Home ข้อคิด ให้กำลังใจ จากสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า

จากสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า

0 second read
ปิดความเห็น บน จากสถานการณ์วิกฤตปัจจุบันทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า
0

จากสถานการณ์วิฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น บวกกับมาเจอ โ ร ค โ ค วิ ด – 19 ในปัจจุบันอีก ทำให้ห ลายฝ่ายต่างก็ได้รับ ผล

กระทบกันถ้วนหน้าไม่ว่าจะเป็นบริษัทการท่องเที่ยว สถานที่คนแออัด ห้างร้าน โรงหนัง สนามมวย แหล่งค้าขา ยต่างๆมองไป

แทบไม่มีคนเดินหรือแม้แต่กระทั่ง ประชาชนรากหญ้าหาเช้ากินค่ำ ไทย ถูกพูดถึงเป็นอย่ างหนักหน่วงในกระแสโลกาวิวัฒน์

การก้าวเปลี่ยนอย่ างรวดเร็ว ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดย ชี้ จุดอ่อน สำหรับคนไทยไว้ถึง 10 ข้อที่เราคน

ไท ยควรรู้และรับทราบ เ พ ร า ะที่กล่าวมาทุกข้อแทบปฏิเสธไม่ได้เลย ไม่เชื่อลองไล่อ่า นแล้วพิจารณาอย่ างปราศจากอคติ

และไม่ต้องว่าเค้านะคะ เ พ ร า ะนี่คือ กระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวตนของเราเอง

1 : ไม่จริงจังในความรับ ผิ ดชอบต่อหน้าที่

ทำแบบผักชีโรยหน้า หรือ ทำด้วยความเกรงใจ ต่างกับคนญี่ปุ่นหรือยุโรปที่จะให้ความสำคัญกับสัญญาข้อตกลงอย่ างเคร่งครัด

เ พ ร า ะหมายถึงความเชื่อถือในระยะย าว คนไทยจึงถูกลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงเรื่อยๆ

2 : การศึกษายังไม่ทันสมัย

คนไทยเก่งแต่ภาษาของตัวเอง ทำให้ ไม่มีโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่าง ๆ ไม่กล้าแสดงออก ขีอายไม่มั่นใจใน

ตัวเองจึงตามหลังชาติอื่น คนมีฐานะจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอก เพื่อโอกาสที่ดีกว่า

3 : มองอนาคตไม่เป็น

คนไทยมากกว่า 75 เปอร์เซ็น ทำงานแบบไร้อนาคต ทำแบบวันต่อวันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆน้อยคนนักที่จะทำงานเป็น

ระบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนกับตัวเอง

4 : ยังคงมีการอิจฉาตาร้อน

ในสังคมไทยไม่ค่อยเป็นสุภาพบุรุษ เลี่ยงเป็นศรีธนญชัย ยกย่องคนมีอำนาจมีเงิน โดยไม่สนใจภูมิหลัง โดยเฉพาะคนที่ล้ม

บนฟูกแล้วไปเกาะผู้มีอำนาจเอาตัวรอด คนพวกนี้ไม่ดียิ่งกว่าผู้ ก่ อ การชั่ ว ดีแต่พูดมือไม่พายเอาเท้ารานํ้า ทำให้คนดีไม่

กล้าเข้ามา เ พ ร า ะกลัวเปลืองตัว

5 : การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่

ประชากรประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็น ที่อยู่ห่างไกลจะ ไม่มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของตัวเอง และ ชุมชนซึ่ง

เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องส่งเสริม

6 : การบังคับใช้กฎหมาย ที่ไม่เข้มแข็ง

และไม่ต่อเนื่อง ทำงานแบบลูบหน้าปะจมูก ปราบปรามไม่จริงจัง การดำเนินการตามกฎหมายกับผู้มีอำนาจหรือบริวารจะทำ

แบบเอาตัวรอดไปก่อน ไม่มีมาตรฐานบางครั้งเห็นผิ ดเป็นถู ก

7 : เลี้ยงลูกไม่เป็น

เด็ กไท ยยัง ไม่มี ความอดทน ไม่มีภูมิคุ้มกันเป็นขีโ ร คทางจิตใจ ไม่เข้มแข็งเ พ ร า ะการเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน ไม่สอนให้

ลูกช่วยตัวเองไม่กระตือรือร้นในการช่วยตนเองขวนขวายแสวงหา ค้นหาตัวเองและไม่สอนให้สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

แต่มันคือเรื่องจริงที่เถียงไม่ออกเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว สังคม ตลอดจนหน่วยงานภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลต้องร่วมกัน

ตระหนักและหาทางแก้ไข อย่ างจริงจังแล้ว

8 : คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ำมาก

โดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม เป็นประเภท มือใครย าวสาวได้สาวเอา เกิดธุรกิจกา รเมืองธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ทำให้

ประเทศชาติ ล้าหลังไปเรื่อย

9 : ยังไม่พร้อมในเวทีโลก

การสร้างความน่าเชื่อถือ ในเวทีการค้าระดับโลกยัง ไม่มีทักษะ และทีมเวิร์คที่ดีทำให้สู้ประเทศเล็ก ๆ อย่ างสิงคโปร์ไม่ได้

10 : บางกลุ่มอิงอยู่กับผลประโยชน์

บ่อยครั้ง ที่ต้อง เ สี ย โอกาสอย่ างมหาศาล เ พ ร า ะการค้านหัวชนฝา เหตุผลจริงๆไม่ได้พูดกัน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …