Home ข้อคิด ให้กำลังใจ จงเลือกอาชีพที่คิดว่าทำได้ดีที่สุดจะได้ทำมันออกมาได้ดี

จงเลือกอาชีพที่คิดว่าทำได้ดีที่สุดจะได้ทำมันออกมาได้ดี

0 second read
ปิดความเห็น บน จงเลือกอาชีพที่คิดว่าทำได้ดีที่สุดจะได้ทำมันออกมาได้ดี
0

1 : ทุ่มเทเวลาในการวางแผนสร้างตัวเอง

คือเราจะเห็นตัวอย่ างเศรษฐีส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ คนเหล่านี้จะใช้เวลาที่ทำงานและเวลาว่างคิดในเรื่องของ

การขย ายกิจการ วางแผนทำอย่ างไรให้เงินของตัวเองนั้นงอกเงยไปได้อีกจึงเป็นเหตุผลให้คนที่รวยก็รวยยิ่งขึ้น ซึ่ง

จะค่อนข้างต่างจากคนธรรมดาคือ เขาจะใช้เวลาที่มีคิดถึงเรื่องการใช้เงิน การพักผ่อน และมักจะอ้างเรื่องการสร้าง

ตัวเองเสมอว่าไม่มีเวลา

2 : การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

เรามักจะเห็นบรรดาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว จะเห็นได้ว่าเส้นทางความร่ำรวยของคนเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความ

บังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากการที่เขามีเป้าหมายแล้วเดินตามเป้าหมายนั้นอย่ างชัดเจน เช่น เป้าหมายของเขาคือ อย ากมีธุรกิจ

และทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ จากนั้นเขาก็ใช้ความขยันความพย าย ามในการเดินไปหาเป้าหมาย

ของเขา ซึ่งพนักงานประจำอย่ างเรา ๆ ก็สามารถวางเป้าหมายอย่ างนั้นได้เช่นกัน

3 : เลือกอาชีพที่ใช่

เป็นลักษณะนิสัยที่คนรวยหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วคือ เขาจะเลือกอาชีพที่เขาคิดว่าทำได้ดีที่สุดนั้นมาทำ เพื่อที่

ตัวเองจะได้ทำมันออกมาได้ดี เช่น หากคุณเป็นคนชอบซ่อมรถ ก็เลือกเปิดอู่ซ่อมรถ และเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการซ่อมรถ

ให้ดี เมื่อเราทำได้ดีสิ่งที่ตามมาคือลูกค้าที่มาใช้บริการ และสร้างรายได้ให้กับเราซึ่งค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากคนเรา

ในสมัยนี้ ที่เลือกทำงานในสิ่งที่นิยม เช่น เห็นเขาเปิดร้านกาแฟแล้วรุ่ง ก็แห่กันไปเปิดร้านกาแฟ เป็นต้น ซึ่งลักษณะนี้ทำ

เท่าไรก็ไม่น่าจะรวย

4 : มุ่งมั่นสร้างฐานะตัวเองด้วยมือเปล่า

คือไม่หวังพึ่งเงินจากพ่อแม่ เงินจากมรดก เ พ ร า ะเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่พ่อแม่ให้เรามาด้วยความเสน่หา หากนำเงินเหล่า

นั้นมาใช้และว่างแผนไม่ดี เงินนั้นก็อาจจะหมดได้เร็วแต่ถ้าหากเริ่มต้นจากการเก็บเงินด้วยตัวเอง เริ่มมาตั้งแต่ศูนย์ โอกาส

ประสบความสำเร็จก็จะง่ายกว่า เ พ ร า ะเราเองก็จะรู้จักค่าของเงิน และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

5 : ใช้ให้น้อยว่าที่หาได้

เป็นลักษณะนิสัยของคนรวยที่ดี คือ เมื่อหาเงินมาได้มาก หากเรามีวินัยในการใช้จ่ายก็จะช่วยให้มีเงินเก็บมากขึ้น ช่วยสร้าง

ฐ า นะ ให้เร็วยิ่งขึ้น เช่น หากหนึ่งวันหาเงินมาได้ 1,000 บาท หากเราจ่ายหมดไป 1,000 บาท เท่ากับว่าวันนี้ทำงานมา

แล้วสูญเปล่า

6 : การให้ความสำคัญทางอิสรภาพทางการเงินมากกว่าฐานะทางสังคม

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะนิยมทำกันคือ จะยกเอาฐานะของตัวเองมาเปรียบเทียบกับใครก็ไม่รู้และสร้างความกดดันให้

กับตัวเองต้องสร้างโน่นสร้างนี้เพื่อเอามาบ่งบอกว่าตัวเองก็รวยเช่นกัน ซึ่งต่างจากเศรษฐีที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ ไม่เอา

คำพูดของคนอื่นมาสนใจ มีพอกินพอใช้และไม่สร้างหนี้สินมาเป็นปัญหาฉุดรั้งการใช้ชีวิตของตัวเอง

7 : หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

เป็นสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจนิยมทำ เ พ ร า ะคนเหล่านี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่ล้าสมัยและไม่มีความรู้ แต่เขาจะพย าย าม

หาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา เพื่อช่วยให้ตัวเองเก่งขึ้นและสามารถใช้ความเก่งที่มีนั้นไปประยุคใช้ในการทำให้งานของเขางอกเงยได้

ซึ่งค่อนข้างต่างจากคนทั่วไป ที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เ พ ร า ะคิดว่าเป็นสิ่งที่เสียเวลานั่นเอง

8 : มีการต่อยอดอยู่เสมอ

คือ ถึงแม้ว่าตัวเองจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้ว แต่ลักษณะที่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่ างนั้น เราจะเห็นว่าคนรวยมักจะคิดทำที่ไม่

เหมือนคนอื่นคือ การนำเงินที่มีนั้นไปลงทุนต่อยอดให้มีเงินเข้ามาอีกเรื่อย ๆ

9 : การให้

หากมีเงินแล้วใช้จ่ายแต่พียงผู้เดียว ก็ดูจะแล้งน้ำใจเกินไป เรามักจะเห็นเศรษฐีในเมืองไทยหลายท่านที่นำเงินส่วนหนึ่งของ

ตัวเองไปบริจาคให้เพื่อช่วยเหลือผู้ย ากไร้ เ พ ร า ะเขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาได้มาแล้วนั้นเป็นสิ่งทีมากแล้วควรแบ่งให้กับผู้อื่นบ้าง

10 : สร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับลูกหลาน

การที่เป็นเศรษฐีนั้น มักจะมีคนให้ความสำคัญ และอย ากให้เราเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ของเขา แต่ในทางที่ดีกว่านั้น

เราเองควรสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับลูกหลาน เพื่อที่ให้เขาได้พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมารอขอใช้เงินเราอย่ างเดียว

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …