Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่หลังจากเกษียณคุณจะมีรายได้ที่ไหน

ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่หลังจากเกษียณคุณจะมีรายได้ที่ไหน

1 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่หลังจากเกษียณคุณจะมีรายได้ที่ไหน
1

นิสัยใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจอะไรซึ่งจะนำพาคุณไปสู่การเป็นหนี้สิน

ต้ องยอมรับว่า ผู้คนในปัจจุบันนี้ มีปัญหาเรื่องการเงินเป็นอย่ างมาก โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน

ที่มีอัตราหนี้สินครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น มาอย่ างต่อเนื่องในทุกปี แล้วทำไมคนมากมายถึงมีปัญหา

การเงินเพิ่มมากขึ้นทุกปี? เชื่อได้เลยว่าผู้คนเหล่านั้น มีลักษณะ นิสัยที่ทำให้จน อยู่นั่นเอง

ซึ่งวันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไข ให้ทราบกันว่านิสัยเหล่านั้นเป็นแบบไหน? มีอะไรบ้าง?

1 : เรื่องการเงินน่าเบื่อ ไม่อย ากสนใจ

ถ้าพูดถึงการวางแผนทางการเงิน บางคนถึงกับ เบือนหน้าหนีเ พ ร า ะรู้สึกว่ามันคือเรื่องน่าเบื่อ

ม าก ตัวเลขวุ่นวายน่าป วดหัว ทำไมจะต้องวางแผนการเงินอะไรด้วย มีเงินก็ใช้ไปสิไม่เห็นจะ

ต้องคิดมากเลยซึ่งนี่คือความคิดที่ผิดและอาจจะทำให้คุณชั ก หน้าไม่ถึงหลังได้ บางคนผ่าน

ไ ป แ ค่ ก ล า ง เ ดือนเงินก็หมดแล้ว อีกครึ่งเดือนที่เหลือก็ต้องจำกัดจำเขี่ย กินแต่บะหมี่

กึงสำเร็จรูปซึ่งส่งผลต่อสุขภ าพในระยะย าวซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องเสียเงินก้อนใหญ่เพื่อ

รักษ า สุขภ าพของตัวเองในอนาคต

วิธีแก้:

คุณรู้หรือไม่ว่า การวางแผนเรื่องเงิน ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญและช่วย

ใ ห้คุณประหยัดเงินและมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น เ พ ร า ะมันจะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวของ

สถ า นะการเงินของคุณอยู่ตลอดเวลาและทำให้คุณรู้ว่าคุณใช้เงินไปมากเกิน ความจำเป็น

หรือไม่ คุณจะได้ปรับพฤติกรร ม ได้ทันไม่ให้บานปลายจนมีปัญหาทางการเงินได้

2 : ใช้จ่ายโดยไม่คิด นิสัยที่ทำให้จน

การใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิดนั้น ถือเป็นนิสัย ที่เป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้ผู้คนมีปัญหาทางด้าน

ก า ร เงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่คงไม่ต้องการการอธิบายอะไรมาก เ พ ร า ะคุณคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว ว่า

ลั ก ษ ณะ การใช้จ่ายโดยไม่คิดนั้นเป็นอย่ างไรก็คือมีเงินเท่าไหร่ ก็ใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ โดยไม่

สนใจอะไรใด ๆ ทั้งสิ้นนั่นเองซึ่งนิสัยนี้จะนำพาคุณไปสู่ การเป็นหนี้สินโดยไม่จำเป็นเ พ ร า ะ

เมื่อเงินหมดก็ต้องหันไปพึ่งบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั่นเอง

วิธีแก้:

กา รแก้ไขไม่ใช่เรื่องย าก เพียงแค่คุณต้องเริ่มเรียนรู้ ที่จะยับยั้งชั่งใจ คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อน

ที่จะซื้ออะไรก็ตามใช้เวลาพิจารณาถึงความคุ้มค่าของสิ่งนั้นรวมไปถึงคิดว่าถ้าหากคุณซื้อของ

สิ่งนั้นมาคุณจะมีเงินเหลือเ พื่อสิ่งที่จำเป็นจริง ๆ อย่ างอื่นหรือไม่? คุณจะไม่มีเงินเก็บหรือไม่?

หากคุณคิดพิจารณาก่อนซื้อก็จะทำให้ความอย ากได้ลดน้อยลง เ พ ร า ะมีความเป็นเหตุเป็น

ผลมากยิ่งขึ้น

3 : หวังเอาแต่น้ำบ่อหน้า

ก า รเล่นห วย รวยเบอร์ เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานาน แต่ละงวดนั้นกองสลากฯ มีเงิน

หมุนเวียนเป็นพันล้านบาท เลยทีเดียว ลองคิดดูสิว่าคนไทยเสียเงินให้กับน้ำบ่อหน้านี้มากมาย

แ ค่ ไ หนซึ่งถ้าจะลองมองย้อนไป ดูตามสถิติ มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกรางวัลใหญ่ ๆ จน

ร่ำรวย ส่วนคนอีกมหาศาล นั้นเสียเงินแต่ละงวดหลายพันไปเปล่า ๆ โดยที่ไม่ได้อะไรกลับมา

รวมกันปีหนึ่งเสียเงินนับหมื่นกันเลยทีเดียว

วิธีแก้:

อ ย่ า ง ที่รู้กันว่าขึ้นชื่อว่าห วย ไม่เคยทำให้ใครรวย หากอย ากรวยจริง ๆ เปลี่ยนเงินที่ใช้เล่น

หวยมาเป็นเงินเก็บเสียดีกว่า ลองคิดเล่น ๆ หากคุณซื้อล็อตเตอรี่งวดละ 2 ใบเป็นเงิน 160

บาท เดือนหนึ่งคุณจะเสียเงิน 320 บาท ปีหนึ่งจะเสียเงินถึง 3,840 บาท แม้มันจะไม่มาก

นัก แต่มันก็ไม่ใช่เงินน้อย ๆ สามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่ างเลยทีเดียว

4 : มีทัศนคติ “เป็นคนรวยก็ใช่ว่าจะมีความสุข”

คำ พู ด ที่ ว่ า “ เป็นคนรวยก็ใช่ว่า จะมีความสุข ” ถ้ามองดูให้ลึกนั้น มีนัยยะแอบแฝงถึงความ

อิจฉา รู้สึกด้อยค่าและมีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคง เป็นการกดผู้อื่นให้แย่ ลงเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง

ดี ก ว่ าทั้ง ๆ ที่การไม่มีเงินและการเป็นหนี้นั่นแหละ ที่ทำให้คุณไม่มีความสุข ไม่ใช่เ พ ร า ะ

ความร่ำรวยแต่อย่ างใดเลย และการที่มีทัศนคติเกลียดความร่ำรวยแบบนี้แหละ ที่ทำให้คุณ

สะกดจิตตัวคุณเองให้มีพฤติกรร ม ที่ทำให้คุณจนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากในใจลึก ๆ คุณคิด

ว่าคุณไม่อย ากเป็นคนรวยเ พ ร า ะคิดว่าคนรวยนั้นไม่มีความสุข

วิธีแก้:

แค่ เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน หากคุณมีทัศนคติ ที่ดีต่อการเงินและการใช้ชีวิต พฤติกรร ม

ก า ร ใ ช้ เ งิ นและการใช้ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตามความคิดของคุณ คำพูดที่ว่า

“ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว” คือเรื่องจริงหากคุณคิดว่าคุณจะร่ำรวย คุณจะมีความสุขลักษณะ

ก า ร ดำเนินชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้น เช่น แต่ก่อนคุณไม่คิดถึง เรื่องการเก็บเงินเ พ ร า ะมี

ทั ศ นคติ “รวยก็ใช่ว่าจะมีความสุข” เอาเงินมาซื้อความสุขชั่ ว คราวให้หมดเลยแต่เมื่อ

คุณเปลี่ยนความคิด คุณก็จะเริ่มเก็บเงินเริ่มนำเงินเก็บ ไปลงทุน หรือหาทางทำให้เงิน

งอกเงย เป็นต้น

5 : สร้างหนี้สินเ พ ร า ะวิถีชีวิตเกินตัว

คนบางมีความอย ากได้ อย ากมีเกินรายได้ที่ตัวเองได้รับ เห็นคนอื่นมีของแพง ๆ ก็อย าก

ได้บ้ าง เพื่อหน้าตาเพื่ออวดคนอื่นว่าตัวเองก็มี โดยที่ไม่ได้มองเงินในกระเป๋าตัวเองเลย

แล้วถ้าเงินไม่มีจะทำอย่ างไรล่ะ ก็ต้องใช้บัตร เ ครดิ ต สิสะดวกดี ไม่ต้องเสียเงินสดแค่

รูดปรื๊ดเดียว ก็ได้ของมาแล้ว โดยไม่คิดคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะถาโถมเข้ามาให้คุณ

แทบล้มทั้งยืนในภายหลัง

วิธีแก้:

ท า งแก้นั้นไม่ย าก คล้าย ๆ กันกับข้อที่ 1 นั่นคือมีความยับยั้ง ชั่งใจให้มาก ก่อนที่จะตัด

สินใจซื้อของอะไรก็ตามและที่สำคัญต้องรู้จักการใช้บัตร เครดิต ที่ถูกวิธี ใช้บัตร เ ครดิต

อย่ างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของมันเ พ ร า ะบัตร เ ค ร ดิ ต นั้นหากใช้อย่ างถูกวิธี จะถือ

เป็นเครื่องมือทางการเงิน ที่ช่วยให้คุณประหยัดเงินขึ้นได้ด้วยนะ

6 : เงินเก็บคืออะไร? ไม่เคยรู้จัก

บ า ง คนใช้จ่ายเงิน โดยไม่ยั้งคิดไม่พอ ยังไม่รู้จักเก็บออมเงินด้วย ซึ่งถือเป็นหายนะทาง

ก า ร เ งิ นเลยทีเดียวเ พ ร า ะถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉิ นขึ้นมา เช่น ตกงานกระทันหัน ป่ วย

ต้องเข้ารับการรักษ า ในโรงพย าบาลเป็นต้น คุณจะเอาเงินที่ไหน ? ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

เพื่อนำไปใช้จ่ายในเหตุการฉุกเฉินเหล่านั้น แล้วถ้าล่วงเลยเข้าสู่วัยเกษียณล่ะจะเอาเงิน

ที่ไหนใช้จ่าย จะไปสมัครงานก็ไม่มีใครจ้างเ พ ร า ะผิด กฎหมายเบี้ยเลี้ยงจาก รั ฐ บาล

ก็น้อยนิด จะเอาชีวิตรอดไปได้อย่ างไร ในช่วงบั้นปลายชีวิต?

วิธีแก้:

ไ ม่ มี เงิ นเก็บก็ต้องเริ่มวางแผน เก็บเงินเสียตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีย ามแก่ชราและเพื่อ

ความ ไม่ลำบากหากเกิดเหตุฉุกเฉิ น ในส่วนของการเก็บเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น นั้น อาจจะเก็บ

เอาไว้เป็นจำนวนเท่ากับรายได้ต่อเดือนของคุณสัก 3-6 เดือน ส่วนเงินเก็บเพื่อการเกษียณ

นั้ น ควรเริ่มต้นเก็บทันทีที่คุณเริ่มต้นทำงาน เก็บไปเรื่อย ๆ เดือนหนึ่งอาจจะไม่ต้องมาก

แต่ถ้าใช้ระยะเวลานาน รับรองว่ามากมายมหาศาลแน่นอน

7 : ใช้ชีวิตไปวัน ๆ โดยไม่คิดถึงอนาคต

การไม่คิดถึงอนาคต ของตัวเอง แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่การไม่มีเป้าหมายในชีวิตนั้น

จะส่งผลในแง่ลบต่อตัวคุณเองแน่นอน เ พ ร า ะจะทำให้คุณใช้ชีวิตไปวัน ๆ มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้

ไปโดยไม่คิด ไม่รู้จักเก็บออมถ้าคุณใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่ หลังจากเกษียณอายุ ไม่มีคนจ้าง

งานแล้ว คุณจะมีรายได้ที่ไหน? หรือถ้ายังมีคนจ้างคุณจะยังมีเรี่ยวแรงทำงานไปได้อีกมาก

แค่ไหน?

วิธีแก้:

เพียงแค่ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตคุณ เช่น คุณจะมีบ้านมีรถโดยซื้อเงินสด หรือผ่อนให้น้อยที่สุด

ก็จะทำให้คุณเริ่มต้นเก็บเงินและมีความพย าย ามในการเก็บเงินหรือคุณตั้งเป้าหมายว่าจะไป

ท่องเที่ยวให้สบายใจ หลังจากเกษียณอายุ คุณก็ต้องเริ่มต้นตั้งเป้าจำนวนเงินที่จะเอาไว้ใช้

จ่ายในช่วงนั้น และเริ่มต้นเก็บออมเงิน

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …