Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่ างไรถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนที่ความคิด

ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่ างไรถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนที่ความคิด

1 second read
ปิดความเห็น บน ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้อย่ างไรถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนที่ความคิด
0

เรียนไม่สูงก็ไม่เห็นเป็นไร คิดแบบคนรวย คิดได้แบบนี้ไม่มีจน

นักลงทุ นพวกเขาเลือกกำไรชิ้นละ 1 บาท แต่ข ายได้วันละ 100,000 ชิ้น

นักธุรกิจพวกเขาเลือกกำไรชิ้นละ 5 บาท แต่เขาข ายได้วันละ 1,000 ชิ้น

และพ่อค้าเขาเลือกกำไร ชิ้นละ 20 บาท แต่ข ายได้วันละ 100 ชิ้น

ในส่วนของพ่อค้า เขายืนลวกก๋วยเตี๋ยวทั้งวัน กำไรวันละ 3,000 คงเ พ ร า ะ

ห วงสู ต รหรือไม่ก็ไม่ต้องการป ว ด หั วกับลูกจ้าง ฉะนั้นก็ไม่คิดจะขย า ย

กิจการเพิ่ม

ในส่วนของนักธุรกิจ พวกเขาเลือกที่จะจ้างพนักงาน มาทำแทนตัวเองพวกเขา

ยอมลดกำไรลง เหลือวันละ 1,000 แต่ก็สามารถขย ายสาข า 2-3-4ได้

เรื่อยๆที่สำคัญคือ ไม่ต้องเปลืองแร งตัวเองอีก สบายด้วย

ส่ ว น นักลงทุนนั้น พวกเขายอมเสียมากมายให้ค่าระบบและบุคลากรที่เก่ง ๆ

เพื่อสร้างโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวขย ายระบบ ข ายส่งไปทั่วประเทศใช้เงิน

ทำงานแทนเขา

พ่อค้าพาลูกไปสมั ครเรียน ในทางกลับกันก็ต้องปิดร้าน วันนั้นก็ไม่มีร ายได้

นั ก ธุรกิจ สั่งงานผ่านผู้จัดการ ไม่ต้องลงไปทำเองและส่วนนักลงทุนนั่งจิบ

กาแฟ สบายๆ เงินก็ยังเข้าบัญชี เ พ ร า ะระบบที่ดีคอยจัดการอยู่

ม า ถึ ง ตรงนี้แล้ว จะบอกว่าทุกคนต่างมีแนวทางของตัวเอง ที่ต่างกันไปแต่

แ น ว คิ ด ใ น ก ารทำงาน มีส่วนสำคัญมาก เพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จ

ร า ยได้และงานที่ทำ มันก็มักมีหลายๆ ปัจจัย ที่มาเป็นส่วนประกอบในชีวิต

และส่วนประกอบพวกนี้ มันก็ทำให้เรามีแนวคิด ที่จะดำเนินอยู่บนความเชื่อ

ของตัวเอง ก็อย่ างที่เขาได้กล่าวไว้ว่า เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยน

ผมเองก็ยัง ไม่สามารถเป็นนักธุรกิจได้ ทั้งยังห่างไกลคำว่านักลงทุ นอยู่มาก

แต่ผมมีความเชื่อว่าถ้าเราพย าย ามทุ่มเท เราทำได้ทุกคน

ค น จ น ไปทำงานเพื่อให้ได้เงินประทังชีวิต ในแต่ละวัน

ค น ร ว ย จ้างคนเก่งทำงานให้ แล้วเอาเงินที่ได้ไปลงทุ นต่อ

ยอมรับสิ่งที่พูดมานั้นเป็นเรื่องจริง หากใครอยู่ในแวดวงธุรกิจ พวกเขาจะรู้ดี

เ พ ร า ะ ม หาเศรษฐีหลายๆ คน บางคนเรียนไม่จบ บางคนจบ ป.4 แต่มี

ลูกน้องเป็นด อกเตอร์

ก า ร ที่ จ ะ เ ป ลี่ยนจากพ่อค้ า ไปเป็นนักลงทุ น ไม่ย ากไม่ต้องเปลี่ยนอะไร

เปลี่ยนแค่วิธีคิด แต่ถ้าเรายังมีความคิดเดิมๆ มันจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ

ถ้าไม่เปลี่ยนที่ความคิด แล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้ อย่ างไร

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …