Home ข้อคิด ให้กำลังใจ (บางครั้งก็ต้องแกล้งโง่ดูบ้าง) 6 ประโยชน์ของการแกล้งโง่

(บางครั้งก็ต้องแกล้งโง่ดูบ้าง) 6 ประโยชน์ของการแกล้งโง่

1 second read
ปิดความเห็น บน (บางครั้งก็ต้องแกล้งโง่ดูบ้าง) 6 ประโยชน์ของการแกล้งโง่
0

1.การแกล้ง โ ง่ ทำให้เราฉลาดขึ้น

อัญชลี คิดว่าเธอเป็นคนฉลาด และเธออย ากให้คนอื่นเชื่อเช่นนั้นด้วย

เธอจึงพ ย า ย า ม ทำตัวเป็นคนฉลาด แน่นอนเธอจะไม่ยอมถามคำถาม

อะไรเด็ดขาด เพราะคนฉลาดย่อมรอบรู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เธอจึงไม่เคยจะ

กำจัดความสงสัยหรือความไม่รู้ทิ้งไปได้เลย ส่วนวิชุดาเธอเป็นคนประเภท

ตรงกันข้ามกับอัญชลี เธอคิดว่าตนเองไม่ฉลาด ซึ่งมันก็ส่งผลให้เธอไม่

กังวลว่าใครจะมองเธอว่า โ ง่ เมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจ เธอกล้า

ที่จะถาม และขอคำแนะนำจากคนอื่น ทำให้ความสงสัยถูกกำจัดทิ้งไป

และถูกแทนที่ด้วยความรู้ วิชุดาจึงรู้มากขึ้นในขณะที่อัญชลียังคงไม่รู้อยู่

เหมือนเดิม ด้วยความที่คนอวดฉลาดต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเป็น

คนฉลาด จึงทำให้ไม่กล้าพอที่จะเอ่ยปากถามในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ เพราะ

กลัวว่าจะทำให้คนอื่นมองว่าตนเองโ ง่ หารู้ไม่ว่าการไม่ถามหรือการพ ย า

ย า ม ทำตัวฉลาดนี่ล่ะ ตัวการสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นคน โ ง่ หากกล้า

ยอมรับว่าตนเองไม่รู้ และเอ่ยปากถามออกไป ไม่นานก็จะได้คำตอบที่ช่วย

คลายความสงสัยได้ และความ โ ง่ ก็จะหายไป แต่หากไม่กล้าถามความสงสัย

และความไม่รู้ก็จะยังอยู่ตรงนั้น ความโ ง่ ก็ด้วย การถามคำถามที่ไม่เข้าใจ

ออกไป จึงเป็นการโ ง่ เพียงวินาทีเดียว แต่การแกล้งทำตัวฉลาด ไม่ยอมถาม

ทั้งที่ไม่รู้ จึงเหมือนเป็นการผูกตัวเองไว้กับความโ ง่ ไปตลอดชีวิต ถ้าไม่ยอม

แกล้ง โ ง่ เปิดใจรับฟังบรรดาพนักงานขายทางโทรศัพท์ ก็คงไม่มีโอกาสรู้ว่า

มีโปรโมชั่นบัตรเครดิตดีๆ ที่อาจช่วยให้การใช้จ่ายในแต่ละเดือนคล่องตัวขึ้น

ถ้าไม่ยอมแกล้ง โ ง่ ออกไปท่องเที่ยวโดยไม่วางแผนดูบ้าง ก็คงไม่เคยมีประ

สบการณ์สนุกๆ ถ้าไม่ยอมแกล้ง โ ง่ ทำเรื่องที่น่า เ สี่ ย ง ดูบ้าง ก็คงไม่มีทาง

รู้ว่าความล้มเหลวเป็นอย่ างไร เพื่อไม่รู้จักความล้มเหลวก็คงทำความรู้จักความสำเร็จได้ยาก

2. แกล้ง โ ง่ ทำให้รู้ข้อมูลมากขึ้น

อนันตชัยถูกใจผู้หญิงคนหนึ่งที่พบกันที่บาร์เขาจึงเข้าไปคุยกับเธอ และลอง

แกล้งโ ง่ เออออตามเธอทุกอย่ าง เธอจึงคุยอะไรต่อมิอะไรให้เขาฟังมากมาย

ตั้งแต่เรื่องหน้าที่การงาน ว่าเธอทำงานอะไร มีปัญหากับเจ้านายอย่ างไรบ้าง

มีเพื่อนสนิทกี่คน ครอบครัวมีใครบ้าง เธอเคยมีแฟนมาแล้วเท่าไร ทำไมจึง

เลิกกัน เธอชอบอะไร ไม่ชอบอะไรตลอดจนเธอไปศั ล ยก ร ร มจมูกที่ไหน

บรรดาสายลับในหนัง เมื่อต้องปลอมตัวไปสืบข้อมูลต่างๆ ก็มักแกล้งทำเป็น

คนซื่อๆ เหมือนคนที่ไม่รู้รื่องราว และไม่มีพิ ษ มีภัยอะไรกับใคร หรือพูดง่ายๆ

คือแกล้ง โ ง่ นั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาสามารถสืบข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

เพราะคนอื่น ๆ ต า ย ใจ จนไม่ทันได้ระวังตัว คุณสมบัติในการเป็นผู้ฟังที่ดีของ

คนแกล้ง โ ง่สามารถล้วงความลับของใครต่อใครได้มากมาย เพราะเมื่อคนอื่น

มองว่าคุณเป็นคนโ ง่ คนหนึ่งที่ไม่มี พิ ษภัยอะไร จะทำให้เขาระวังตัวน้อยลง

และกล้าเปิดปากพูดอะไรมากขึ้น คุณจึงสามารถรู้ข้อมูลทุกเรื่องที่อยากรู้ได้

เพียงแค่แกล้ง โ ง่ เท่านั้น

3. การแกล้ง โ ง่ ทำให้พัฒนาตนเองได้มากขึ้น

คนอวดฉลาดที่หลงลำพองในตัวเอง มองว่าตัวเองรอบรู้ทุกด้าน และไม่จำเป็น

ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกแล้ว จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อีก เหมือนกับ

อึ่งอ่างที่พองตัวอยู่ในกะลาแคบๆ จนไม่สามารถขยับเขยื้อนตัวไปไหนได้

ตรงกันข้ามกับคนแกล้ง โ ง่ ที่จะทำตัวเล็กลีบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ใด

จึงไม่คับแคบ และยังสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เจอทางตัน เพราะ

พวกเขาคิดว่า ยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก จึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนา

ตนเองและก้าวหน้าต่อไปได้อีก ในขณะที่คนอวดฉลาดจะยังคงอยู่ที่เดิม

ซึ่งนับวัน ก็ยิ่งจะถอยหลังเข้าคลองไปทุกที

4.แกล้ง โ ง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น

ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่ง ทำงานบ้านเก่ง ก็มีแนวโน้มว่าเมื่อแต่งงานไปแล้ว

จะต้องเป็นคนดูแลงานบ้านทุกอย่ าง แม้ว่าจะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน

ด้วยก็ตาม แต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่เป็นหรือแสดงออกว่าทำงานบ้านไม่เก่ง

จะสามารถหลีกเลี่ยงงานน่าเบื่ อนี้ไปได้

5. แกล้ง โ ง่ ทำให้มีเวลามากขึ้น

คนอวดฉลาดไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน

ไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วย

เหลืองานคนอื่นจนกลายเป็น “เจเนรัลเบ๊”ของที่ทำงานไปโดย ป ริ ย า ย

เมื่ออยู่บ้าน แทนที่จะได้พักผ่อนก็กลับต้องทำโน่นทำนี่จนกลายร่างเป็น

“คุณแจ๋ว” ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่ทำงาน ตรงกันข้ามกับคนที่ถูกมองว่า โ ง่

หรือทำอะไรไม่เป็น ก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของตนเองเท่านั้น เมื่อไม่ต้องยุ่ง

วุ่นวายกับงานของคนอื่น จึงมีเวลามากพอสำหรับทำเรื่องที่จำเป็นมากกว่า

อย่า งการวางแผนเพื่อเดินตามความฝัน

6. แกล้ง โ ง่ ทำให้มีประสบการณ์ และได้เรียนรู้มากขึ้น

คนอวดฉลาดมักทำอะไรอยู่ในกรอบความฉลาดของตนเอง และจะไม่ยอม

ทำอะไร เ สี่ ย ง ๆ หรือทำสิ่งที่ตนเอง หรือคนอื่นมองว่าเป็นเรื่อง โ ง่ ๆ โดย

เด็ดขาด ทำให้พวกเขาหมดโอกาสที่จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆ ไปอย่ างน่าเสียดาย

ขอขอบคุณที่มา chit-in.com

Load More Related Articles
Load More By deejing
Load More In ข้อคิด ให้กำลังใจ
Comments are closed.

Check Also

แปลกแต่จริง คนสมัยนี้กินหรู..อยู่สบาย แต่ไม่ชอบจ่ายหนี้

และในวันนี้เราได้นำบทความที่จะช่วยเตือนสติ มาฝากคนที่กำ … …