Home ดวง ความเชื่อ ทำนาย ถวายสิ่งของทำบุญตามวันเกิดของคุณและทำบุญเสริมโชคลาภดึงดูดทรัพย์

ถวายสิ่งของทำบุญตามวันเกิดของคุณและทำบุญเสริมโชคลาภดึงดูดทรัพย์

0 second read
ปิดความเห็น บน ถวายสิ่งของทำบุญตามวันเกิดของคุณและทำบุญเสริมโชคลาภดึงดูดทรัพย์
0

วันนี้เราจะพาคุณไปทำบุญ ถวายสิ่งของตามวันเกิดของคุณ กับ ทำบุญตามวันเกิดเสริมโชคลาภ ดึงดูดทรัย์  ชีวิตมีแต่ความสุข

ความเจริญ ไปดูกันว่า แต่ละวันเกิด จะต้องทำบุญอย่ างไร ถวายสิ่งของอะไรบ้าง การสะเดาะเคร าะห์ การทำบุญ ก็ นับ ว่าเป็น

การทำบุญที่จะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของดวงชะต าให้กับตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และในวันนี้เราได้มีการทำบุญ

ส่ งเสริมด วงประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาฝากกัน

1 : เกิด = วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด แก้ไขด้วยการไม่รับประทาน เนื้อสัตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ควรทำบุญ ด้วย สิ่งของที่เป็นตัวแทน

ดาวเสาร์ เช่น ฉัตร หลังคา ร่ม ห้องน้ำ โบสถ์ วิหาร ศาลา หรือ ไปสักการะพระปางนาคปรก  ไต่ฮงกง พระนารายณ์ ด้วยพวง

มาลัยหลายสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะ เสริม การ งาน ของ ท่าน ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป และ สะเดาะเคร าะห์ด้วยการ

ปล่อยน ก ปล่อยป ลา ทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี ถ้าต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตร

ด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ ทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง เสริมดวงความรักให้รุ่งโรจน์ อานิสงส์ช่วยดึงชีวิตพ้นจากความ

มืดมิด – คาปูปั่น

2 : เกิด = วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไข ในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว ทำบุญต่อ ดวงชะตา ด้วย

การถวายน้ำมันตะเกียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉาย ที่ช่วยในการให้แสงสว่าง เป็นการสื่อถึง การสว่างไสวในชีวิต สิ่ง ที่ ควร บู ชา

และไปสักการะนั่นคือพระปางถวายเนตร พระศิวะ กวนอู พระแก้วมรกต โบสถ์และเจดีย์ต่างๆ พร้อมดอกไม้สีแดง ช่วยในเรื่อง

ของ ยศ ฐา บรร ดา ศักดิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป การสะเดาะเคราะห์ควรทำด้วยการปล่อย เต่า ไม่รับประทานเนื้อวัว

การปล่อยเต่านั้น ต้องปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ถ้าทำมั่ วๆ อาจเป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ เหล่านี้แหละ หากทำแล้วจะช่วย

ในเรื่องของโชคล าภให้กับตนเอง การซื้อน้ำดื่ม กับ การซื้อเครื่องกรองน้ำ แบบไหนประหยัดกว่ากัน… – เครื่องกรองน้ำ

ไส้กรองน้ำ โซลินอยด์วาล์ว หลอด UV อะไหล่ ราคาถูก

3 : เกิด = วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จำเป็นที่จะต้องเสริมบารมี ด้วยการแต่งตัวให้ดูดีให้ดูมีภูมิฐาน โดยเฉพาะใบหน้าจะต้อง

ยิ้มแย้มเสมอ ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของ ดาวจันทร์ นั่นคือ การบริจาคทาน เงินทำบุญ น้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้

ญาติ สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะ พระโพธิสั ตว์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ และทั้งดอกมะลิ  1  พวง ถ้าได้

ดอบุนนาคจะดี จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา การสะเดาะเคราะห์ ทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เนื้อสัตว์ ใน

วันจันทร์ จะ เป็น การ เสริม ด วงชะตา เพิ่มพูน มหาเสน่ห์ เคาะยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 63 – 67  ผู้นำการผลิต – ตลาด และ ข้าว

คุณภาพของโลก

4 : เกิด = วันอังคาร

ดาวอังคารนั้น ถือ ว่า อยู่ ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง แก้ไขด้วยความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวาย

ข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วย สิ่งของนั่นก็ คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่อง บรร เทา ไป กราบ สักการะ พระปางไสย  าสน์

พระพิฆเนศ   พระนอน ควรบูชาด้วยข้าว ขนมอร่อย พร้อมกับดอกแคขาว หรือ ดอกดาวเรืองก็ได้ จะช่วยส่ งเสริมให้การงาน

เจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาเสมอ ในเรื่องของการ การสะเดาะเคร าะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ กินเจในวันอังคารถวายน้ำมัน

ตะเกียงเพื่อให้ชีวิตสว่างไสวสิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวเองธรรมะบันดาลหนังสือธรรมะ เข้าใจง่าย

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

5 : เกิด = วันพุธ

ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งผล ควรเสริมด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ ไม่พูดหย าบคายใส่ ผู้อื่นทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของ

ดาวพุธ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ หนังสือธรรมะไปสักการะเจ้าพ่อเสือด้วย เนื้อหมูหรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไข่ต้ม บายศรี

และดอกกุหลาบสีแดงจะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จ ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อย ปลาดุก ปลาไหล

ไม่ทาน เนื้อวัว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง ผ้าไตรจีวร – เธียร ร้านสังฆภัณฑ์ จำหน่ายปลีกส่งสังฆภัณฑ์

6 : เกิด = วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วย ข้าวหอม ฟักทอ ง มัน แตงกวา เผือก ปรุงเป็นอาหารก่อน

ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร หนังสือตำราต่าง ๆ ไปสักการะพระพุทธชินราช

หลวงพ่อโต พระพุทธโสธร ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาว ไม่ก็ดอกดาวเรือง ส่ งเสริมการงานให้

รุ่งเรืองขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ

และต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และไม่พูดจาหย าบคาย

7 : เกิด = วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตีน เสาร์ แก้ไขด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติ

หรือ กล้วย ปรุงเป็นอาหารก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ นั่นคือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ผ้าไตรจีวร ไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่อุมาเทวีเจ้าแม่ทับทิม ด้วยข้าวพร้อมนมและดอกกุหลาบจะทำให้การงานราบรื่น

ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวันเสาร์ เพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ดวง ความเชื่อ ทำนาย
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …