Home ข้อคิด ให้กำลังใจ จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่ างเป็นสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่ างเป็นสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

0 second read
ปิดความเห็น บน จงเรียนรู้ที่จะอยู่กับผู้อื่นอย่ างเป็นสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
0

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ  “ยอม”  ให้คนอื่น

บ้างยอมเห็นด้วย เป็นบางครั้ง กับความคิดเห็น หรือ คำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วย เลยสักนิดเ พ ร า ะ มัน จะ ช่วย ให้ความ

สัมพันธ์ของเราและเขา ดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกัน

และกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดูถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วยหรือขัด

กับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขา

ที่อาจไม่เหมือนของเราซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขา  ด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และ

คิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ความคิดของเราไม่จำเป็น

ต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมดตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิด

ของฉันต้องชนะเลิศ”ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่ าเพิ่งตัดสินความ

คิดของเขาว่า ผิด อย่ าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้ว

หวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอก เ พ ร า ะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้ “แพ้

ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขา ด้วยความคิดคำพูด

และการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้ง ทำล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

กันสร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่นย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถ

เอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้

ย่อมมีแต่ความเกลียดชังและรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่องไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้อ

อำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่ าเอาชนะเ พ ร า ะอารมณ์อย ากเอาชนะอย ากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้

เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเ พ ร า ะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียด

ชังไปอีกนานแพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนา

เพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ

เ พ ร า ะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะความ

ผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกัน

เ พ ร า ะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเอง สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ

วางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตา เสียบ้าง ในบ้างครั้งเพื่อระวัง จิตให้

ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เสียบ้าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก เสียบ้างในบางทีย่อมจะดีกว่าพูดบ่น เหมือน

คนบ้าปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจเ พ ร า ะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำไม่ดีเ พ ร า ะมีตา ก็ต้องได้

เห็นทั้งดี และ อย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆเรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่องไม่ดี ก็ปล่อยผ่านใครดี… ไม่ดี… แค่รู้ก็พอ

คนบางคน… แค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมา… แค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่อง… แค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …