Home เรื่องของความรัก ถ้าหากแฟนของคุณมี 14 คุณสมบัติเหล่านี้อย่ าปล่อยมือจากเธอไปเชียว

ถ้าหากแฟนของคุณมี 14 คุณสมบัติเหล่านี้อย่ าปล่อยมือจากเธอไปเชียว

14 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าหากแฟนของคุณมี 14 คุณสมบัติเหล่านี้อย่ าปล่อยมือจากเธอไปเชียว
2

ถ้าแฟนของคุณมี 14 คุณสมบัติเหล่านี้ นักวิทยฯ บอกว่า…อย่ าปล่อยมือจากเธอไปเชียว!

พอเราคบใครสักคนมาถึงจุดหนึ่งของความสัมพันธ์ ในหัวก็จะเริ่มมีคำถามผุดขึ้นมาว่า “คนนี้ใช่ไหมที่จะอยู่ด้วยกัน

ตลอดไปนับจากนี้” คนที่จะจับมือกันเดินต่อไปและเป็นคู่ชีวิตกันไปจนตราบนาน ไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงชีวิตของ

คุณผู้ชายแต่ละคน มีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นในหัวสักกี่ครั้งกัน?

แต่จะถามตัวเองสักกี่ครั้งน้นไม่ใช่สิ่งที่นักวิทย าศาสตร์เขาพย าย ามหาคำตอบ เหล่านักวิทยฯ เขาพย าย า มหาความ

กระจ่างให้กับความซับซ้อนของสิ่งที่เรียกว่าความรักและความสัมพันธ์ต่างหาก ค้นหาว่าอะไรกันที่ทำให้คนคู่หนึ่งรัก

และอยู่ด้วยกันได้อย่ างยืนย าว และก็ได้ข้อสรุปออกมาเป็น 14 คุณสมบัติเหล่านี้ ที่หากคุณพบว่าแฟนของคุณมี

ครบละก็ คุณพบคนที่ใช่เข้าแล้วล่ะ อย่ าปล่อยมือไปจากเธอเชียว

1 : เธอฉลาดเฉลียวกว่า

เอาจริงๆ ผู้ชายส่วนใหญ่อาจชอบที่ตัวเองจะอยู่ในบทบาทผู้นำ แต่เอาจริงๆ แล้วการมีแฟนเป็นสาวที่เพียบพร้อมด้วย

สติปัญหามีความเฉลียวฉลาดกลับเป็นสิ่งที่ดีกว่า เ พ ร า ะเธอลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคความจำเสื่อมตอนบั้น

ปลายชีวิตได้ดีไงล่ะ! เ พ ร า ะว่าคู่ครองที่หลักแหลมช่างคิดจะมีเรื่องขบสมองมาท้าทายคุณเสมอ ซึ่งทำให้คุณ

ต้องใช้สมองตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้มันเสื่อมฝ่อไปยังไงล่ะ

2 : เธอซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์ในที่นี้ไม่ใช่ในแง่ไม่นอกกายหรือนอกใจ แต่เป็นความซื่อสัตย์ที่กล้าจะชี้ให้คุณเห็นความผิดพลาดของตัวเอง

กล้าพูดตรงๆ เตือนสติในย ามที่คุณอาจกำลังหลงผิด ชีวิตคู่ที่ดีไม่ใช่เพียงแค่เอาแต่ให้กำลังใจสนับสนุนกันเรื่อยไป

ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าว่ากล้าตักเตือนกันด้วย

3 : เธอมีทัศนคติที่ดี

หากแฟนของคุณมองโลกแง่บวกเห็นอะไรก็มองหาแต่แง่งามของสิ่งนั้นอยู่เสมอจนบางทีคุณยังคิดว่าเธอออกจะ

โลกสวยเหลือเกิน เธอคือคนใช่สำหรับความสัมพันธ์ระยะย าว

จากการศึกษาพบว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเอนอ่อนไปกับอิทธิพลด้านลบจากคนรอบข้างง่ายกว่า หากมีเพื่อนคู่คิด

ที่มองอะไรก็หดหู่เลวไปเสียหมด จะส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิดของคุณให้ติดลบไปด้วยซึ่งนั่นจะยังไปทำให้หัวใจ

เต้นถี่แรงทำงานหนักขึ้น ขัดขวางระบบย่อยอาหาร และทำสมาธิสั้นด้วย

4 : เธอประณีประนอม

ความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไปตลอดเส้นทาง ความสัมพันธ์ที่ยืนย าวก็เช่นกัน มันไม่ได้ราบรื่นไปเสมอจาก

ต้นถึงปลายหรอก แต่การที่อีกฝ่ายของคุณเป็นคนประณีประนอมก็จะช่วยถนอมและพากันไปให้ตลอดรอดฝั่งได้

(แน่นอนว่าต้องไม่ใช่เธอที่ประณีประนอมอยู่ฝ่ายเดียว คุณเองก็ด้วย)

จากผลสำรวจคู่แต่งงาน 172 คู่ นักจิตวิทย าจาก UCLA ก็ได้ข้อสรุปว่า ความสัมพันธ์จะมั่นคงดีเมื่อคนทั้งสอง

เข้ากันได้ดี หรือต่อเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาสร้างความสั่นคลอน ก็มีคนที่พร้อมจะอ่อนลงเพื่อ

หาหนทางให้มันไปต่อได้ และนั่นคือสิ่งที่พาให้คู่รักดำเนินไปสู่ความรักที่ตลอรอดฝั่ง

5 : เธอมีอารมณ์ขันไปกับคุณ

จากการสำรวจของกลุ่มนักจิตวิทย าแห่งมหาวิทย าลัย Westfield State University ในปี 2016 พบว่า ผู้ชายคนที่

มีแฟนแล้วแต่ละคนต่างปรารถนาให้อีกฝ่ายมองตัวเองเป็นคนตลกอารมณ์ดี (ขณะที่ผู้หญิงไม่ได้ให้ความสำคัญ

กับประเด็นนี้มากเท่า) ฉะนั้นหากคุณมีแฟนสาวที่ขำขันไปกับมุกตลดของคุณอยู่เสมอ เธอก็น่าจะเป็นคนนั้น

ที่คุณตามหาแหละ

6 : เธอเป็นคนเปิดเผย

ผลการศึกษาจาก University of Westminster ชี้ว่า ผู้ที่เป็นคนใจกว้าง เปิดเผย กล้าเผยเรื่องส่วนตัว(บางอย่ าง)

กับคนอื่น มักถูกมองว่ามีเสน่ห์ แถมยังส่งให้รู้สึกว่าเขาหรือเธอดูสวยหล่อขึ้นด้วย หากคุณมีแฟนที่มีคุณสมบัติดัง

ว่านี้ ชีวิตคุณก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะ

7 : เธอสนับสนุนสิ่งที่คุณทำ ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นกับเป้าหมายของตัวเอง

ก า ร มีคนคอยสนับสนุนสุดตัวและให้กำลังใจในสิ่งที่คุณทำหรือเป้าหมายที่คุณกำลังพุ่งไปสู่เป็นเรื่องที่ดี แต่จะ

ยิ่งดีขึ้นไปอีกเมื่ออีกฝ่ายก็มีเป้าหมายของตัวเองที่จะมุ่งไปเช่นกันการสนับสนุนและความมุ่งมั่นของเธอจะเป็น

รงบันดาลใจให้คุณได้ดี ดีกว่าการมีอีกฝ่ายเปลี่ยนเป้าหมายมาโอนอ่อนตามคุณไปหมด อะไรๆ ก็อย ากให้

คุณเป็นส่วนหนึ่งในนั้นแบบตัดจากกันเลยไม่ได้

8 : เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวตัวเอง

“หากอย ากรู้ว่าเธอจะปฏิบัติกับคุณเช่นไรในอีกสัก 30 ปีข้างหน้า สามารถดูได้จากการที่เธอปฏิบัตกับพ่อแม่ของ

เธอในตอนนี้” คำกล่าวนี้ไม่เกินจริงอะไร เมื่อผลสำรรวจโดย University of Alberta ที่สำรวจผู้คน 2,970 ราย

ในทุกช่วงวัย ได้พบความสันพันธ์กันอย่ างมีนัยสำคัญระหว่างความสัมพันธ์ที่วัยรุ่นมีต่อพ่อแม่กับความสัมพันธ์

ที่พวกเขามีเมื่อเติบใหญ่ขึ้นนั่นเอง อย ากรู้ว่าครอบครัวของคุณกับเธอในอนาคตจะเป็นแบบไหน ก็ดูได้จาก

จากสิ่งที่เธอเป็นกับครอบครัวของเธอในตอนนี้นั่นเอง

9 : เธอใจดีมีน้ำใจ

ค ว า ม ใจดีมีเมตตาเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จะทำให้ตนรักครองคู่กันได้ย าวนาน ผลการสำรวจโดยนักจิตวิทย า

ม ห าวิทย าลัย Washington ที่ติดตามคู่รักหลายคู่เป็นเวลามากกง่า 40 ปี พบว่า คู่รักกลุ่มแรกที่ถูกตั้งชื่อ

ว่ า Disasters คือ กลุ่มที่ความสัมพันธ์ล่มภายใน 6 ปีแรก ส่วนอีกกลุ่มคือ Master คือคนที่ครองรักกันได้

ย าวนาน และหนึ่งในคุณสมบัติที่คู่รักกลุ่มนี้มีร่วมกัน คือ มีจิตใจใฝ่อาสาชอบช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน

ใส่ใจความเป็นไปของสังคม หาหนทางที่จะทำให้มันดีขึ้นหรือแสดงความขอบคุณส่วนรวมอยู่เสมอ

10 : เธอควบคุมอารมณ์ย ามทะเลาะกันและพาให้คุณอารมณ์เย็นลดด้วย

ว่ า กั นตรง ๆ การทะเลาะกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความรักเติบโตขึ้น สิ่งสำคัญคือคุณรับมือกับความไม่ลงรอย

นั้นอย่ างไรและแก้ไขปัญหาอย่ างไรหลังจากนั้น การที่เธอสามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่ระเบิดบึ้มออกมาและ

พาให้คุณเย็นลงได้ด้วยจึงเป็นเรื่องสิ่งสำคัญที่จะทำให้ก้าวต่อไปยังการเรียนรู้และปรับปรุงข้อผิดพลาด และ

ช่างน่าแปลกเมื่อผลการสำรวจจาก University of California Berkeley พบว่า Northwest University

การที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายอารมณ์เย็นควบคุมมอารมณ์ได้ก่อนฝ่ายชาย จะได้ผลดีกว่ากรณีที่ผู้ชายอารมณ์

เย็นก่อนฝ่ายหญิงซะงั้น

11 : เธอกล้าทำเรื่องโง่ๆ ไปกับคุณ

บางทีชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องมีสาระตลอดเวลา ทำเรื่องไม่เป็นสาระบ้างก็ได้ ชีวิตคู่ก็เช่นกัน อย่ างปาร์ตี้กัน

ยันเช้าหรือดื่มให้เมาไปด้วยกันอะไรทำนองนั้น การได้ทำเรื่องเหลวไหลไปด้วยกันช่วยกระชับความ

สัมพันธือย่ างไม่น่าเชื่อ

12 : เธอเองก็มีชีวิตของตัวเอง

การที่แต่ละคนมีพื้นที่ส่วนตัวในความสัมพันธ์นั้นสำคัญยิ่งกว่ามีชีวิตบนเ ตี ย งที่ดีเสียอีก เธอที่มีกลุ่มเพื่อน

ของเธอ มีสิ่งที่เธอสนใจ มีงานอดิเรกที่เธอชอบทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอชีวิตมีความหมายมากยิ่งกว่าการ

เป็นภรรย าของคุณเท่านั้น เป็นแม่ของลูกเฉยๆ การไม่เเอาตัวมาผูกติดอุทิศทั้งหมดให้คุณทำให้เธอ

เป็นเธอที่ชีวิตชีวา ซึ่งนั่นดีกว่ามากๆ กับความสัมพันธ์ระยะย าว

13 : เธอรับข้อเสียของคุณได้

ไม่มีใครอย ากจมอยู่กับแฟนที่บ่นวิจารณ์เรื่องเดิมๆ ของเราซ้ำๆ ซากๆ อย่ างชอบใส่กางเกงย้วย ชอบเล่นมุก

แป้ก นอนกรนน้ำลายยืด ฯลฯ ถึงแรกๆ อาจจะดูขำๆ แต่ถ้าต้องฟังเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆ อีกหลายสิบปีสุขภาพ

จิตก็จะไม่ไหวเอานะ เ พ ร า ะฉะนั้นหากเธอคนนั้นของคุณรับได้กับข้อเสียที่สุดมี ไม่เอามาพูดแซะ จิกกัด

ให้สะกิดใจ คุณก็ได้คู่ชีวิตที่ดีแน่ๆ

14 : เธอรู้จักให้อภัย

งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้ที่รู้จักให้อภัยไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นจะมีอายุยืนย าวกว่า และถ้ายิ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์

การรู้จักให้อภัยก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ ในวันหนึ่งบางเรื่องบางสิ่งที่คุณทำอาจไปทำไม่ดีกับเธอโดยไม่ได้ตั้งใจ

สิ่งเดียวที่คุณต้องการจากเธอเพื่อให้ไม่สูญเสียความรักดีๆ ที่อุตส่าห์มีมาด้วยกันไป ก็คือการให้อภัยของ

เธอนี่แหละ หันกลับไปดูคนข้างกายของคุณ ใช้เวลาคบหาศึกษาเธออย่ างจริงใจ เมื่อถึงวันหนึ่งถ้าคุณ

พบว่าคุณสมบัติทั้ง 14 ประการเหล่านี้มีครบหมดในตัวเธอ จงจับมือเะอไว้ให้แน่น เธอคนนี้แหละที่จะ

เป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิต เป็น the better half ที่คุณกำลังตามหาล่ะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …