Home ข้อคิด ให้กำลังใจ บทความให้กำลังใจของความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

บทความให้กำลังใจของความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

0 second read
ปิดความเห็น บน บทความให้กำลังใจของความเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
0

บทความให้กำลังใจ เรื่องจริงของผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บทความให้กำลังใจ ต่อไปนี้ เป็นเรื่องของความงดงามและเข้มแข็งของจิตใจมนุษย์ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ในที่นี้คือความ

เจ็บป่วยทั้งหลาย ไม่จำนนต่อความทุกข์ที่ธรรมชาติมอบให้ แต่กลับพัฒนาและยกระดับจิตใจให้แกร่งเกินกาย เอาชนะ

โรคและอุปสรรคด้วยหลักยึดที่ว่า “แม้กายของฉันป่วยหรือทุกข์ร้อนเพียงใด แต่ใจของฉันจะไม่ป่วยไปด้วย”

บ่อยครั้งที่ผมลืมไปเลยว่า คุณอาสมนึก เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต หรือที่เรา

เรียกกันด้วยภาษาง่าย ๆ ว่า “ฟอกไต” ท่านมักทักทายผมด้วยสีหน้าร่าเริง ส่งยิ้มให้ตลอด บางครั้งมีปล่อยมุกขำขันให้

หัวเราะเล่นเป็นครั้งคราวแต่สิ่งที่หน้าทึ่งก็คือนอกจากท่านป่วยเป็นโรคไตแล้วยังเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วจนต้องผ่าตัดเปลี่ยน

ลิ้นหัวใจหลายครั้ง และต้องรับประทานย าละลายลิ่มในร่างกายต่อเนื่องหลังผ่าตัด หลังจากรับประทานย านี้ได้ไม่นาน

ก็มีภาวะเส้นในร่างกายออกในสมอง เนื่องจากระดับย าเกินขนาด พอรักษาฟื้นตัวได้ไม่นานก็เกิดอาการข้ออักเสบจาก

โรคเกาต์กำเริบ เจ็บปวดทุรนทุรายอยู่หลายวัน ก่อนกลับมาร่าเริงใหม่

หลังจากนั้นท่านก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวจนต้องรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤติอยู่เป็นสัปดาห์แต่กระนั้นก็ตามจะว่าไปแล้วพวก

เราจะได้เห็นคุณอาสมนึกตอนป่วยหนักนอนโรงพย าบาลนี่ละครับ เ พ ร า ะเวลาที่ท่านอาการดี ๆ ก็มักออกตะลุยเที่ยว

เปลี่ยนบรรย ากาศตามจังหวัดต่าง ๆ จะว่าไปแล้วท่านคงอย ากทยอยตรวจเช็กประสิทธิภาพของเครื่องฟอกไตให้ครบ

ทั่วทุกจังหวัดก็ว่าได้ (อันหลังนี้ผมชอบแซวท่านเล่นน่ะครับ)

ผมเคยถามเคล็ดลับความใจสู้ของท่าน คุณอาบอกว่า “จริง ๆ ก็อย ากจะไปหลายครั้งแล้วนะหมอ ยิ่งย้อนหลังไปเจ็ดแปด

ปีก่อนนี่ เรื่องฟอกไตสมัยนั้นลำบากมาก มีเครื่องน้อยต้องเดินทางมาทำไกล ๆ บางครั้งต้องเสียเงินเพิ่มอีก ผมคิดในใจ

แต่เพียงว่า เอาน่า อยู่อีกหน่อย รอให้ลูกชายเรียนจบมหาวิทย าลัยเสียก่อนค่อยว่ากัน”

“อ้าว ตอนนี้ลูกชายคุณอาเรียนจบแล้วนี่ครับ ต้องเจ็บป่วยหนัก ๆ อีกหลายครั้งไม่ท้อหรือครับ ทำไมถึงผ่านมาได้ครั้งแล้ว

ครั้งเล่าล่ะครับ” ผมถามด้วยความสงสัย

“ผมก็คิดใหม่อีกว่า สู้อีกหน่อย อย ากเลี้ยงหลาน แล้วก็คิดถึงภรรย าด้วย อยู่ดูแลกันมานานเลยเอาเธอมาเป็นกำลังใจไม่

อย ากจากไปเร็วน่ะครับ” แล้วท่านก็หัวเราะพอใจในคำตอบสุดหวาน

คุณอาสมนึกมักได้รับการกล่าวถึงบ่อย ๆ เวลามีผู้ป่วยโรคไตวายที่ต้องเริ่มฟอกไต ประวัติการต่อสู้กับความเจ็บป่วยสารพัด

โรคของท่าน มักเป็นตัวอย่ างที่ดีให้ผู้ป่วยท่านอื่นใจชื้นลุกขึ้นต่อสู้ตามท่าน ตัวท่านเองก็มักปลอบใจและแนะนำคนอื่นด้วย

สีหน้ายิ้มแย้ม โดยที่พวกเรารู้ดีว่าภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นผ่านการอดทนต่อสู้กับอุปสรรคมานับไม่ถ้วน

หากเรามองเหตุผลของคุณอาสมนึกให้ดีแล้ว เรื่องที่ทำให้ท่านยังอย ากหายใจและใช้ชีวิตต่อไปทั้ง ๆ ที่ร่างกายเป็นแหล่ง

รวมโรคเรื้อรังก็คือ ท่านยังอย ากมีชีวิตต่อไปเพื่อจะได้เห็นคนที่ท่านรัก ท่านมีคนที่ท่านรักเป็นหลักยึดที่เข้มแข็งภายในใจ

ได้เห็นและได้อยู่ใกล้ ๆ คนที่รักจึงทำให้มีความสุข ความสุขที่เกิดขึ้นคือที่มาของพลังชีวิตมากมาย สิ่งนี้จึงถือได้ว่าเป็น

ข้อคิดของคนที่กำลังเจ็บป่วยและท้อแท้ การหาหลักยึดที่ดีงาม มั่นคงไม่ว่าจะเป็นบุคคลงานหรือกิจกรรมใด ๆ ล้วนเป็น

สิ่งที่ให้กำลังใจเราได้อย่ างมหาศาล มอบพลังชีวิตแก่เราได้ไม่สิ้นสุด

ครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยตรัสก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานว่า จริง ๆ แล้วพระองค์สามารถทรงดำรงขันธ์อยู่ต่อ

ได้ไปจนชั่วอายุกัลป์ (ในที่นี้คือหนึ่งชั่วอายุคน หรือประมาณหนึ่งร้อยปี) ด้วยการบำเพ็ญอิทธิบาทอันเริ่มด้วย ฉันทะคือ

มีความพอใจและต้องการอย่ างเต็มที่ที่จะอยู่ต่อเพื่อทำสิ่งที่ดีงาม ซึ่งในที่นี้คือ อยู่ต่อเพื่อเผยแผ่คำสอนที่พระองค์ทรง

ค้นพบ แต่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่า พระพุทธศาสนาในขณะนั้นมั่นคงมากดีแล้ว ไม่ต้องทรงกังวลแล้วพระองค์จึง

เสด็จดับขันธปรินิพพาน

เคล็ดลับในการหาหลักยึดที่มั่นคง ดีงามไว้นี้ มีประโยชน์อย่ างยิ่งในการช่วยสร้างฉันทะคือความต้องการความปรารถนา

ในการอย ากมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งที่ดีงามตามที่ตนยึดไว้นั้นต่อไป

และยังช่วยสร้างกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยหรือปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรากำลังทำในสิ่งที่

ต้องการนั้น จนกระทั่งสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …