Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ถ้าวันหนึ่งไม่พอใจใครหรือจะต้องเลิกรู้จักกันไปขอให้คุณคิดไว้แค่นี้พอ

ถ้าวันหนึ่งไม่พอใจใครหรือจะต้องเลิกรู้จักกันไปขอให้คุณคิดไว้แค่นี้พอ

0 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าวันหนึ่งไม่พอใจใครหรือจะต้องเลิกรู้จักกันไปขอให้คุณคิดไว้แค่นี้พอ
0

หากคุณกำลังรู้สึกไม่พอใจใครสักคน ให้คุณคิดไว้แค่นี้พอ

หากรู้สึกไม่พอใจใคร เชื่อเถอะ เฉยๆ ไว้ก็พอ ความรู้สึกก็เป็นแค่เพียง อารมณ์ชั่ววูบ คนเรามักชอบ

ปล่อยให้อารมณ์ในด้านลบๆที่เกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราว เข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอ ซึ่งหลาย

ต่อหลายครั้ง แล้วที่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับมาทำ ไม่ดีกับเราแม้กระทั่งความ

รู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างไปพร้อมๆ กัน เพียง

การไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในระดับที่ดีมากพอรวมถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองไว้อยู่เสมอว่า อารมณ์

โกรธ ก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ชั่ววูบ ที่เกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราว ทางที่ดีก็จงอย่ า เอาตัวเองเข้าไป

เสียหาย มันจะดีกว่า

หลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง หากมองเห็นแล้วว่า สถานการณ์ที่ร้อนเป็นไฟตรงหน้าเริ่ม

เกิดความย่ำแย่ลง จนสัมผัสได้ถึงความรู้สึกไม่พอใจที่มีอยู่ในตัวเองก็ควรทำใจให้เย็นมากขึ้น โดย

ใช้ความนิ่งเงียบที่มีเข้าสยบต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังเผชิญและหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือปะทะ

คารมกับคนอื่นๆ

หากกลัวว่า จะเผลอพูดอะไรที่รุนแรงออกไป จงรอให้ใจเย็นขึ้นมากกว่านี้ก่อนแล้วถึงจะเริ่มคุยกัน

อย่ างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผลที่ดีพอ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง

ภ า พ ลั ก ษณ์ที่ดี ถือเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของทุกๆ สังคม โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในสังคมคนวัย

ทำงาน ที่มักจะต้องพบเจอกับอุปสรรค และปัญหาต่างๆ รวมถึงผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งเป็นสาเหตุ

สำคัญของความขัดแย้งและความใจร้อนที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหากสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเอง

รวมไปถึงสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่ างเหมาะสม อาจทำให้ถูกมองด้วยความชื่นชมจากสายตาของ

คนรอบข้างได้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากพอเป็นตัวช่วยในการเรียกสติ หลายครั้งที่ความนิ่งเงียบ มัก

เป็นตัวช่วยที่ดีในการใช้เรียกสติกลับคืนมา

เ ป รี ยบเสมือนว่า เรากำลังจมอยู่กับตัวเอง และได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบเหล่านั้น

ซึ่ ง มีส่วนทำให้สามารถฉุกคิดถึงอะไรบางอย่ างที่เคยมองข้ามไป ทำให้กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้น

เ มื่ อ ไ ด้ ฝึกให้ตัวเองได้หัดใช้สติภายใต้ความนิ่งเงียบที่มีอยู่มากขึ้น ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลาย

เ ป็ น ค น ที่ มีความใจเย็นอยู่ภายในตัวเองมากขึ้นด้วยซึ่งสิ่งสำคัญของความใจเย็นนี้ จะเป็นข้อดีที่

ทำให้เราเกิดความผิดพลาดกับสิ่งต่างๆได้น้อยลงและช่วยลดทอนการทำให้ตัวเองและคนรอบข้าง

เสียความรู้สึกได้มากยิ่งขึ้นด้วย

เ ป็ น เ รื่ อ งที่ทำให้เสียเวลาชีวิต เรื่องบางเรื่องก็ถูกจัดว่า เป็นเรื่องที่ทำให้เสียเวลาชีวิตไปโดยเปล่า

ประโยชน์โดยเฉพาะกับเรื่องที่มักใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ไร้ซึ่งเหตุผลต่างๆ ที่สมควร ทางออกที่ดีคือ

ควรมองข้ามปัญหาด้านอารมณ์เหล่านั้นไปซะแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นการมองหาสาเหตุรวมไปถึงเหตุ

และผลที่เหมาะสมว่าอะไรที่มีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์แย่ๆ พวกนี้ขึ้นมาจะดีกว่า

เชื่อว่าใครต่างก็คงไม่อย ากสร้างความร้าวฉาน หรือจุดแ ต กกันระหว่างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับ

ใครอย่ างแน่นอนมันคงดูไม่น่าจะใช่เรื่องที่สมควรเท่าไหร่นัก ถ้าหากวันหนึ่งจะต้องเลิกรู้จักกันไป

เพียงปัญหาด้านอารมณ์ที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเอง

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …