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทุกอย่ างต้องใช้เงินซื้อหามาทั้งสิ้น

“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทุกอย่ างต้องใช้เงินซื้อหามาทั้งสิ้น

0 second read
ปิดความเห็น บน “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ทุกอย่ างต้องใช้เงินซื้อหามาทั้งสิ้น
0

กลเม็ด ปลดหนี้ อย่ างเฉียบ

ารมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ทุกอย่ างต้องใช้เงินซื้อหามาด้วยกันทั้งสิ้นดังคำกล่าวที่ว่า

“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข”

แต่หากเงินที่ได้รับจากงานประจำไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายในแต่ละเดือน คุณจะทำอย่ างไร? หลายคนหันไปหยิบ

ยืมเงินจากเพื่อน กู้เงิน จำนำจำนองทรัพย์สิน หรือการใช้บัตรเครดิตเอาเงินมาใช้ล่วงหน้า จึงเกิดเป็นหนี้สินขึ้นมา

เมื่อมีหนี้เราจำเป็นต้องตัดรายได้บางส่วนมาชำระหนี้ทุกเดือน รายรับเท่าเดิม แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น คุณรู้สึกเบื่อ

เหตุการณ์เหล่านี้บ้างหรือไม่ แล้วถามตัวเองบ้างไหมว่า เมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้เสียที 😥

คนกลุ่มหนึ่งมีหนี้สิน ไม่มีเงินเก็บเ พ ร า ะหามาเท่าไหร่ก็ใช้หมดแถมยังอย ากได้นั่นได้นี่ อย ากใช้เงินมากกว่า

อย ากทำงานหนี้สินจึงท่วมหัว 😖 บางคนไม่มีหนี้ แต่ไม่มีเงินเก็บเช่นกันเ พ ร า ะยังไม่คิดถึงอนาคต ส่วนใหญ่

เป็นวัยเพิ่งเริ่มทำงานยังมีความต้องการสูงจึงใช้เงินแบบเดือนชนเดือนผิดกับคนบางกลุ่มที่ไม่มีหนี้สินแถมยังมี

เงินเก็บสม่ำเสมอทุกเดือนอีกด้วย 🤓 เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีวินัยในการใช้เงินอย่ างยิ่ง ยอมลำบากวันนี้ สบาย

วันหน้า ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ทั้งยัง เตรียมลงทุนให้เงินทำงานโดยที่ไม่ต้องลงแรง ซึ่งเป็นวิธีของคนที่มีเงินเก็บ

พอสมควรแล้ว คนกลุ่มไหนที่คุณกำลังเป็นหนี้อยู่ หรืออย ากจะเป็นหนี้ในอนาคต ถ้าก่อหนี้ได้ก็ต้อง

ปลดหนี้ ให้เป็น

ปลดหนี้สินอย่ างเฉียบใน 5 ขั้นตอน

1 : สำรวจหนี้ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย 📑

ถ้าคุณอย ากเป็นคนใหม่ที่ไร้หนี้ คุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าคุณกำลังเป็นหนี้และทำการสำรวจหนี้

ทั้งหมดว่ามียอดเท่าไหร่ ดูระยะเวลาในการชำระว่าเป็นหนี้สินระยะสั้น หรือหนี้สินระยะย าว จากนั้นจัดลำดับ

ความสำคัญของหนี้แต่ละก้อนรวมไปถึงทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเอง เพื่อจะได้ทราบว่าเราสามารถลด

รายจ่ายตรงไหนได้บ้าง และนำเงินส่วนนี้ไปชำระหนี้เพิ่มเติมในกรณีที่มีหนี้จำนวนมากเกินไปอาจรวบรวม

ทรัพย์สินที่สามารถแปรสภาพเป็นเงินสดได้เพื่อนำไปชำระหนี้ในเบื้องต้นก่อน เป็นการลดภาระหนี้สิน

ให้เบาลง

2 : เปลี่ยนทัศนคติ ชีวิตก็เปลี่ยน 🤑🙆

เมื่อรับรู้ว่าตัวเองเป็นหนี้ จากนั้นคุณควรปรับทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แม้หนี้สินจะหนักหนาเพียงใด

อย ากให้คุณเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอ ต้องมั่นใจว่าคุณจะปลดหนี้ได้ หากเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน

เสียใหม่ ฝึกวางแผนเพื่อ ปลดหนี้ อย่ างเป็นระบบและต้องไม่สร้างหนี้สินใหม่โดยเชียว แน่วแน่แก้ไขในสิ่งที่

ทำผิดไปจนกว่าจะปลดหนี้ให้หมดเป็นศูนย์การยอมรับปัญหาจะช่วยให้จิตใจของเราปล่อยวางลงได้ชั่วขณะ

และสามารถใช้ปัญญาหาทางออกได้ในที่สุด แทนมัวจมกับความรู้สึกผิดน้อยใจชีวิตสู้เอาเวลามาแก้ปัญหา

มองโลกในแง่ดีและหาโอกาสให้เจอ ชีวิตที่ติดหนี้ก็คงผ่อนคลายความทุกข์ได้ไม่ย าก

3 : หารายได้เสริม 😏🌱

แม้จะพย าย ามควบคุมรายจ่ายแล้ว หากยังไม่เพียงพอ คุณอาจลองมองหาอาชีพเสริม การทำงานหนักขึ้นย่อม

หมายถึง รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย แม้ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมากสักหน่อยในช่วงเวลาที่ย ากลำบากเช่นนี้แต่ขอ

ให้คุณ ใช้ความอดทน ให้มาก การทำโอทีเพิ่มจากงานประจำที่ทำอยู่ รับงานฟรีแลนซ์ หรือทำธุรกิจขายของ

ออนไลน์ สำหรับคนที่มีความสามารถในการทำขนมทำอาหารขายตามกระแสรักสุขภาพหรือรับออเดอร์แล้ว

ขายส่งให้ร้านค้า นี่เป็นเพียงหนึ่งช่องทางทำกินของคนที่ไม่เลือกงาน ไม่มีใครอย ากทำงานหนักทุกวัน

ตั้งแต่เช้ายันค่ำคงเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นที่เราต้องใช้ความอดทนมากสักหน่อย แต่มันแสนคุ้มค่า

และเป็นความสำเร็จที่หอมหวานเหลือเกินในวันที่คุณ ปลดหนี้ ได้ทั้งหมด ไม่แน่ว่าคุณอาจใช้เวลา

ไม่ถึงปีด้วยซ้ำไป

4 : ลดค่าใช้จ่าย – เปลี่ยนวิถีชีวิต 😌💱

เมื่อคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำอาชีพเสริมแล้ว ลำดับต่อไปขอให้คุณเริ่มวางแผนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง

เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ 👖👞👜 จากเคยซื้อแบบไม่คิด ลองเปลี่ยนเป็นการให้รางวัลตัวเองช้อปปิ้ง

ไ ด้ แค่เดือนละ 1 ครั้ง รวมไปถึงกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ เช่น ดูหนัง ทานข้าวนอกบ้าน แฮงค์เอาท์กับ

เพื่อน เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ทั้งสิ้น หากคุณรับรู้สภาพทางการเงินของตัวเองว่าไม่ดีเท่าไหร่

นัก ควรปรับชีวิตไม่ให้ติดหรูเกินไป บางครั้งชีวิตที่เรียบง่าย เช่น จัดบ้านในวันหยุด หรือทำอาหารเมนูใหม่ๆ

ให้แฟนช่วยชิมอาจเป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่ทำให้คุณมีความสุขได้อย่ างน่าประหลาดใจ

5 : วางเป้าหมายเพื่อความมั่นคงในชีวิต 😎💰

ขั้นตอนสุดท้ายคือมองการณ์ไกล 🚩 แต่ไม่กดดันตัวเองจนเกินไปนักกับการทำความฝันให้เป็นจริง เมื่อหนี้สิน

เริ่มน้อยลง เงินเก็บมีมากขึ้นช่วงนี้ขอให้คุณแน่วแน่กับเป้าหมาย เช่น ที่เคยทำเสมอมาอย่ าเอาเงินไปใช้ด้วย

นิสัยแบบเดิมอีก การมีเงินออมคือก้าวแรกสู่ความมั่นคงแห่งชีวิตการสร้างเงินออมเกิดขึ้นได้ 2 วิธีคือการเพิ่ม

รายรับและการลดรายจ่าย ซึ่งเราได้แนะนำไปแล้วในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณควรตั้งเป้าหมายการออมสั้น ๆ

เช่น ตั้งใจว่าจะเก็บเงินเดือนละ 1,000 บาท ในเวลาหนึ่งปีคุณจะมีเงินเก็บ 12,000 บาท หากมีรายได้

เพิ่มขึ้นก็สามารถเก็บเพิ่มได้อีก ขึ้นอยู่กับรายรับและรายจ่ายของแต่ละคน

หวังว่าคุณจะสามารถนำทั้ง 5 ขั้นตอน ไปปรับใช้กับตัวเองได้บ้างไม่มากก็น้อย แล้วคุณจะรู้ว่าการไม่เป็นหนี้

เป็นลาภอันประเสริฐที่สุดแล้วค่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …