Home เรื่องของความรัก จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดาอยู่ข้างเราในวันที่มีปัญหานี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริง

จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดาอยู่ข้างเราในวันที่มีปัญหานี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริง

0 second read
ปิดความเห็น บน จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดาอยู่ข้างเราในวันที่มีปัญหานี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริง
0

อย่ าเลือกคู่ชีวิตแค่หล่อสวยจงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดาและรู้จักช่วยทำมาหากิน

“อย่ าเลือกคู่ชีวิตแค่หล่อ-สวย” เพียงแค่เอาไว้ออกงาน แล้วทำอะไรไม่เป็น นอกจาก

เกาะกินไปวันๆ เ พ ร า ะมันไม่มีประโยชน์ จงเลือกคู่ชีวิตที่ธรรมดา และรู้จักช่วยทำมา

หากิน กล้าอยู่เคียงข้างเราในวันที่มีปัญหา นี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริง

การมีชี วิตคู่ หลาย ๆ คนมองหาคู่รักที่หน้าตาดีมีฐานะการเงินที่ดี สามารถเลี้ยงเราได้ดี

ไ ป จ น ต ล อดจนละเลยความรักความเอาใจใส่ และความเข้าใจกัน เ พ ร า ะหลาย ๆ

คนลืมไปว่ารูปร่างหน้าตาหรือการมีเงินทองมากมายนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้

คู่รักอยู่ต่อไปได้ไปจนตลอด

ห า กมีคนรักที่หน้าตาดี ฐานะดี แต่ไร้ซึ่งความรักความเข้าใจ มันก็จะทำให้ชีวิตคู่ของ

คุ ณ ไ ม่ ร า บ รื่น มีอุปสรรคและมีปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาอย่ างไม่หยุด เ พ ร า ะความ

ไม่เข้าใจกันการไม่พูดคุยกัน นั่นเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้มีปากเสียงกันได้

เ ข าว่ากันว่าแม้นมีวาสนา เพียงขอมีบ้านที่แสนสงบสุข ไม่ได้หวังหลังใหญ่โตหรูหรา

แต่ต้องมีความแข็งแรงไปด้วยความอบอุ่น และความรักใคร่ความกลมเกลียวที่มีอยู่ใน

บ้านไม่หวังบ้านสวยงามมีความเลิศหรู แต่หากไร้ซึ่งความจริงใจของครอบครัว ความ

ป ร า ร ถ น า ที่ดีต่อกันก็ไร้ประโยชน์ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรรค์

แต่ หากมีสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านที่เป็นมิตร มีคู่ชีวิตที่

เข้า ใจกัน ไม่ได้หวังว่าจะต้องเป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเลิศเลอกว่าคู่อื่นๆ แต่หากดีมีสิ่งที่

สมกัน ศีลเสมอกัน

ไ ม่ ไ ด้ หวังว่ามีความสวยหล่อมากมาย หากจะเดินไปด้วยกันแล้วมีความส่งเสริมไม่ว่า

จะ เ ป็ นในเรื่องของการงานการเงิน สังคม การใช้ชีวิตคู่ ไม่หวังให้เป็นช้างเท้าหน้าแต่

เลือกที่จะก้าวไปพร้อมๆ กัน เดินเคียงข้างกัน เลือกที่จะอยู่ด้วยกันสร้างรอยยิ้มด้วยกัน

ไ ม่ ไ ด้ ห วั ง ง านที่มีหน้าตาเอาไว้อวดอ้าง แต่หากเป็นงานที่เลือกทำแล้วมีความสุข

มี น า ย ดี มี เ พื่ อ น ดี มีลูกน้องที่ดีไม่ได้หวังรายได้มากมายมหาศาล หวังแค่เลี้ยงดู

ครอบครัวได้และที่สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาเพื่อเป็นการอวดเพื่อ

รักษาหน้าตาทางสังคม

ไ ม่ ไ ด้ ห วั งให้บั้นปลายของชีวิตประสบความสำเร็จสูงสุด ขอให้มีสุขภาพที่ดีตามวัย

เมื่อสุดท้ายแล้วชีวิตของคนเราทุกคนนั้นสิ่งที่ต้องการที่สุดคือความสุข ความเรียบง่าย

และความสงบการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและคนที่รักอย่ างมีความสุข สิ่งอื่น ๆ สิ่งของ

ที่ชื่นชอบเงินทองมากมาย นั่นเป็นสิ่งของนอกกายที่ไม่ได้มีมูลค่าสำหรับตัวเราการใช้

ชีวิตให้พอเพียงนั่นก็เป็นความสุขของชีวิตคุณได้ดีเช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …