Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ทำยังไงให้มีเงินเก็บแบบไม่รู้ตัวกับ 10 วิธีเก็บเงินที่ทำให้มีเงินเก็บได้จริง

ทำยังไงให้มีเงินเก็บแบบไม่รู้ตัวกับ 10 วิธีเก็บเงินที่ทำให้มีเงินเก็บได้จริง

0 second read
ปิดความเห็น บน ทำยังไงให้มีเงินเก็บแบบไม่รู้ตัวกับ 10 วิธีเก็บเงินที่ทำให้มีเงินเก็บได้จริง
1

10 วิธีเก็บเงิน แบบหลอกๆ ที่ทำให้เรามีเงินเก็บได้จริง

1 : ออมเ งิ นโดยอัตโนมัติ

คนเราจะมีแค่ความตั้งใจอย่ างเดียวมันไม่พอหรอกนะ เราควรวางแผนทางการเงิน

ให้เป็นเรื่องอัตโนมัติเลย โดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป ว ดหัวคิดในทุก ๆ เดือนว่า

จะต้องออมเงินยังไง ออมเท่าไหร่ ให้เราลองเข้าไปคุยกับธนาคารแล้วขอให้เขา

ตั ดเงินเก็บเข้าบัญชีโดยอัตโนมัตินั่นเอง

2 : เอาเงินไปซ่ อน

วิธีแรก ฟังแล้วก็อาจแป ลกปร ะห ล าดไปนิด แต่การที่เราทำให้ตัวเองนั้นไม่เห็นว่า

เรามีเงินอยู่จำนวนเท่าไหร่ก็จะทำให้เราไม่อย ากใช้เงินมากขึ้นโดยเพื่อนๆสามารถ

ทำการแยกบัญชีเงินเก็บไว้อีกธนาคารหนึ่ง และ บัญชีใช้จ่ายไว้ในอีกธนาคารหนึ่ง

ทำให้มันเป็นเรื่องย ากเพื่อที่เราจะได้มองเห็นมูลค่าบัญชีของตัวเองแถมยังทำให้

เรานั้นมีเงินได้มากขึ้นด้วย

3 : ทำให้เหมือนการเล่ นเก ม

เวลาที่เราได้เงินทอนมาเป็นเศษเหรียญ หรือ แบงค์ย่อย ๆ เช่น แบงค์ยี่สิบที่เราไม่

ค่ อ ย ไ ด้ ใ ช้ พอกลับบ้านก็ให้นำเงินเหล่านี้มาหย อ ดกระปุกไว้ด้วยพอถึงทุก ๆ

สิ้นเดือน ก็ให้เอาเ งิ นจากกระปุกตรงนั้นไปเข้าบัญชีเงินฝากไว้การทำเช่นนี้เป็น

ประจำ ก็จะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นด้วย

4 : เก็บส่วนต่างเมื่อเงินเดือนขึ้น

ถ้าสมมุติปีนี้เราได้ขึ้นเงินเดือนสัก 5,000 ก็ให้เก็บเงินจำนวนนี้เพิ่มในบัญชีเงิน

ฝากไว้ด้วยยิ่งดี เ พ ร า ะถ้าหากเราไม่ได้มีเหตุจำเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินเพิ่มก็

ออมเงินตรงนี้ไว้ สำหรับตอนเกษียณก็จะมั่นคงมากกว่านะ

5 : ใส่กุญแจ ล็อ กไว้เลย

ถ้าหากเรามีเงินส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว แล้วคิดอย ากจะออมเงินก็ให้นำเงิน

ส่วนนี้ไปเก็บไว้ในที่ๆถอนออ กย าก เช่น เก็บเงินแบบฝากประจำที่จะถอนได้

ก็ต่อเมื่อครบตามกำหนดว่ากี่ปีๆ ถึงจะถอนออกมาได้นั่นเอง

6 : ใช้ แอปช่วย

เราสามารถใช้แอปที่จะคอยติดตามการใช้งานของเราว่ามีการถอน โอน หรือ

จ่ายกันไปอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถออมเ งิ นได้ทุกเม็ดทุกหน่วย

7 : เอาเงินโบนัสมาเก็บ

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัส เงินที่ได้จากการคืนจากภาษี หรือการได้เงินพิเศษจากที่

ใดๆก็ตาม ถ้าเพื่อนๆอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้น การออมเงินเพิ่มในส่วนที่เรา

ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้เราออมเ งิ นได้มากขึ้นด้วย

8 : เปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นการออมเ งิ น

ถ้าหากเรามีการยกเลิกค่าใช้จ่ายบางอ ย่ างออกไป เช่น เปลี่ยนโปรมือถือให้ถูกลง

หรือ การยกเลิกเคเบิ้ลทีวี แน่นอนว่าเราจะต้องมีเ งิ นเหลือใช้เพิ่มขึ้นแน่นอน เรา

สามารถเอาเงินส่วนนี้มาเข้าบัญชีเงินฝากได้ด้วย

9 : เก็บสะสมคะแนนจากบั ต รเ ค รดิ ต

ถ้าหากเพื่อนๆ มีบัครเครดิต และใช้บัตรเครดิตที่มีเครดิตเงินคืนให้ด้วยก็ให้เอาเงิน

ที่ได้จากส่วนนี้ไปเข้าบัญชีเงินฝากไว้ด้วยดีกว่า

10 : ตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี

เวลาที่เราเปิดบัญชีเงินฝากแต่ละที ชื่อบัญชีก็จะเป็นชื่อเราหรือเป็นเลขบัญชีและ

มั น ดู น่าเบื่อสุด ๆเลยใช่ไหม ยิ่งถ้ามีหล า ยบัญชีแล้วด้วยก็ยิ่งสับสนไปใหญ่ว่า

แ ต่ ละบัญชีใช้ทำอะไร ทางที่ดีนั้น ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีแต่ละบัญชีเลยว่า

บัญชีนี้ใช้สำหรับทำอะไร เช่น ไว้ไปเที่ยว ไว้จ่ายภาษี ไว้ซ่อมรถ เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …