Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ทำงานแทบทุกวันเจอปัญหาในชีวิตมากมายอาจมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา

ทำงานแทบทุกวันเจอปัญหาในชีวิตมากมายอาจมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา

0 second read
ปิดความเห็น บน ทำงานแทบทุกวันเจอปัญหาในชีวิตมากมายอาจมีเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดา
0

ทำงานทุกวัน เจอปัญหาในชีวิตมากมาย ก็อาจจะมีเหนื่อย มีท้อบ้ างแหละ มันเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะมีวิธีรับมือ

กับความรู้สึกนั้นอย่ างไรได้บ้ าง และเราจะฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากรู้สึกผิ ด หวังได้ยังไงเมื่อพักใจจนรู้สึกดีขึ้นแล้ว จงก้าว

เดินต่อไปอย่ างเข้มแข็งนะ

1 : พิสูจน์ตัวเราให้กับ “ตัวเรา”

ถึงจะมีคนยอมรับในตัวเรามากขนาดไหน ก็ไม่สำคัญเท่ากับเรา “ยอมรับ” ตัวของเราเองหรอกพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นแล้ว ก็อย่ า

ลืมพิสูจน์ตัวเราให้กับตัวเราเองด้วยนะ มองให้เห็นถึงข้อ ด้ อ ย ของตนเองและพัฒนาปรับปรุงมันให้ดีขึ้น คนทุกคนมีข้อเสี ย

ข้อควรปรับปรุงของตัวเองทั้งนั้น เรามองเห็นข้อเสี ยของตัวเราแล้วหรือยังล่ะหากยังไม่รู้ ก็ลองเปิดใจพิจารณาข้อเสี ยของตัว

เราเองบ้ าง แต่หากเรารู้ข้อเสี ยของตัวเราเองแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วย แก้ไขข้อเสี ยเหล่านั้นซะ แล้วพัฒนาตัวเราให้ดี

ยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมด้วยล่ะ

2 : มองให้เห็นข้อดีของตัวเอง แล้วทำมันให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากพิจารณาข้อเสี ยของตัวเองไปแล้ว หันมามองข้อดีของตัวเราเองบ้ าง ว่าเรามีอะไร “ดี” มีอะไรที่ “เด่น”ของตัวเราบ้ าง

ดึงเอาศักยภาพของเราเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาสิ่งที่เราดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะ

3 : เมื่อเราหยุด คนอื่นกำลังก้าวแซงเราไป

ใครที่ชอบ การแข่งขันกับคนอื่นนอกจากตัวเราเอง น่าจะชอบประโยคนี้เป็นพิเศษเ พ ร า ะนี่เป็นสิ่งที่จะปลุกความรู้สึกฮึดสู้ อย าก

เอาชนะ ไม่อย ากยอมแพ้เ พ ร า ะในขณะที่เรากำลัง “หยุด” อยู่กับที่ยังมีคนอื่นๆ อีกมากมายที่เขายังคงเดินหน้า ก้าวหน้าต่อไป

จากคนที่เดินตามหลังเราเขาอาจจะค่อยๆก้าวมาเสมอกับเราในที่สุดอาจจะเดินแซงหน้าเราไปเลยถ้าเรายังหยุดนิ่งไม่มีการพัฒนา

เ พ ร า ะโลกยังคงหมุนไปทุกวัน และเวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ เราจึงต้องพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

4 : อนาคตที่ดี เริ่มต้นจากวันนี้

บางครั้ง เราอาจตั้งคำถามกับตัวเราเองว่า เหตุใดเราจะต้องทนเหน็ดเหนื่อย ทำงานหนักต้องเรียนหนัก เราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่อ

อะไร คำถามนี้ ตัวเราเอง คงตอบได้ดีที่สุดเราทุ่มเท พย าย าม พากเพียรทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกัน เมื่อเราตอบตัวเองได้แล้ว

เมื่อเรามองเห็นภาพในอนาคตของตัวเราเอง ว่าเราต้องการอะไร อย ากมีอนาคตแบบไหนเราก็จะมีกำลังใจในการก้าวไปสู่

ความฝันนั้น

5 : อย่ าให้ใคร มาบอกว่าเราไม่เก่ง

เมื่อเรามีอะไรที่ยังไม่เก่ง ก็ขอให้เรามองเห็น “ความไม่เก่ง” นั้นด้วยตัวของเรา ไม่ต้องให้ใครมาบอกค้นหาสิ่งที่เราไม่เก่งให้เจอ

ยอมรับกับตัวเองว่าเราไม่เก่งทุกเรื่องเสมอไป แล้วหาทางเพิ่มพูนความรู้ ทำตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

15 ลักษณะคนรักที่เราไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไป..จับมือเค้าไว้แน่นๆ

ความรักไม่ว่าเป็นเพศไหนสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือความซื่อ … …