Home ข้อคิด ให้กำลังใจ บทความให้แง่คิดแนวธรรมะหัวข้อยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกรรมอย่ างไร

บทความให้แง่คิดแนวธรรมะหัวข้อยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกรรมอย่ างไร

0 second read
ปิดความเห็น บน บทความให้แง่คิดแนวธรรมะหัวข้อยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกรรมอย่ างไร
0

ถ้าไม่อย ากเสียเพื่อน อย่ าให้เพื่อนยืมเงิน ส่วนคนยืมเงินเขา แล้วคืนเถอะ !หากคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสักคนยืมเงินเชื่อว่า

คงจะเข้าใจลึกซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า “ถ้าไม่อย ากเสียเพื่อน อย่ าให้เพื่อนยืมเงิน” ตอนมายืมสุดเศร้าเล่าความ

ลำบาก แต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบากหน้าไปทวง แต่ก็ยังไม่ได้คืน ต้องเสียเพื่อนไปเ พ ร า ะเงินไม่เท่าไหร่

มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่บาปกรรมทำหน้าที่ของมันเสมอวันนี้เราได้นำบทความที่ถูกถ่ายทอดลงใน

เพจ โดย ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับ

ผลกรรมอย่ างไร ไว้อย่ างน่าสนใจ

โดยสรุปได้ว่า ผลกรรมของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  เ พ ร า ะจะแปรไปตามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้ว

เจตนาจะคืนแต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้ ผลกรรมย่อมแตกต่างจากผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ

ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ เป็นกรรมทางใจ อยู่ที่จะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเงินให้เขาฟรีๆ

แต่ทางธรรมคือเรายกหนี้กรรมให้เขาไปแบกแทน ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่าสมควรจะโกรธแค้นกับตัวแทนนี้อยู่

หรือไม่? โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้ ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่ตัวกรรมของแต่ละคน

เมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่ างไร ก็จะพออนุมานถูกว่า ผลกรรมน่าจะประมาณไหน รูปแบบของกรรม แปรไปตามเจตนา รวมทั้ง

ความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย เช่น บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่า จะคืนเมื่อใด

ให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ย แล้วคืนได้ตามนั้น พร้อมของแถมตามข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันที คือความผูกพันในทางดี เป็นที่

น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน ฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูด มีความสุข มีความเป็น

ผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย อย่ างนี้ไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ได้ผิดศีลข้อ ๒

แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน คือ ความทรมานใจ การไม่มีความนับถือตัวเอง และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น

ส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อ เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืน เ พ ร า ะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาเรียงๆ ไม่ฟันธง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร คิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆว่า เดี๋ยวมีมากๆค่อยให้ แบบนี้

เหมือนก้ำกึ่ง เ พ ร า ะทำไป ๆ มีสิทธิ์พลิกจาก ‘เดี๋ยวจะคืน’  เป็น  ‘ไม่คืนดีกว่า’ เอาได้ง่ายๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความ

สัมพันธ์เก่าๆหมดพอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้แต่เกิดความเสียดายความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจรู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชี

กู แปลว่าเงินกู เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น ความสำคัญมั่นหมายว่า ‘ของตู’ ทั้งๆที่ไม่ใช่นั่นแหละ คือมุขเด็ดที่

กิเลสบงการให้ก่อบาปกันดื้อๆ ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆ อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหลข้างหน้าจึง

สมควรกับชะตา ที่ดูเหลวไหลไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับมลายหายไปราวกับความฝัน เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก แต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืน พร้อมดอกเบี้ยมหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้

ก็เพียงเ พ ร า ะอย ากประชดแบงก์ที่กู้ย ากกู้เย็นนัก อันนี้ผิดศีลข้อ ๒ เต็มๆ เ พ ร า ะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ ที่เจ้าของ

มิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ ๔ มาด้วย ฉะนั้น ในที่ที่กรรมเผล็ดผล โทษสถานเบาในโลกมนุษย์ คือต้องเหมารวม

ทั้งผลของ การผิดข้อ ๒ และ ๔ รวมกันสองกระทง

ผลของข้อ ๒ คือเป็นผู้มีทรัพย์พิ น า ศด้วยเหตุอันตราย

ผลของข้อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอกลวง ถูกใส่ความ

พูดง่ายๆว่า มีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ความ ใส่ไคล้ หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้สารพัด แต่ข้อเท็จจริง

เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ คนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้

ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำบาปที่ไม่ดีได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริง ก่อนจะมี

สิทธิ์ได้กลับมาเป็นมนุษย์ จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆกันขณะเป็นมนุษย์ ในฐานะคนถูกโกง ก็ต้องระลึกด้วยว่า เกมกรรมยัง

ไม่จบ คนถูกโกงก็ต้องมีกรรมในขั้นต่อไป เมื่อทวงแล้วไม่คืน เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ (เ พ ร า ะมักไม่มีสัญญาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรกัน)ที่สุดก็เหลือกรรมทางใจจะคุมแค้นอย ากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจหรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดี

ชาตินี้ได้รู้จักศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผล ทำเหตุอย่ างไรมา ก็ต้องได้ผลอย่ างนั้นบ้าง รู้แล้วเราจะเลือกต่อเวรหรือหยุด

เวร ทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือยกหนี้กรรมให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อมีคนแทนมารับช่วง

ถึงที่ เราสมควรแค้นเคืองหรือขอบคุณ?!

Load More Related Articles
Load More By คิดสิ
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง..นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ

ช า ย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องป … …