Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ถ้ามีใครไว้ให้ปรึกษามันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแต่อย่ าลืม 10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น

ถ้ามีใครไว้ให้ปรึกษามันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแต่อย่ าลืม 10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น

2 second read
ปิดความเห็น บน ถ้ามีใครไว้ให้ปรึกษามันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนแต่อย่ าลืม 10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น
0

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องมีคนรอบข้างในสถานะต่าง ๆ ไว้เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มันเป็นเรื่องดีแน่นอน … ถ้าเรา

มีใครไว้ให้ช่วยเหลือ มันเป็นเรื่องดีแน่นอน … ถ้าเรามีใครไว้ให้คลายเหงา มันเป็นเรื่องดีแน่นอน … ถ้าเรามีใครไว้

ให้ปรึกษา แต่อย่ าลืมว่า … “10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น” คุณฟังคนอื่นบอกกล่าวได้

แต่อย่ าเพิ่งเชื่อถ้าไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง เ พ ร า ะระหว่างที่ข้อมูลเดินทางมาถึงคุณ … อาจจะผ่านมาหลายปาก

ต่อปาก และไม่แน่ว่า คนที่กำลังบอกคุณอยู่นี้ เขาก็แค่คนที่รู้ไม่จริงสักหน่อย

1 : ประสบการณ์การเรียนหรือการทำงาน เสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อเช็คข้อมูลพื้นฐานได้ แต่สำหรับบรรย ากาศ

จริง สนามจริงมันขึ้นกับคุณตัดสินใจเองแล้วหละว่าพร้อมจะลุยหรือยอมปล่อยผ่านคนที่เขาเล่ามาเขาก็เจอในแบบ

หนึ่ง อีกคนหนึ่งที่เล่าก็เจออีกแบบหนึ่ง ถ้าเป็นเราไปเจอบ้างก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนพวกเขาเหล่านั้นที่เคย

ผ่านมาเสมอไป คุณอาจจะทำได้ดีและรู้สึกสนุกกับมันก็ได้

2 : เงินทอง การทำมาค้าขาย การกู้ยืม หนี้สิน ฯลฯ อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของเงิน ๆ ทอง ๆ “อย่ าพึ่งพาคนอื่นเชียว

นอกจากขอคำปรึกษาอย่ างรอบด้าน” เ พ ร า ะประสบการณ์และพื้นฐาน (ครอบครัวและอาชีพ)ของแต่ละคนไม่

เหมือนกัน จึงเป็นเรื่องย ากมากที่จะนำมาเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่าใคร และจะเป็นเรื่องยุ่งเหยิงทันทีถ้าคุณ

ได้นำมิตรภาพและเงินทองมาปะปนกัน ยิ่งยุคนี้สมัยนี้ เงินทองหากันย ากเสียด้วยสิ

3 : สุ ข ภ า พ นอกจากห ม อ และตัวเราเองซึ่งเป็นเจ้าของร่ า ง ก า ย โดยตรง อย่ าเพิ่งเชื่อหรือลองสูตรพิสดาร

ย าผีบอกจากใครเชียว มันไม่เหมือนกับกายภายนอกที่สามารถ mix & match เสื้อผ้าหน้าผมโดยไปลอกเลียน

แบบใครมาก็ได้ โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ เป็นอาการที่มาจากภายในร่ า ง ก า ย เรา อย่ ารู้ดีไปกว่าตัวเราและห ม อ

4 : ความรัก เป็นเรื่องที่ย ากและวุ่นวายพอ ๆ กับเรื่องเงินทอง ไม่สามารถหยิบยืมใครได้ ไม่สามารถลอกเลียนแบบ

ใครได้ และไม่ควรจะเชื่อใครมากเท่ากับหัวใจของคุณเอง คุณจะแอบรัก แอบชอบ คบหา หรือเลิกรา มันเป็นสิทธิ

ของตัวคุณทั้งนั้น คนอื่นเขาไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดเท่ากับตัวคุณและแฟนคุณเอง

5 : มิตรภาพใหม่ ไม่จำเป็นต้องถือคติ “เพื่อนเกลียดใคร เราเกลียดตาม” เ พ ร า ะมันไม่ยุติธรรมเลยที่จู่ ๆ เราจะ

ไปเกลียดใครที่รู้จักกันผิวเผินอย่ างไร้เหตุผล ยิ่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งต้องมีวุฒิภาวะมากขึ้น

6 : ลัทธิ ความเชื่อ เรื่องทางจิตวิญญาณ เรื่องของศาสนา ลัทธิ ความเชื่อต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้รู้สึก

สบายใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน คุณมีสิทธิเลือกได้ว่าจะอยู่ในฝั่ง “ไม่เชื่ออย่ าลบหลู่” หรือ “ไม่เชื่อต้อง

พิสูจน์” หรืออยู่ทั้งสองฝั่งอย่ างเท่า ๆ กัน แต่อย่ าฟังคนอื่นให้มากจนไม่มีการคิดตริตรองด้วยตนเอง และ

อย่ านำความเชื่อของตนเองไปยัดเยียดคนอื่น เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่พูดย าก

7 : รสนิยมส่วนตัว ไลฟ์สไตล์ส่วนตัว ความรักความชอบ ความหลงใหลในสิ่งต่าง ๆ ไม่มีใครถูกผิด มันคือความสุข

ส่วนตัวที่ใครเขาก็ต้องมีอะไรสักอย่ างไว้หล่อเลี้ยงตัวเองให้มีชีวิตชีวาบ้างถ้าคนอื่นจ่ายในราคาแพงกว่า หรือมี

โอกาสเข้าถึงในสิ่งที่ดีกว่า มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณมันอ่อนด้อยกว่าใครเสมอไป ภูมิใจในสิ่งที่คุณมีอยู่สิ ! เรื่อง

ส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัว

มันขึ้นกับตัวเราว่าจะทำอย่ างไรก็ได้ ตัดสินอย่ างไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น และไม่จำเป็นว่าคนอื่น

ต้องเหมือนเรา และความแตกต่างก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องนำมาเปรียบเทียบกันหรือเป็นคู่แข่งกัน มองให้เป็น

สีสันของโลกนี้ โลกจะดูน่าอยู่ขึ้นมากกว่าที่คิดไว้เยอะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …