Home ข้อคิด ให้กำลังใจ นิสัยสร้างขึ้นมาได้จากการฝึกฝนดังนั้นถ้าหากอย ากเป็นเศรษฐีเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้

นิสัยสร้างขึ้นมาได้จากการฝึกฝนดังนั้นถ้าหากอย ากเป็นเศรษฐีเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้

5 second read
ปิดความเห็น บน นิสัยสร้างขึ้นมาได้จากการฝึกฝนดังนั้นถ้าหากอย ากเป็นเศรษฐีเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้
0

7 นิสัยที่ทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีอย่ างรวดเร็ว

เรามักจะเห็น เศรษฐี ทั้งหลายมีเงินมากมาย มีชีวิตที่ดี สมบูรณ์พูนสุข จนบางครั้งแอบนึกอิจฉา ส่วนหนึ่งนั้นมาจากหน้าที่

การงานที่พวกเขาทำ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้น คือ “นิสัย” ต่างหากค่ะ ในความเป็นจริงแล้ว ความร่ำรวยนั้นไม่ได้มาจากโชค

หรือโอกาส แต่มันมาจากนิสัยบางอย่ างที่เราทุกคนทำซ้ำ ๆ ในทุกวันของชีวิต และวันนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้

อ่านกันว่า … นิสัย 7 อย่ างที่ว่านั้น มันมีอะไรบ้าง

1 : ตั้งเป้าของความสำเร็จไว้ล่วงหน้า 

เศรษฐีส่วนใหญ่มักจะมองเห็นเป้าหมายของตัวเองว่า “อย ากจะทำอะไร” เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า ความร่ำรวยที่

เกิดขึ้นมา นั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่มันเกิดจากการสร้างตามเป้าหมายที่เราวางไว้ ดังนั้นถ้าหากคุณอย ากเป็น

เ ศ ร ษ ฐี ล อ ง ถ า มตัวเองก่อนดีไหมคะว่า “เป้าหมายของเราคืออะไร” และที่สำคัญ ต้องไม่ใช่แค่คำว่า “อย ากรวย”

“อย ากสบาย” “อย ากมีเงินใช้” แต่มันต้องเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ต่างหากค่ะ ตัวอย่ างเช่น “ฉันจะมีเงิน

1 ล้านใน 5 ปีต่อจากนี้ โดยวิธีการสร้างรายได้เพิ่มจากการทำธุรกิจออนไลน์”

2 : จับจ้องในเป้าหมายทุก ๆ วัน 

เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือการจับจ้องหรือ Focus ไปที่เป้าหมาย ใช้พลังและความคิดสร้างสรรค์ที่เรามีเพื่อ

ให้รู้ว่า เราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่ างไร อย่ างเช่น ถ้าเราบอกตัวเองว่าอย ากทำธุรกิจออนไลน์ เราต้องรู้ด้วยว่าเราจะ

ทำธุรกิจออนไลน์แบบไหน อย่ างไร และทำยังไงบ้าง สำหรับเรื่องนี้ Brian Tracy นักสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังเคย

บอกไว้ว่า..เศรษฐีนั้นไม่ใช่คิดถึงเป้าหมายทุกเดือนหรือทุกวัน แต่พวกเขาเหล่านั้นคิดถึงเป้าหมายและความ

ก้าวหน้าในทุก ๆ ชั่วโมงเลยทีเดียว

3 : ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้

อุปนิสัยที่สำคัญสำหรับเศรษฐีอีกข้อหนึ่งคือ “ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้” และที่สำคัญกว่านั้นคือ “ต้องมีวินัยในการออม”

ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่พอมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วจะกลายเป็นหน้าใหญ่ใจโต ซื้อของโก้หรูมาใช้ เปลี่ยนบ้านใหม่ รถใหม่

แต่เราต้องสร้างนิสัยที่ดีเรื่องการเงินไว้ล่วงหน้าต่างหากค่ะ

4 : สร้างคุณค่าในงานที่ทำ 

เศรษฐีส่วนใหญ่จะสร้างคุณค่าในงานมากกว่าคนธรรมดาถึง 2-3 เท่า นั่นคือใส่ความตั้งใจลงไปในงานทุกชิ้นที่พวกเขา

ได้ลงมือทำ รวมถึงทุ่มเททำงานโดยที่ไม่ย่อท้อ และที่สำคัญไปกว่านั้น พวกเขายังเลือกสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการ

ลงทุนในความรู้ตลอดเวลาอีกด้วย

5 : ไม่เคยท้อแท้แม้จะไม่ถึงเป้าหมาย 

แน่นอนว่าเราทุกคนไม่ใช่มนุษย์ขั้นเทพ ย่อมจะมีสิ่งที่ผิดพลาดและไม่ประสบความสำเร็จในระหว่างทางที่ก้าวเดิน ธุรกิจ

อาจจะเจ๊ง เป้าหมายอาจจะพลาด แต่สำหรับคนที่มีคุณสมบัติเป็นเศรษฐีนั้น เมื่อผิดพลาดและผิดหวังจากสิ่งที่ทำเขามัก

จะถามตัวเองเสมอว่า “เราได้เรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดนั้นบ้าง” เมื่อได้คำตอบแล้ว ก็อย่ าทำพลาดซ้ำสองอีกนี่แหละ

ครับคือเหตุผลที่ทำให้เศรษฐีทั้งหลายไม่ยึดติดกับความผิดหวัง แต่มุ่งเป้าหมายไปยังความสำเร็จตลอดเวลา ชนิดที่

เรียกว่า ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้!!! JK Rolling ผู้เขียนหนังสือชื่อดังอย่ าง Harry Potter เคยโดนสำนักพิมพ์ปฎิเสธ

งานถึง 12 ครั้งก่อนที่จะได้รับการตีพิมพ์ แต่เธอไม่หยุดยั้งที่จะสร้างสรรค์ผลงาน เ พ ร า ะเชื่อว่า…หนังสือเรื่องนี้

คือเป้าหมายของชีวิต!!

6 : เข้าใจความเสี่ยง 

เรามักจะเห็นเศรษฐีหลายคนกล้าทำอะไรที่แหวกแนวกว่าคนอื่น จนบางครั้งอาจจะดูเหมือนกับคนบ้า แต่ที่จริงแล้ว

ความสำเร็จที่ได้จากความบ้านั้น มันเกิดจากความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงต่างหากค่ะ เ พ ร า ะเมื่อไรที่เราเข้าใจ

ความเสี่ยง เราจะมองเห็นภาพชัดเจนทั้งเรื่องของต้นทุนและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าระดับความล้ม

เหลวเป็นที่ยอมรับได้ นั่นแหละคือสาเหตุที่เค้ากล้า แม้ว่าคนอื่นจะมองว่าบ้าก็ตาม

7 : เป็นคนใจกว้าง และไม่เห็นแก่ตัว 

หลายคนมักมีความเชื่อผิด ๆ ว่า คนรวยคือคนที่เห็นแก่ตัว เบียดเบียนคนอื่น แต่ทว่าเศรษฐีที่แท้จริงนั้น เขาจะเป็นผู้สร้าง

คุ ณ ค่ า ใ ห้ กั บ ผู้ อื่นต่างหากค่ะ เ พ ร า ะยิ่งเขามีเงินมากขึ้น เขายิ่งช่วยเหลือโลกนี้ได้มากขึ้น และที่สำคัญการสร้าง

ความร่ำรวยทั้งหลายนั้น คือ การสร้างคุณค่าให้กับคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นความคิดอันทรงพลัง หรือผลงานที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ถึงจะทำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นเศรษฐีตัวจริง และที่สำคัญที่สุด คนเหล่านี้ไม่เคยคิด

เห็นแก่ตัว … แต่คิดจะให้ผู้อื่นตลอดเวลามากกว่าค่ะ

สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่านิสัยที่ดีนั้น เราสร้างขึ้นมาได้จากการฝึกฝน ดังนั้นถ้าหากอย ากเป็นเศรษฐี เรามาเริ่มต้นกัน

ตั้งแต่วันนี้ดีไหมคะ

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …