Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ทำงานแทบทุกวันเจอปัญหาในชีวิตมากมายอาจมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา

ทำงานแทบทุกวันเจอปัญหาในชีวิตมากมายอาจมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา

0 second read
ปิดความเห็น บน ทำงานแทบทุกวันเจอปัญหาในชีวิตมากมายอาจมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา
0

ทำงานทุกวัน เจอปัญหาในชีวิตมากมาย ก็อาจจะมีเหนื่อย มีท้อบ้ างแหละ มันเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะมีวิธีรับมือ

กับความรู้สึกนั้นอย่ างไรได้บ้ าง และเราจะฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากรู้สึกผิ ด หวังได้ยังไงเมื่อพักใจจนรู้สึกดีขึ้นแล้ว จงก้าว

เดินต่อไปอย่ างเข้มแข็งนะ

1 : พิสูจน์ตัวเราให้กับ “ตัวเรา”

ถึงจะมีคนยอมรับในตัวเรามากขนาดไหน ก็ไม่สำคัญเท่ากับเรา “ยอมรับ” ตัวของเราเองหรอกพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นแล้ว ก็อย่ า

ลืมพิสูจน์ตัวเราให้กับตัวเราเองด้วยนะ มองให้เห็นถึงข้อ ด้ อ ย ของตนเองและพัฒนาปรับปรุงมันให้ดีขึ้น คนทุกคนมีข้อเสี ย

ข้อควรปรับปรุงของตัวเองทั้งนั้น เรามองเห็นข้อเสี ยของตัวเราแล้วหรือยังล่ะหากยังไม่รู้ ก็ลองเปิดใจพิจารณาข้อเสี ยของตัว

เราเองบ้ าง แต่หากเรารู้ข้อเสี ยของตัวเราเองแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วย แก้ไขข้อเสี ยเหล่านั้นซะ แล้วพัฒนาตัวเราให้ดี

ยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมด้วยล่ะ

2 : มองให้เห็นข้อดีของตัวเอง แล้วทำมันให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากพิจารณาข้อเสี ยของตัวเองไปแล้ว หันมามองข้อดีของตัวเราเองบ้ าง ว่าเรามีอะไร “ดี” มีอะไรที่ “เด่น”ของตัวเราบ้ าง

ดึงเอาศักยภาพของเราเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาสิ่งที่เราดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะ

3 : เมื่อเราหยุด คนอื่นกำลังก้าวแซงเราไป

ใครที่ชอบ การแข่งขันกับคนอื่นนอกจากตัวเราเอง น่าจะชอบประโยคนี้เป็นพิเศษเ พ ร า ะนี่เป็นสิ่งที่จะปลุกความรู้สึกฮึดสู้ อย าก

เอาชนะ ไม่อย ากยอมแพ้เ พ ร า ะในขณะที่เรากำลัง “หยุด” อยู่กับที่ยังมีคนอื่นๆ อีกมากมายที่เขายังคงเดินหน้า ก้าวหน้าต่อไป

จากคนที่เดินตามหลังเราเขาอาจจะค่อยๆก้าวมาเสมอกับเราในที่สุดอาจจะเดินแซงหน้าเราไปเลยถ้าเรายังหยุดนิ่งไม่มีการพัฒนา

เ พ ร า ะโลกยังคงหมุนไปทุกวัน และเวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ เราจึงต้องพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

4 : อนาคตที่ดี เริ่มต้นจากวันนี้

บางครั้ง เราอาจตั้งคำถามกับตัวเราเองว่า เหตุใดเราจะต้องทนเหน็ดเหนื่อย ทำงานหนักต้องเรียนหนัก เราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่อ

อะไร คำถามนี้ ตัวเราเอง คงตอบได้ดีที่สุดเราทุ่มเท พย าย าม พากเพียรทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกัน เมื่อเราตอบตัวเองได้แล้ว

เมื่อเรามองเห็นภาพในอนาคตของตัวเราเอง ว่าเราต้องการอะไร อย ากมีอนาคตแบบไหนเราก็จะมีกำลังใจในการก้าวไปสู่

ความฝันนั้น

5 : อย่ าให้ใคร มาบอกว่าเราไม่เก่ง

เมื่อเรามีอะไรที่ยังไม่เก่ง ก็ขอให้เรามองเห็น “ความไม่เก่ง” นั้นด้วยตัวของเรา ไม่ต้องให้ใครมาบอกค้นหาสิ่งที่เราไม่เก่งให้เจอ

ยอมรับกับตัวเองว่าเราไม่เก่งทุกเรื่องเสมอไป แล้วหาทางเพิ่มพูนความรู้ ทำตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …