Home เรื่องของความรัก ถ้าได้คบกันแล้วชีวิตร่มเย็นเป็นสุข กับ 10 ลักษณะของคู่แท้คู่บารมี

ถ้าได้คบกันแล้วชีวิตร่มเย็นเป็นสุข กับ 10 ลักษณะของคู่แท้คู่บารมี

0 second read
ปิดความเห็น บน ถ้าได้คบกันแล้วชีวิตร่มเย็นเป็นสุข กับ 10 ลักษณะของคู่แท้คู่บารมี
0

คู่แท้คู่บารมี คบกันแล้วชีวิตดี๊ดี ต้องมี 10 ลักษณะนี้นะ

10 ลักษณะของคู่แท้ คบกันแล้วชีวิตร่มเย็นเป็นสุข

เรื่องของการบำเพ็ญบารมีระหว่างพระโพธิสัตว์ และนางแก้วนั้น แต่ละท่านก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จเนื่องจากทุกอย่ าง

นั้นเกิดจากกรรมที่ต่างสร้างกันมาแต่อดีตชาติใดเกิดมารักใคร่ปรองดองกันดี เกิดจากกุศลกรรมส่งผลชาติใดที่

ไม่เข้าใจกัน มีปัญหาเกิดขึ้นมาต่างๆ กันก็เกิดจากอกุศลกรรมที่ต่างร่วมสร้างกันมา

หลายท่านคิดว่าเป็นบททดสอบว่า จะร่วมเดินทางต่อไปอีกหรือไม่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ และผู้ปรารถนานางแก้วนั้น

อาจจะเคยอธิษฐานครองคู่กันหลายท่านระหว่างที่สร้างบารมีในแต่ละคู่นั้น จะมีบททดสอบมากมาย อันเกิดจาก

กรรมที่กระทำร่วมกันในอดีตมีเหตุให้หลายคน ต้องอธิษฐานลาหายกันไป ไม่ขอติดตามสร้างบารมีร่วมกันอีก

ยกเว้นกรณีที่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิ เพื่อเข้าพระนิพพาน หรือเพื่อปรารถนาอย่ างอื่นการคัดกรองคู่บารมี

จะเป็นไปอย่ างเข้มข้นมีบททดสอบแล้วทดสอบอีกจนกระทั่งเหลือเพียง 1 คนเดียวที่ปรากฏไม่เกิน 30 ชาติ

สุดท้ายจะเป็นคนสุดท้ายที่จะครองคู่กันจนกว่าพระโพธิสัตว์จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้มาดูลักษณะ

ของคู่แท้คู่บารมี มีดังนี้

1 : เมตตาต่อกัน ดุจบิดามารดาเมตตาต่อบุตรของตน

2 : มองตาก็รู้ใจ พบกันครั้งแรกจะรู้สึกแบบรักแรกพบ ไม่ต้องเอ่ย

คำอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจทุกอย่ างที่อีกฝ่ายต้องการ

3 : โอนอ่อนผ่อนตามกันทุกเรื่อง

4 : ปราศจากคำว่า หึงหวง ริษย า หรือหมา งใจต่อกัน

5 : พร้อมจะเป็นผู้เสียสละความสุขให้แก่กันได้เสมอ และทุกเวลา

6 : พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งกันและกัน

7 : ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่งมีทุก ข์ กระแสใจจะเชื่อมความรู้สึกถึงอีกฝ่ายทันที คล้ายใจที่เชื่อม

ถึงใจ กรณีที่อีกฝ่ายเป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นสูงจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ได้ทันที

8 : สามารถให้อภัยให้แก่กันได้อย่ างไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่อีกฝ่ายทำผิดพลาดไป

9 : รักษาทรัพย์ หรือผลประโยชน์ของกันและกัน

10 : อยู่กันจนแก่เฒ่า ไม่นอกใจกัน

นี้คือลักษณะของคู่บารมีโดยแท้ หลายท่านคิดว่า จะไปหาที่ไหนคู่แบบนี้ถึงแม้ไม่ได้เข้าข่ายหมดทุกข้อ

เพียงแค่ 3 ข้อก็ถือว่า มากพอที่เรียกว่า เป็นคู่แท้คู่บารมี

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In เรื่องของความรัก
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …