Home สาระน่ารู้ จะอยู่ไหนก็สบาย ๆ ไม่มีปัญหาเอาตัวรอดได้เสมอ ด้วย 11 วิธีเหล่านี้

จะอยู่ไหนก็สบาย ๆ ไม่มีปัญหาเอาตัวรอดได้เสมอ ด้วย 11 วิธีเหล่านี้

7 second read
ปิดความเห็น บน จะอยู่ไหนก็สบาย ๆ ไม่มีปัญหาเอาตัวรอดได้เสมอ ด้วย 11 วิธีเหล่านี้
0

1. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการความรู้สึกของผู้อื่น และทำ

ในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ในขณะ

เดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้า

ไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆและพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่คุย

ด้วยคอนเนคชั่นที่ดี ทำให้คุณอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์ คำว่า

คอนเนคชั่นดีในที่นี้ หมายถึงคุณก็ต้องดีและทำให้เหล่าคนที่

คุณรู้จักไว้วางใจด้วย ย า มเ ดื อ ด ร้ อ นหรือ ย า ม รุ่ ง เ รื อ ง

เขาจะได้ช่วยเหลือกับสนับสนุนคุณทั้งขึ้นทั้งล่องยังไงล่ะ คุณ

ต้องรู้จักเปิดรับสังคมใหม่ ๆ ตั้งแต่วันนี้เลย โดยเฉพาะ ย า มที่

เจอกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนที่ดี เพื่อนที่ดี

และเก่ง จงอย่ าเสี ยเวลากับคนที่มัวแต่ทำให้คุณไ ร้ ส า ร ะ

ไปวันๆ เพราะมันเสี ยเวลา เลือกคบคนเอาไว้ดีที่สุด

2. หัดคุยกับตัวเองบ้าง อยู่กับตัวเองบ้าง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขา

อาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถามหรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ

สัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หลายครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาในเวลา ที่อยู่คนเดียว

3. แ ก ล้ ง โ ง่ บ้าง

ถึงแม้บางอย่า งจะรู้แล้ว แต่จำไว้เสมอว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้

เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่าความ

เป็นจริง จากผลการทดลองระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำ

ที่สุดจากการให้ลองทำข้อสอบประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบ

ถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด

ประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

4. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์

ต่างๆโดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจน หรือข้อจำกั ดใด ๆ มี

ผลงานวิ จั ย ด้าน จิ ต วิ ท ย า ออกมาสนับสนุนว่าสติปัญญา

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

5. มีอารมณ์ขัน และยิ้มแย้มให้ผู้อื่นเสมอ

คนที่มีอารมณ์ขัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษา

ชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย  ย การ์ตูนตลก

ได้สูง เยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึก

ษาอีกชิ้นระบุว่า นักแสดงตลกมักจะทำคะแนนความฉลาดทาง

ด้านภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

6. ใคร่ครวญกับคำถามย ากๆ และมองว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทาย

คนฉลาดมักจะมีคำถามเกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต

พวกเขามักจะกระวนกระวายกับเรื่องเหล่านี้ที่อาจ จะมีส่วนจริงอยู่

บ้าง เพราะปราชญ์ในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่าชีวิตคืออะไร

ของแบบนี้เรามองว่ามันต้องประสบเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ ายหรือดี

จะเกิดการเรียนรู้และแกร่งไปเองโดยอัตโนมัติ เอาเป็นว่ามองคน

อย่ ามองด้านเดียว เหรียญมีสองด้าน คนดีที่เราเห็นอาจจะมีมุมร้ าย

ซ่อนอยู่ เช่นเดียวกับคนที่เรามองไม่ดี ก็อาจมีมุมดีๆ ซ่อนอยู่เช่นกัน

7. เรียนรู้ราวกับเป็นนักศึกษาอยู่ตลอดเวลา

อั ล เ บิ ร์ ต ไ อ น์ ส ไ ต น์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความ

สามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนที่อย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง

งาน วิ จั ยตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็ กสัมพันธ์

กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

8.  อย่ าเป็นคนใจแคบ จงมองโลกให้กว้างๆ

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเองเมื่อมีโอกาสหรือไอเดียใหม่ ๆ

เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือกแล้วชั่งน้ำหนักเพื่อหาเหตุผล

ที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะ เ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะ

หาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

9. มีวินัยในการทำทุกสิ่งทุกอย่ าง

ความมีวินัยหรือ ความสามารถในการควบคุมตัวเอง Self-Control

มีความเกี่ยวข้องกับความฉลาดจากการศึกษาทดลองในปี 2009

ได้ให้ผู้ร่วมทดลองเลือกระหว่างการได้รับเงินจำนวนหนึ่งทันที

หรือรอรับเงินก้อนใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมทดลองที่เลือก

รอรับเงินก้อนใหญ่มักจะทำคะแนนในการทดสอบสติปัญญาได้

สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

10.เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาจะ

สามารถเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้

อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิกับแตงโมเหมือนกันตรงไหนคำตอบคือ

ทั้ง 2 อย่ างต้องกินตอนที่ ดิบ และ เย็นเหมือนกันถึงจะอร่อย

11. ผัดวันประกั นพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่งจากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆ

ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือส่งที่สำคัญกว่า นักจิ ต วิ ท ย า

กล่าวว่านี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตก ร ร มเลยก็ว่าได้ ตัว

อย่ างเช่น เมื่อ สตีฟ จ็อบส์ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ

เขาจะใช้เวลาไป กับการถกเถียงเพื่อหาไอเดียที่แต กต่างและ

พร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่น ๆก็สามารถเดาได้

ขอขอบคุณ: s i a m e d t a r o

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In สาระน่ารู้
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …