Home ข้อคิด ให้กำลังใจ ท่านเองก็อาจมีบุญมากด้วยการหมั่นเพียรตน

ท่านเองก็อาจมีบุญมากด้วยการหมั่นเพียรตน

0 second read
ปิดความเห็น บน ท่านเองก็อาจมีบุญมากด้วยการหมั่นเพียรตน
0

เป็นคนมีบุญอย่ างง่ายๆใครคือคนที่มีบุญมาก ท่านเองก็อาจมีบุญมากได้ด้วยการฝีกฝนคนที่ทำทานมาก

อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมากเสมอไปคนที่มีศีลมาก ก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญมาก แลคนที่ทำสมาธิมาก ก็อาจไม่ใช่คนที่

มีบุญมากเช่นเดียวกันคนที่ทำทานมาก..อาจเป็นเพียงคนที่รู้จักเสียสละมาก แต่ถ้า ในชีวิตประจำวัน นั้น ยังเป็นคนที่

ขี้หงุดหงิดขี้บ่นรู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจ มีแต่เรื่องกวนใจมารบกวน มีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็นมีแต่

ความทุกข์ใจ จะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่ างไรคนที่คิดว่ามีศีลมากทำสมาธิมาก ก็ไม่แตกต่างกันมากนักดอก

เ พ ร า ะถ้าในชีวิตประจำวันนั้น ยัง เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่น รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจมีแต่เรื่องกวนใจมารบกวน

มีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจมาให้ได้พบเห็น มีแต่ความทุกข์ใจจะถือว่าเป็นคนมีบุญมากได้อย่ างไร… แต่ ก็ยังดีที่ได้สะสม

อริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้าเพียงแต่ในโลกปัจจุบัน ย่อมถือว่า ท่านยังไม่มีบุญมากจริงคนที่มีบุญมาก คือ…คนที่สบายใจ

ง่าย..อยู่ที่ไหน ในเวลาใดก็สุขง่าย…ทุกข์ย าก…มีแต่ความเบาจิต เบาใจ ปลอดโปร่งโล่งสบาย ท่านล่ะเป็นเช่นว่าหรือยัง ???

คนที่สามารถจ่ายค่าอาหารแพงๆ ในร้านดีร้านดังแต่ยังปล่อยให้ตัวเองหงุดหงิด..กับบริการ หรือเรื่องอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจ

อาจเรียกได้ว่าเป็นคนมีสตางค์ มาก แต่ยังไม่ใช่คนมีบุญมากจริงๆคนที่มีบุญมากจริงๆนั้น มักจะอยู่ง่ายกินง่าย ปรับตัวได้ง่าย

ไม่ค่อยถือสาอะไรมากมายให้เป็นทุกข์ อะไรที่เป็นทุกข์ก็เพียงรู้ว่าเป็นทุกข์ แต่ไม่นำทุกข์มาแบกคนที่มีบุญมากจริงๆ

มักไม่ค่อยถือตัวถือตนเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นสิ่งสมมุติไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวร มีเกิดแล้วตั้งอยู่ในที่สุดก็ดับไป

มีความรู้สึกปล่อยวาง มากกว่าเอามาแบกทับถมตัวเองให้เป็นภาระหนักตลอดเวลาคนที่มีบุญมากจริงๆ มักไม่คิดว่าตนเอง

พิเศษอะไรกว่าใคร..ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกขอบคุณ เวลาที่ใครทำอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

จนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดี แม้ถึงคราวที่ต้องประสบกับเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ดีก็ยังเห็นเป็นบทเรียน หรือยังพอเห็น

ด้านดีได้อยู่…หรือ มักมองเห็นด้านบวกได้เสมอคนที่มีบุญมากจริงๆ ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเพียบพร้อมหรือดีพร้อม

ถึงกระนั้น..เขาก็ไม่รู้สึกต่ำกว่า หรือสูงกว่าใคร…ดีกว่าใครหรือเ ล วกว่าใคร ฉลาดกว่าใครหรือโ ง่กว่าใคร เ พ ร า ะเขา

ให้เกียรติความเป็นคนของทุกคนรวมทั้งตนเอง จึงไม่นำตนเองไปเปรียบเทียบกับใครหรือนำใครมาเปรียบเทียบกับตนเอง

ถึงกระนั้น เขาก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นโดยไม่หลงเป็นเหยื่อคำสรรเสริญและคำนินทาคนมีบุญมากจริงๆ มองไป

ที่ไหน..เมื่อใดได้ยินอะไรก็สบายอกสบายใจ..เ พ ร า ะเข้าใจความเป็นเช่นนั้นเอง…ของทุกๆชีวิตเห็นคนได้ดี..ก็รู้ว่าเขา

คงเคยทำสิ่งดีๆมาก่อน… เห็นคนลำบากที่พอช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปตามกำลัง…อะไรที่เกินกำลัง.ก็ไม่ปล่อยให้ตนเอง

ว้าวุ่น กังวล ทุกข์ร้อนใจไปกับสิ่งนั้น. เข้าใจดีว่าทุกคนมีก ร ร มเป็นของตนเองมีก ร ร มเป็นมรดก แต่ละคน ย่อมเป็นไป

ตามกฎแห่งก ร ร มที่ตนได้เคยกระทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีละอายชั่วกลัวบาป ทำสิ่งที่ดีๆ หาเวลาทำจิตให้ผ่องใสด้วยการมีสติ

ในการปฏิบัติธรรมโดยทำในที่ใดๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัด หรือ ที่สำนักปฏิบัติธรรมใดๆ ทำที่บ้านก็ได้ทำได้ใน

ทุกแห่งด้วยความมีสติในปัจจุบันขณะพวกเราทุกคน สามารถฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนที่มีบุญมากดังกล่าวได้

เป็นเรื่องปัจจัตตังที่รู้ได้เฉพาะตน คนที่ทำการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีบุญมากก่อน เสียชีวิต ได้ทุกคน

ขออำนวยพรให้ผู้อ่ า นทุกท่าน พบแต่ความสุขความเจริญด้วยเทอญ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …