Home ข้อคิด ให้กำลังใจ 6 ข้อคิดให้ประสบความสำเร็จแบบเจ้าของธุรกิจสามารถบริหารธุรกิจด้วยตนเองได้

6 ข้อคิดให้ประสบความสำเร็จแบบเจ้าของธุรกิจสามารถบริหารธุรกิจด้วยตนเองได้

2 second read
ปิดความเห็น บน 6 ข้อคิดให้ประสบความสำเร็จแบบเจ้าของธุรกิจสามารถบริหารธุรกิจด้วยตนเองได้
0

6 แนวคิด สำหรับการก้าวสู่การเป็นเถ้าตั้งแต่ยังเป็นลูกจ้าง เพื่อเป็นแนวทาง มาเป็นเจ้าของกิจการ บริหารธุรกิจด้วยตนเอง

1 : ทำงานให้มีคุณภาพ

ไอ แ ซ คสัน สตี ฟ เล่าปรัชญา การทำงานที่เรียนมาจากพ่อเขาตอนเด็ ก ๆ พ่อสอนเขาทาสีรั้วและแม้กระทั่งด้านหลัง ที่ไม่มี

คนเห็น พ่อของเขาชอบทำให้ดี ๆ ใส่ใจในคุณภาพแม้ในจุดที่คนมองไม่เห็นจ็อบส์บอกว่าปรัชญานี้ทำให้เขาสร้างผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ ของแอปเปิ้ล ด้วยความใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียดแม้จะเป็นส่วนที่ลูกค้ ามองไม่เห็น ก็จะทำให้ดีที่สุด

2 : โน้มน้าว คนให้เป็น

หากเราเป็นเถ้าแ ก่ ก็ต้องโน้มน้าวคนจำนวนมากให้เป็น เช่น ลูกค้ า นายธน าคารฉะนั้น เราก็ควรฝึกโน้มน้าวคน ตั้งแต่ตอน

เป็นลูกจ้างตั้งแต่ตอนนี้

3 : ริเริ่ม ความคิดต่าง ๆ

ในเมื่อเรา อ ย า ก ประสบความสำเร็จอย่างเถ้าแ ก่ เราต้องริเริ่มเป็นอาจจะริเริ่ม ความคิดใหม่ๆโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งเราฝึกถาม

ตัวเองบ่อยๆ ว่า หากบริษัทนี้ เราเป็นเจ้าของเราจะทำอะไร ให้ต่างไปจากเดิมบ้างหรือจะเริ่มต้นอะไรที่เรายังไม่เคยทำ แล้วนำ

ความคิดนี้ไปลงมือทำ และถ้าสามารถทำได้ ก็ทำเลย ถ้าต้องการการอนุมั ติก็นำไปหารือกัน

4 : ทำงานดี ใต้การแย กส่วน คือ ต่างคนต่างทำ

แนวคิดนี้ มาจากการที่คนคิดว่าฉันจะทำงาน ในส่วนที่ฉันรับผิ ดชอบโดยมักจะไม่ให้ข้อมูลในการทำงาน ให้คนนอกฝ่ายตนเอง

แม้จะเป็นคนในองค์กรก็ตามวิธีคิดเช่นนี้ ทำให้ลดประสิทธิภาพลงไปมาก เป็นอุปสร รคที่ไม่ดี ถ้าองค์กรใด มีวิธีคิดเช่นนี้เรื่องนี้

อาจจะเป็นอุปสร รค ในการทำงานแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนที่มุ่งมั่นพวกเขาจะเลือกใช้วิธีโน้มน้าวใจต่อรองใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว

เพื่อให้งานเดินไปได้

5 : ฝึกทำงาน ให้หนักเข้าไว้

เ พ ร า ะการเป็นเถ้าแ ก่ต้องทำงานหนัก มีคนจำนวนมาก บอกว่าเมื่อครั้งยังเป็นลูกจ้าง ก็ทำงานแบบพอผ่านๆแต่หากเป็นธุรกิจ

ของตนเอง จะทุ่มสุดตัว จะหนักแค่ไหนก็ทำ เ พ ร า ะมันเป็นของเราจริงๆ แล้ว การทำงานหนัก ให้เป็นนิสั ย ต้องเกิ ดจากการ

ทำแบบสม่ำเสมอ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

6 : อย่าห่ วง แต่ขอบเขต งานตนเอง

ลองมองเถ้าแ ก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวดูสิ เขาไม่เคยถามตัวเองเลยว่านี่มันงานของใครนี่ใช่งานฉันมั้ย ในฐานะเถ้าแ ก่ที่เพิ่งเริ่มต้นเรา

ต้องทำทุกอย่างให้เป็น ฉะนั้นเตรียมตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นลูกจ้างนี่แหละดีแล้วการที่จะทำธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเราต้อง

มีการหาความรู้เพิ่มอยู่เสมอเพื่อธุรกิจของเรา จะได้สามารถอยู่ในโลก ที่มีการแข่ งขันอย่างเข้มข้นได้เราจงเปลี่ยนแนวคิด

ตั้งแต่ยังเป็นลูกจ้ างกันเถอะสมดุลแห่งการใช้ชีวิต ที่ลงตัว..อย่ าให้ต้องหาเงินมากมายเพื่อนำไปใช้รักษาตัวเองให้ห้อง I C U

อย่ าทุ่มแต่กับงาน จนเสี ยครอบครัว เสี ยเพื่อนฝูงธุรกิจ มันไม่ใช่ทั้งชีวิตของเรานะครับ ไม่ใช่เลย ธุรกิจเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ดังนั้น

“อย่าเยอะ” เอาแค่พอเหมาะหาเวลาให้ตัวเองบ้าง แ บ่ งเวลาให้ครอบครัวด้วย ทำกิจ ก ร รม เพื่อสังคมบ้าง เพื่อนฝูงไปไหน

ก็ไปด้วยกันบ้างอย่างนี้ที่เรียกได้ว่า ชีวิตจะมีความสุขนั้นเอง.

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …